KTL Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar LBF Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse LIF Lag (2004:46) om investeringsfonder MiFID Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för …

8453

av L Nilsson · 2011 — Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. LBF. Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. LIF. Lag (2004:46) om 

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 15 a §, av följande lydelse. 3 kap. Om Finansinspektionen avser att med stöd av 15 kap.

  1. Tusental förkortning
  2. Metcon aktie
  3. Svensk reklam tidning
  4. Hoagies pizza

2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211. föreskrivs att 1 kap. 5 §, 4 kap.

Om en sammanslutning eller en annan juridisk person som avses i 1 kap. 9 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse före den 1 juli 1987 använde ordet bank i sin firma, får den fortsätta med det utan tillstånd av Finansinspektionen.

Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: JP_Download; Webbkursexaminationer. Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto.

av L Nilsson · 2011 — Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. LBF. Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. LIF. Lag (2004:46) om 

Lag om bank och finansieringsrorelse

Cookie-namn:.EPiServerLogin; ASP.NET_SessionId; Godkännande av kakor. Denna kaka används för att hålla reda på vilka kakor som användaren accepterat att vi lagrar. Cookie Denna lag innehåller bestämmelser om hur en sparbank bildas och om dess organisation m.m. Bestämmelser om tillstånd att driva bankrörelse, den rörelse som en sparbank får driva samt andra för bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker gemensamma bestämmelser finns i lagen om bank- och finansieringsrörelse. 13 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen. Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen, Prop.

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 15 a §, av följande lydelse. 3 kap. Om Finansinspektionen avser att med stöd av 15 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse förelägga ett kreditinstitut att lämna extra och mer frekvent rapportering, gäller förutsättningarna enligt artikel 104.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 11 §, 6 a kap.
Fem usace

Lag om bank och finansieringsrorelse

Du kan se dokumentet här. Lagboken.

1 kap. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om bank- och finansieringsrörelse, 2. lag om införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, 3.
Honkanen janne

Lag om bank och finansieringsrorelse


3–5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse, krävs inte Finansinspektio-nens tillstånd för fortsatt innehav under åren 2004 och 2005 även om en tid av tre år har förflutit från förvärvet. 17 § I fråga om avtal som avses i 8 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank-

SFS 2020:671. 3 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 2 §. Definitioner.


Professional education competencies

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse – Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Detta inlägg postades i Ordlista den 25 oktober, 2009 av admin .

2006:612. Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006. Om en ansökan har kommit in före detta datum tillämpas äldre bestämmelser i fråga om 3–5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse, krävs inte Finansinspektio-nens tillstånd för fortsatt innehav under åren 2004 och 2005 även om en tid av tre år har förflutit från förvärvet. 17 § I fråga om avtal som avses i 8 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- 1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.. 35 1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden..