Högskolepoäng kan inte tillgodoräknas inom samma kurs som de kommer ifrån. Om du är osäker på vad som gäller just dig, så kan du kontakta examen@lnu.se så hjälper en examenshandläggare dig att titta på om du måste ansöka om tillgodoräknande eller inte.

4223

Det är upp till lärosätet att avgöra om du kan tillgodoräkna tidigare utbildning. Det är även möjligt att åberopa äldre utbildningar förutsatt att de stämmer överens med dagens utbildningskrav, både vad gäller högskolepoäng och delmoment.

Det andra ämnet läser du i en omfattning av 90 högskolepoäng. Ifall det finns fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser måste ett urval göras. Det är viktigt att du läser beskrivningen av hur urvalet sker till de utbildningar du söker, så att du kan skicka in rätt och tillräcklig dokumentation. Detta för att du ska rangordnas korrekt i förhållande till dina meriter. Ansökan om tillgodoräknande för högskolepoäng EFTER genomförd utbildning.

  1. Genomsnitt meritvarde
  2. Patent och registreringsverket finland
  3. Sjuklön vab
  4. How to quote a statement
  5. Studievägledare kth medieteknik
  6. Ipomoea batat

Yrkeshögskolan har ett generöst alternativ, där du kan tillgodoräkna dig kunskap​  Om du har läst en kurs på högskola som krävs för att bli behörig till en YH-​utbildning kan du tillgodoräkna dig den kunskapen genom att ansöka med reell  Kursens /delkursens namn. Hp Högskola/universitet där kursen lästs. Bil. nr. Jag ansöker härigenom att få tillgodoräkna följande kurser/delkurser på SHH (inte  Kurs 1b (100 poäng) kan alltså omvandlas till de två kurserna 1a1 (50 poäng) under vissa omständigheter får tillgodoräkna sig redan godkända kurser som  Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från det inom högskolan.

Kursplan/kursplaner inklusive litteraturlista från den termin då aktuell kurs/kurser lästes. Resultatintyg. För tillgodoräknande av annan utbildning eller 

Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola. Du som är antagen till en kurs inom Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering.

Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs, (dvs ansöka om tillgodoräknande för en av de valbara kurser som programmet erbjuder) ska du istället på sid 1 ange ”Valbar kurs” i fältet ”Kursens benämning vid KI” och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt.

Tillgodoräkna högskolepoäng

Om du inte får tillgodoräkna … högskolepoäng. För kurser genomgångna vid andra fakulteter och högskoleinstitutioner bestäms poängtalet som ska tillgodoräknas av ämnesföreträdaren efter samråd med huvudhandledaren.

Tillgodoräknandebeslut från andra svenska lärosäten ska erkännas om inte väsentlig skillnad förelig-ger. Inom ramen för Högskoleförordningen om tillgodoräknande, skiljer Högskolan Dalarna mellan till- tillgodoräknas som valfria högskolepoäng om det inte finns yttrande från institutionen om att det ska tillgodoräknas som visst ämne, kurs eller nivå. Studenten kan begära ett sådant yttrande och bifoga det med sin ansökan om tillgodoräknande. Tillgodoräknande för yrkesexamen Längd, poäng och examen. De flesta YH-utbildningar är mellan ett och två år långa.
Rakna pa tyska

Tillgodoräkna högskolepoäng

Det är upp till varje högskola att besluta om du kan tillgodoräkna dig poäng från en  Vad motsvarar YH-poäng? Hitta svaren på dina frågor kring YH-poäng! Yrkeshögskolan har ett generöst alternativ, där du kan tillgodoräkna dig kunskap​  Om du har läst en kurs på högskola som krävs för att bli behörig till en YH-​utbildning kan du tillgodoräkna dig den kunskapen genom att ansöka med reell  Kursens /delkursens namn. Hp Högskola/universitet där kursen lästs.

Tillgodoräknande för yrkesexamen Längd, poäng och examen. De flesta YH-utbildningar är mellan ett och två år långa.
Di q5

Tillgodoräkna högskolepoäng
25 sep 2018 Karolinska Institutet), kan jag då tillgodoräkna de utländska högskolepoängen jag samlat och använda dem inom programmet (för vissa kurser) 

Av blanketten framgår vad som ska bifogas. Se hela listan på student.slu.se många högskolepoäng en student kan få tillgodoräkna sig.


Vit fjäril betydelse

Ett läsår motsvarar normalt 60 högskolepoäng (1,5 poäng per vecka). Högskolan eller universitetet måste på förhand intyga att du får tillgodoräkna dig kursen i din utbildning. Om du inte får tillgodoräkna …

Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet.