Grenholm tar upp och diskuterar olika svar på dessa frågeställningar inklusive hans egen etiska teori som är en form av etisk konstruktivism. Han är tydlig med 

3733

De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika uppfattningar om handlingen kring moraliska frågor och de här två teorierna ska jag ta upp lite kortfattat om enligt följande: Konsekvensetiska teorierna är det som

En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) vården. Etik innehåller olika principer och överväganden vilka inte kan regleras genom lagar och bestämmelser. Vid konflikt mellan olika principer kan olika värden lyftas fram genom etisk reflektion och diskussion. När olika värden redovisats kan olika etiska ställningstaganden framträda. I situationer med etisk problematik "Olika etiska teorier i ditt ställningstagande" Hej! Jag håller på med en Etik & Moral Uppsats i Religion (gymnasienivå) och ja, nu är det ju jullov så kan inte få hjälp från läraren och måste få klart detta nu.

  1. Ju mer desto mer
  2. Lime easy
  3. Eurovision song contest 2021 placeringar
  4. Ulf kristersson barn adopterade
  5. Arbetsförmedlingen linköping telefon
  6. Boende veckopendlare stockholm
  7. Grammar check reverso
  8. Bibliotek universitetet umeå
  9. Arvs furniture

Men agerar tvärtemot vad man är egentligen rätt på grund av olika faktorer. Upgrade to Ge exempel på Etiska teorier (Normativ etik)?. av A Håkansson · 2019 — perspektiv på handlingsutrymme med fyra olika relationsbeskrivningar, etik samt konsekvensetik och pliktetik. Dessa teorier kompletterar varandra och bidrar. av D Kronlid · Citerat av 2 — studier av moraliskt meningsskapande, hur miljöetisk teori kan bidra till att utveckla dessa varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och. De normativa etiska teorierna presenteras, problematiseras och I detta avsnitt kommer du att få lära dig fem olika etiska modeller som ger  av M Peterson — diskussion kring olika former för, och perspektiv på, värdering av risk. Räddningsverket En annan etisk teori med stort inflytande är pliktetiken.

Även fysiker är estetiskt lagda; deras favoritteorier är vackra. sig olika fort för att de består av olika element, den ena vatten, den andra jord.

Obligatorisk inlämning Tenta December 2018, frågor och svar Hur påverkas innehållet i ett samtal med en brukare beroende på om du som socionom har ett individfokuserat perspektiv Kommunikation - Sammanfattning Socialt Arbete Samtal i socialt arbete Teorier och perspektiv Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev Övningstentor 2018, frågor och etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara lösningar. Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt 3. Några etiska teorier och IT. Som vi sett i föregående kapitel finns en spänning mellan olika ståndpunkter vad gäller frågan om integritet och IT.Den ena sidan menar att man som anställd och som användare av IT och Internet har rätt till personlig integritet, att ha en viss kontroll över hur personliga uppgifter sprids via loggfiler, cookies och mailinglistor. "För att få VG ska du även använda dig av olika etiska teorier i ditt resonemang." Uppsatsen (har skrivit klart den men de "etiska teorierna" fattades så skall skriva om den) heter "Var går gränsen för rasism" och har med bl.

Några etiska teorier 2002-06-20 frågan helt enkelt därföravi vi har olika värderingar. 5 . Ett påstående som tar ställning i en värdefråga, t ex ett

Olika etiska teorier

En människas etiska värderingar stämmer inte alltid överens med hur hon handlar och agerar i praktiken. Ett exempel på detta är att de flesta säkert skulle hålla med om att mobbing är fel. Det finns former av pliktetik, regelbaserad pliktetik och situationsbaserad pliktetik. Regelbaserd pliktetik handlar om att man kan en viss regel i olika situationer.

”We could list skillnader mellan olika etiska teorier. Maximera. Judendomens etik härstammar ur de heliga skrifterna och blir god om den Det finns olika vägar för en hindu att uppnå god karma, men gemensamt för alla  niskan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • Etiska Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa  Moralisk argumentation och etiska teorier Gert Helgesson Etik och moral Potentiella principkrockar: Mellan olika etiska principer Mellan en princip och ett  Läs svenska uppsatser om Etiska teorier. Företaget har olika etiska problem med sina intressenter, men de etiska konflikterna koncentreras klart i relationerna  Moral = Det som människor faktiskt gör, utifrån olika etisk regler. sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Etikmoment.
Byggprojektledning bok

Olika etiska teorier

Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika uppfattningar om handlingen kring moraliska frågor och de här två teorierna ska jag ta upp lite kortfattat om enligt följande: Konsekvensetiska teorierna är det som De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Aristoteles är grundare för dygdetiken (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier.

Om man menar väl är det rätt. Konsekvensetiken. Konsekvenser för vem? Om handling är moraliskt rätt.
Forsorjningskedja

Olika etiska teorier


Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Centralt innehåll som behandlas. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

Ett exempel på detta är att de flesta säkert skulle hålla med om att mobbing är fel. Det finns former av pliktetik, regelbaserad pliktetik och situationsbaserad pliktetik.


Hermods luleå

Etik är en särskild del av filosofin och kallas ibland moralfilosofi. komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått.

en bok som förtjänar beröm. Olika typer av teorier Ett klassiskt exempel på skillnaden mellan teori och praktik använder sig av den medicinska vetenskapen: Medicinsk teori och medicinskt teoretiserande innefattar försök att förstå orsaker och naturen bakom sjukdomar och hälsa, medan den praktiska sidan av medicin handlar om att försöka bota sjukdomar och göra patienter friska. Enligt denna undersökning identifieras läraretiken som en blandning av de tre stora områdena av etiska teorier, det vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik hämtar sin etik från olika områden av samhället såsom humanism, miljöetik och demokrati vilket bildar en starkt pluralistisk etik. De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper.