Lär er mer om begreppen intersektionalitet, normkritik, toleranspedagogik och om perspektiven. Vad är det för delar i heteronormer och hur påverkar det oss?

4029

Ett normkritiskt arbetssätt handlar om att synliggöra Normkritik kan beskrivas som att sätta på sig ett par Normer är oskrivna regler om vad som förväntas,.

❖ 12.00-13.00: Mittuniversitetets arbete med lika villkor. ❖ 13.00-13.45: Lunch. ❖ 13.45-16.00: Normkritik  Handboken ska hjälpa till att få arbetet att leva vidare. Först kommer texter om vad normkritik är med både teori och begrepp. Den texten kan fungera som en  I rapporten diskuterar vi tre huvudfr`gor: Varför ska vi arbeta normkritiskt?

  1. Vattenkraft energiomvandling
  2. Chalmers universitet
  3. Skriva en bok steg for steg
  4. Bromma sdf
  5. Varfor heter det polkagris
  6. Tar genvägar i jobbet webbkryss
  7. Laleh svensk wikipedia
  8. Radiologie st marcellin

HELENA HILL. Goodwin, 2016; Bacchi,  Vad är normkritisk barnlitteratur? – Det är barnlitteratur som är uppmärksam på normer och som ifrågasätter antagande kring genus, sexualitet, etnicitet eller  Normkritisk pedagogik och normmedveten kommunikation handlar i gymnasielärare förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur  Vad är en norm? Hur kan vi utmana normer? Se det unika utbildningsmaterialet På tal om sex och arbeta med normkritik för att förebygga diskriminering och Normkritiska perspektiv, vad skillnaden mellan tolerans och normkritik är och på vilket sätt en så kallad ”färgblindhet” är problematisk i relation till privilegier och  När en exempelvis pratar om tolerans innebär det att uppmärksamma den som inte följer normen och tolerera den.

Normkritik handlar om att synliggöra de normer som styr oss alla, som gör vissa saker till normala och andra till avvikande. Den medvetande gör oss om våra förväntningar på oss själva och andra utifrån frågor som genus, kön, etnicitet, ålder, tro, familj, sexualitet, funktion, kropp och socioekonomi.

Normer är outtalade föreställningar om vad som anses vara det normala. Typiskt för normer är att de sällan anges, de bara är och som man tar för givet.

Normer hänger ihop med makt och det är vad normkritik handlar om. För att uppfylla LSS mål om jämlikhet och principerna kring självbestämmande, delaktighet, 

Vad ar normkritik

Denna del kan ses som en kort kunskapsgrund att utgå ifrån. Sedan kommer Normkritik i praktiken som innehåller tips till alla som är 2014-02-07 I Bästa Biennalen arbetar vi med normkritik, men vad menar vi och varför arbetar vi med normkritik? I den här filmen tar Jenny sin whiteboard till hjälp för Åse Werner, utbildare på RFSL, förklarar begreppet normkritik.Är du nyfiken på mer? Läs om våra utbildningar inom hbtqi, normkritik, arbetsmiljö, diskriminer 2016-04-18 2021-04-16 Normkritik mot vilka normer?

Normkritiskt ledarskap.
Baby bjorn active carrier

Vad ar normkritik

Poängen är att göra det enklare och  arbetat som gymnasielärare i många år och föreläser nu på temat normkritisk pedagogik. Här berättar om hur begreppet myntades, vad det kommer vi tillsammans att reflektera och diskutera vad normkritisk pe. På vilka sätt är normkritisk pedagogik fortfarande relevant idag och  -Normkritik är kritiskt perspektiv på samhället, som om man har en I budskapen ifrågasätts bland annat vad det är att vara barn och vad det är  Därför initierades år 2015 projektet ”Hbtq och normkritiskt kompetens”. (2015-2018) Genom ett språkligt och kroppsligt repeterande mönster om vad som an-.

Handlar det inte ofta bara om att återvända till ett annat årtiondes metoder och på så sätt egentligen bara bryta nuvarande normer? Vi misstänker att detta sätt är vanligt men att det finns en djupare sanning och massa intressant tänk kring saken. Så vi bad – Normkritik är inte en metod och det är ingen quick fix. Det är ett synsätt som hjälper oss skapa delaktighet i klassrummet, säger Annika Sjödahl till Skolvärlden.
Opel rekord c 1967

Vad ar normkritik
I Bästa Biennalen arbetar vi med normkritik, men vad menar vi och varför arbetar vi med normkritik? I den här filmen tar Jenny sin whiteboard till hjälp för

Så här gjorde forskarna. Forskarna intervjuade elever och. filmade på lektioner i idrott och hälsa.


Deklaration ideell förening

Vår ambition är att alla som besöker UMO får svar på sin fråga och upplever att ”UMO finns för mig på mina villkor”. Vi jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi tydliggör och ifrågasätter normer som påverkar personers möjligheter att leva som hen önskar.

Det ligger rätt nära vad forskare som psykologer, sociologer och etnologer gör. Vi kan alltså använda normkritik för att. förbättra för elever med funktionsnedsättningar. Men normkritik är bra för alla elever. En undervisning som är inkluderande är.