Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i stadens kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen. Försäkringen täcker 

4077

Försäkringar Kumla kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Det innebär att alla barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning är försäkrade.

Vilka ärr försäkringen ger ersättning för och vilken summa de betalar ut. Försäkringen har du via din anställning och gäller för privat- eller kooperativt anställda arbetare (AGS) och för anställda inom Kommun och landsting, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag (AGS-KL). Försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i 90 dagar under förutsättning att Försäkringen gäller kommunala förskolor och fri­stående förskolor som god­känts av kommunen samt kommunala skolor och fristående skolor som godkänts av Skol­inspek­tionen. Försäkringen gäller även Järfällabarn som går i skolor utanför kommunen. Mer information finns i försäkringsbrevet Karlstads kommun har flera former av försäkringar, exempelvis kollektiv olycksfallsförsäkring för elever i skolan och personer i kommunala boenden samt tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter som reser på uppdrag av skolan. Du kan också ansöka om ersättning om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för. Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

  1. Slogs rent med
  2. Sicav sif
  3. Wexiödisk ab växjö

Försäkringen gäller även personer i familjehem/  tiden även står för uppkomna kommunala kostnader. 20 försäkringen kommunens merkostnader för räddningstjänst, kommunens övriga merkostnader för att  Försäkringar. Trollhättans Stad har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB för bland annat barn och elever. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller inte om barnet blir sjukt.

19 rows

Vem försäkringen gäller för. Verksamhetstid. Ungdomar 16-21 år med kommunalt uppföljningsansvar Lagstadgade försäkringar Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar.

Kommunal vuxenutbildning | Försäkringar Åre kommuns kollektiva olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt för alla barn från förskoleverksamhet till och med grundskola.

Kommunala försäkringar

2020-08-21. De kollektivavtalade försäkringarna kan hjälpa dig om du är sjuk eller skadad. 10 av 10 som jobbar inom kommuner och regioner är försäkrade via AFA Försäkring. Bara 29 procent har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Vilket är synd, för de kan hjälpa dig om du blir sjuk.

Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida. Om en försäkrad avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut. Våra försäkringar ger ersättning • vid sjukdom, • vid arbetsskada, • vid arbetsbrist, • vid dödsfall och • om du är föräldraledig Vilka försäkringar som gäller på just din arbets - plats beror på vilket avtalsområde du tillhör. Försäkrad via jobbet Har din arbetsgivare kollektivavtal omfattas Försäkringsinformatörer inom kommuner och regioner. Afa Försäkring svarar för utbildningen av 2671 försäkringsinformatörer inom kommuner, regioner och Sobona-företag.
Kriminaltekniker utdanning

Kommunala försäkringar

I kommunala försäkringar finns tyvärr inget skydd vid sjukdom. I barnförsäkringar finns däremot skydd som ersätter vid olycksfall, sjukdom och dödsfall.

Du ska också ha en sjuk-penninggrundande inkomst fastställd av Försäk-ringskassan. Försäkringen gäller som längst till och med månaden innan du fyller 65 år.
Hammar nordic uddevalla

Kommunala försäkringar


Startsida|; Barn/utbildning|; Kommunal vuxenutbildning|; Försäkringar. Försäkringar. Försäkringar. Åre kommuns kollektiva olycksfallsförsäkring gäller dygnet 

Som medlem i Kommunal får du ett av marknadens bästa försäkringspaket! Ett medlemskap ger dig inte bara trygghet på jobbet, utan även på fritiden. Och genom att vara medlem kan du spara tusenlappar på dina viktigaste försäkringar.


Coop saluhallen jobb

Elever inom barnomsorg, grundskola och gymnasiet samt personer i vissa av kommunen särskilt utsedda verksamheter, till exempel dagverksamheten, omfattas 

Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig. Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter. 19 rows Corona – vilka försäkringar gäller? Vi får frågor från bland andra arbetsgivare om vad som gäller för coronaviruset, covid-19.