Kroatiska är ett slaviskt språk med tre huvuddialekter: stokaviskan (södra Kroatien), cakaviska Vid kusten talar man en dialekt som påminner om venetianskan.

6842

Skriften är helt fonetisk, det vill säga man skriver som man talar. Här finner du tips på bra kurser i kroatiska! Standardspråket för kroatiska bestämdes under 1800-talet och baserade sig på den štokaviska dialekten som användes mest av folket i Kroatien, denna dialekt har även legat grund för det bosniska och serbiska skriftspråket.

engelska (brittisk) 19. elsassiska 20. esperanto 21. estniska 22. farsi 23.

  1. Sepsis och bakteriemi
  2. Fotterapeut sundsvall

Dialekterna från Stockholm kommer från olika samhällsklasser vilket norrländska,gotländska,skånska,Jamtsk inte gör dom kommer från fornnordiskan de är riktiga dialekter. Romanix erbjuder översättning och tolkning på romani (flera dialekter) samt på bosniska, kroatiska och serbiska. Vivo Omsorg . Främmande Språk.

Det finns tre stora folkgrupper – bosniaker, serber och kroater. De talar bosniska, serbiska och kroatiska som är dialekter av samma språk. De flesta bosniaker (25 av 175 ord) Politik. Landet är uppdelat i två områden som kallas entiteter – Federationen Bosnien och Hercegovina (FBiH), där (16 av 114 ord) Kultur

Det der overvejende opfattes som moderne kroatisk, bosnisk og serbisk (eller tidligere serbokroatisk) er nyštokavisk. Denne dialekt har dog også underdialekter der kaldes ekavisk, (i)jekavisk og ikavisk.

Dialekt Det är omöjligt att veta hur många dialekter det finns i Sverige, men en sak som är säker är att det är många. Här samlar vi dialektordlistor för att underlätta för dig som söker förklaringar av dialektala ord. Här finns bland annat skånska ordlistor, östgöramål, förteckning av svenska dialekter och många fler.

Kroatiska dialekter

Antalet som talar kroatiska rör sig omkring 5,5 miljoner Språkområdet indelas i tre övergripande dialektergrupper (benämnda efter tre olika motsvarigheter till det frågande ’vad’): kaj-dialekterna i nordvästra Kroatien, ča-dialekterna längs den kroatiska dalmatinska kusten och på öarna samt den största gruppen, što-dialekterna, i Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien och återstående delar av Kroatien.

En annan riktning, som likaledes kom att. Kroatien , Bosnien , Illyrien , Dalmatien , dels under Österrikiskt , dels under folkstammar på jorden , hvars alla medlemmar tala dialekter af samma språk . Puss , pussy , betyder äfven katt , i en Eng . folk dialekt . ( s . Cravate , invånare i Kroatien ; betecknade äfven ett slags lätt rytteri ( cavallerie legere ) , och blef  Galetes 1849 ) äfien de Slawista medlemmare | Kroatiska umundarten .
Alfakassan registrering

Kroatiska dialekter

Ljudfilerna bör vara max 60 sekunder och får inte vara större än 100MB. Kom ihåg att du bör ha tillstånd från din arbetsgivare för att få lägga ut ljudet som arbetsprov. Max 3 st. atiska dialekter. De största skillnaderna mellan serbiska, kroatiska och bosniska ligger i ordförrådet, vilket främst är ett resultat av olikartad historisk och kulturell.

I Balkanländerna frodas idag en språkpurism, där länderna försöker fjärma sig från sina grannar.
Skatt lätt lastbil diesel

Kroatiska dialekter
Kriteriet ömsesidig förståelighet skulle innebära att serbiska och kroatiska inte var två språk utan snarare två dialekter, eftersom talare av dessa varieteter förstår 

Vid det första fria valet i delrepubliken Kroatien i april–maj 1990 fick det majoritet i parlamentet och dess ledare Franjo Tudjman utsågs till president i den kroatiska delrepubliken. Riktiga dialekter är Skånska,Jamtsk,norrländska,gotländska,halländska, småländska,dalmål osv för dom härstammar från fornnordiska.


Mata boarea

Tolk infinner sig men visar sig ha fel språkkompetens (t ex fel dialekt, eller ibland till och med Bosniska-kroatiska-serbiska (10). Engelska (1).

Sidor: 72. Kapitlen: Bulgariska dialekter, Danska dialekter, Dialektologer, Kroatiska dialekter, Nordiska dialekter, Svenska dialekter, Tyska  Kriteriet ömsesidig förståelighet skulle innebära att serbiska och kroatiska inte var två språk utan snarare två dialekter, eftersom talare av dessa varieteter förstår  Dialekter motarbetas och alla ord ska uttalas enligt en slavisk norm. Det är elitistiskt att tala om för folk hur de ska prata, säger Milena Podolšak,  kroatiska språket ärvt tre dialektenheter, resp. dialektgrupper eller dialekter alltså separata kroatiska dialekter (narječja) och inte dialekter av ett kroatiskt språk  Här ar alla dialekt översättning till kroatiska. dialekt. [dialEk:t] subst.