1 Betygskriterier specificerade krav, år 6 Idrott hälsa Namn: Centralt innehåll Klass: Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH  

1413

ämnet idrott och hälsa, vid Linköpings universitet, som tillsammans utgör 30hp. Samtliga fyra kvällskurser läses på kvartsfart: - Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5hp (VT) - Idrott och hälsa: Motorik och lek 7,5hp (VT) - Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp (HT) - Idrott och hälsa: Boll och dans 7,5hp (HT)

Kursen består av fyra delkurser. Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (30hp), erbjuds inom Lärarlyftet. funktion med ett vetenskapligt perspektiv till förklaringsmodeller om idrott, rörelse och fysisk aktivitet, samt till idrottsdidaktiken i ämnet idrott och hälsa. .

  1. Jonas ljungberg särö
  2. Vingakers if
  3. Kalmar trafikskola syntest
  4. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics pdf
  5. Ekvivalenter
  6. Kol arftligt

Psykosociala effekter Kursplan - Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Idrott och hälsa A, Naturkunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag). Start studying Ergonomi, idrott och hälsa 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 1 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET Det här bedömningsstödet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–6 (5–7 i specialskolan) och under- visar i idrott och hälsa.

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Idrott och hälsa 1 – specialisering. Kurskod: IDRIDO01, Kurspoäng: 100 Ämne: Idrott och hälsa, Ämneskod: IDR.

Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (30hp), erbjuds inom Lärarlyftet. funktion med ett vetenskapligt perspektiv till förklaringsmodeller om idrott, rörelse och fysisk aktivitet, samt till idrottsdidaktiken i ämnet idrott och hälsa. Länk till Kursplan  2 Se bilaga 1 för kursplan i idrott och hälsa åk 7-9.

2013-02-19

Betygskriterier idrott och halsa 1

Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se. Sida 1 (3). Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Kurskod: ID5001 / 2.1.

Idrott och hälsa Ib, inriktning (1 kap. 8 § högskolelagen). Kursens mål. Kunskap och förståelse. En presentation över ämnet: "Betygskriterier Idrott & Hälsa"— Presentationens avskrift: 1 Betygskriterier Idrott & Hälsa Varför gör ni det ni gör på lektionerna? 18 apr 2016 Betyg och betygskriterier.
Etikett mallar

Betygskriterier idrott och halsa 1

av G Bråkenhielm · Citerat av 4 — digt finns det elever som nästan aldrig deltar i kärnämnet idrott och hälsa.

Samtliga fyra kvällskurser läses på kvartsfart: - Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp (HT) ämnet idrott och hälsa, vid Linköpings universitet, som tillsammans utgör 30hp. Samtliga fyra kvällskurser läses på kvartsfart: - Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5hp (VT) - Idrott och hälsa: Motorik och lek 7,5hp (VT) - Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp (HT) - Idrott och hälsa… L9ID10, Delkurs 1, Idrott och hälsa - introduktion (7,5 hp) VT 2012 Välkommen till delkursen ”Idrott och hälsa - introduktion” inom ramen för kursen ”Idrott och hälsa” (L9ID10, 15hp) i det nya lärarprogrammet. Delkursens syfte och innehåll Inriktningen Idrott och hälsa 1.
Tandläkare sven gustafsson aneby

Betygskriterier idrott och halsa 1


1. Vad anser lärare i Idrott & Hälsa och Slöjd om de gällande betygskriterierna? 2. Vad grundar lärare i Idrott & Hälsa och Slöjd sin betygsättnings på? 3. Går det att se skillnader/likheter i bedömning och betygsättning mellan lärarna inom de två praktiska ämnena Idrott & Hälsa och Slöjd? Metod

Vad grundar lärare i Idrott & Hälsa och Slöjd sin betygsättnings på? 3. Går det att se skillnader/likheter i bedömning och betygsättning mellan lärarna inom de två praktiska ämnena Idrott & Hälsa och Slöjd? Metod betygssättningen i ämnet idrott och hälsa?, Och andra är, hur eleverna resonerar kring betygssättning och vad de själva tror att de blir betygsatta på?.


Migrationsverket vasteras boka tid

Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom Lärarprogrammet. Den kan ingå i Lärarexamen som en del av en inriktning eller som en specialisering. Kursplanen gäller 

Energibalansen blir bättre. Psykosociala effekter enligt läroplanen felaktigt sätt, vill jag definiera och förklara hur betygsättning i idrott och hälsa inte ska gå till.