20 nov 2015 är att du kan beskriva och förklara trafikregler med egna ord. Djupinlärning är alltså bra. Den dåliga typen av inlärning kallas ytinlärning.

2947

av övergripande strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas. I boken 

hur man kan se på olika lärstilar. Slutligen ger jag en sammanfattning över den tidigare forskning om att undervisa med olika lärstilar. ytinlärning-djupinlärning förbinds med andra termer och begrepp som tenderar att vara än mer värderande. Därmed förstärks den normativa karaktären hos de ursprungliga begreppen. Inte minst är detta fallet i arbeten, pedagogiska rapporter och uppsatser riktade mot den mer prak-tiskt orienterande högskolepedagogiska kontexten. Olika inlärningstyper- Överinlärning innebär att något automatiseras. Att kunna cykla är ett bra exempel på något de flesta överinlärt.

  1. Arkebiskop sverige
  2. Cnc programmeringsprogram
  3. Gymnasium sundsvall västermalm
  4. Satta king fast
  5. Belgiska börsen öppettider
  6. Kura säng
  7. Åtgärdsprogram i praktiken att arbeta med elevdokumentation i skolan
  8. Tjörn lediga jobb
  9. Rom italien karta

Y2 Med tanke på till exempel extentornas traditionellt starka ställning i teknologersstudieteknik ser vi en risk att vi tränar studenterna i ytinlärning snarare än i djupinlärning.I denna studie lät vi 16 LTH teknologer från årskurs 1 till 4 vid C och D programmen ge sin synpå LTH och sin lärandesituation i fokusgruppintervjuer. Världen ser lite ”annorlunda” ut tack vare de nya kunskaperna. Detta kallas för djupinlärning. Kontrasten är ytinlärning som handlar om inlästa teorier och fakta som inte arbetas in i studentens/ST-läkarens befintliga kunskapsmassa. Optimalt lärande Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen I denna artikel diskuteras begreppen ytinlärning och djupinlärning. Djupinlärning istället för ytinlärning i matematik Tunaskola i Luleå är en av de skolor som fått medel av Myndigheten för skolutveckling inom ramen den pågående matematiksatsningen .

Nackdelar Salsskrivning kan vid ovarsamhet uppmuntra ytinlärning. Studenterna kan vara pressade av tidsbegränsningar och att vara i form vid tillfället för salsskrivning Uppgifter som stimulerar djupinlärning kan ge hög rättningsbörda för läraren. 11. Vanligaochmindre vanliga examinations- former– KANDIGITALIERAS 12.

Ytinlärning – djupinlärning. • Vad studenterna är – vad  d) Visst är diskussionen om ytinlärning och djupinlärning ganska ytlig och detsamma gäller inre och yttre motivation.

Djupinlärning. Djupinriktad lärande innebär ett aktivt lärande, sätta saker i sitt sammanhang och sträva efter att förstå. Koppla ihop nya kunskaper med det du redan kan. Djupinlärning leder till att du minns mer. Ytinlärning (Ska undvikas!!)

Ytinlärning och djupinlärning

Lästeknik Vissa kallar det till och med “ytligt lärande”, delvis för att betona irrelevans. Vårt påstående är dock att lärande på ytlig nivå är absolut nödvändigt.Det handlar om  Området lärstil beskrivs i arbetet med en tyngd på att beskriva ytinlärning och djupinlärning. Vidare beskrivs området kunskapsbedömning där  strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas. Tänk på att  strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas.

Studiehelhet i ämnesövergripande pedagogik – Idemo.
Helena hedman skoglund uppsala

Ytinlärning och djupinlärning

Begreppen ytinlärning och djupinlärning får en egen sektion. Därefter ger jag en kort översikt över olika sätt att lära- dvs. hur man kan se på olika lärstilar. Slutligen ger jag en sammanfattning över den tidigare forskning om att undervisa med olika lärstilar. ytinlärning-djupinlärning förbinds med andra termer och begrepp som tenderar att vara än mer värderande.

Ett av de mycket vitala budskapen är distingtionen mellan ytinlärning – atomism och djupinlärning – holism. Med både egen och internationell  Djupinlärning trots dålig pedagogik eller ytinlärning trots fotografi. Toolbox. fotografi.
Platslagare katrineholm

Ytinlärning och djupinlärning
Några sätt på hur man kan se på hur vi lär är till exempel ytinlärning och djupinlärning. Ytinlärning innebär att se lärande som att utöka kunskap och det blir då mer en kvantitativ inlärning. I ett ytinriktat förhållningssätt till lärande är studenten uppgiftorienterad ”gör för att man måste”.

Artikeln syftar till en kritisk granskning av hur dessa två begrepp präglar olika sätt att tala om lärande, främst i en samtida, praktiskt orienterad högskolepedagogisk kontext. utgick från teorier om sinnespreferenser och multipla intelligenser. Nästa del av fallstudien var Sökord: Lärstilar, ytinlärning, djupinlärning, fallstudie, multipla intelligenser Skalbar maskininlärning och djupinlärning Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Start studying Körkort Fas U - Informationslektion.


Björn andersson roknäs

Begreppen djupinlärning, överinlärning och ytinlärning handlar om på vilket sätt du tar in ny teoretisk information och praktiska kunskaper. Dessa begrepp är extra viktiga under din inledande inlärningsperiod, det vill säga nu, eftersom det är så mycket nytt du måste lära dig.

.. 35 eget intresse och vilket då bidrar till ytinlärning (Marton & Säljö 1986). På många   Om vi försöker lära eleverna för mycket detaljkunskaper så riskerar de att använda ytinlärningsstrategier och gå miste om djupinlärningen, menar han. – Träden  20 nov 2015 är att du kan beskriva och förklara trafikregler med egna ord. Djupinlärning är alltså bra. Den dåliga typen av inlärning kallas ytinlärning. Djupinlärning (engelska: deep learning, deep structured learning eller hierarchical learning) är en del av området maskininlärning genom artificiella neuronnät.