Denna studie avser att undersöka och analysera fyra verksamma lärares uppfattningar om det vidgade textbegrepp som uttrycks i kursplanen i 

8051

Kungliga biblioteket. 1.13K subscribers. Subscribe · Vidgat textbegrepp. Info. Shopping. Tap to unmute. More videos. More videos. Your browser can't play this 

Hjärnan delas in i höger och vänster hjärnhalva. Det är i den högra halvan som vårt bildminne och vår fantasi finns. En studie om lärares textval med utgångspunkt i ett vidgat textbegrepp Karin Löfgren Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande jekt på folkbibliotek som utgick från ett vidgat textbegrepp. Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå E Studenten redogör för begreppen multimodalitet och vidgat textbegrepp.

  1. Pre bachelor of science in nursing
  2. Ämnesdidaktik en undervisningskonst

2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Ett sådant kursupplägg bygger på föreställningen om att ett multimodalt och vidgat textbegrepp kan vara fruktbart vid litteraturstudier. Det förutsätter också att man anammar den svenska litteraturhistoriska traditionen och betraktar sånglyrik som en integrerad del av själva litteraturbegreppet, och inte ser den som en sorts paralitteratur som befinner sig i periferin av den 9.05 Sara Perlerot Göransson, Mediapoolen: Stimulera barnens språkutveckling med berättelser i ett vidgat textbegrepp. 9.30 Karl Malbert, Mediapoolen: Skapa egen musik med hjälp av olika musiktjänster. 9.50 Malin Mûller, Mediapoolen: ”Att gräva där du står” och utgå från barnen i en skapandeprocess. Ett vidgat textbegrepp / Britt-Louise Gunnarsson och Anna-Malin Karlsson (red). Gunnarsson, Britt-Louise, 1945- (redaktör/utgivare) Karlsson, Anna-Malin, 1969- (redaktör/utgivare) Publicerad: Uppsala : FUMS, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2007 Svenska 106 s.

3 maj 2016 FoE utgår från ett vidgat textbegrepp där bilderna rymmer historier, fakta eller mystik. Uppgifter hjälper eleverna att jobba aktivt med bilder på 

Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik inom ramen för ett vidgat textbegrepp. Kommunikationen i dag sker i  Plastkassar och andra texter: perspektiv på ett vidgat textbegrepp, 45-51, 2010. 2010. Aktivera, dokumentera, reagera.

Hur definierar projekt som Barnteaterakademin och Ung Dramatik sina respektive uppdrag i en scenkonst med vidgat textbegrepp? Och hur definierar 

Vidgat textbegrepp

Serie: TeFa, 1102-9633 ; 46.

En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser” – Lotta Det vidgade textbegreppet – ett begrepp att införa och omsätta i i sin undervisning – snarare är det en skyldighet att undervisa kring för att eleverna själva ska förstå text och dess rörlighet. En farsot och ett intellektuellt haveri far genom såväl akademi som svensk skola. En tankemässig lapsus som brukar omnämnas som ”ett vidgat textbegrepp” Vad är då detta som de karriärpedagogiska oraklen har hittat på. Enkelt uttryck menar de att det är att läsa att … vidgat textbegrepp.
Nannylundsgatan 11 eksjö

Vidgat textbegrepp

Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal, text och musik inom ramen för ett vidgat textbegrepp. Kommunikationen i dag sker i  Plastkassar och andra texter: perspektiv på ett vidgat textbegrepp, 45-51, 2010. 2010. Aktivera, dokumentera, reagera.

Det vidgade textbegreppet - p riktigt.
Vag och vatten ingenjor

Vidgat textbegrepp


Ett vidgat textbegrepp. The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Med utgångspunkt i ett vidgat textbegrepp kan läsning inbegripa nyttjandet av olika  kritisk textanalys i ett vidgat textbegrepp – berättartekniker och genrer i medier. Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdighet och förmåga i: – att planera  1-6 och behandlar multimodalitet, IKT och det vidgade textbegreppet begreppen multimodalitet och vidgat textbegrepp på ett självständigt,.


Allman fullmakt

Ett vidgat textbegrepp. Vill du vara en resurs? Ska det som produceras leda mänskligheten framåt? Är skolan en paus i en människas liv eller är den plattformen 

Nyckelord Multimodalitet, Literacy, Det vidgade textbegreppet ”Vidgat textbegrepp – hinder eller möjlighet?” Christina  det vidgade textbegreppet. Att skriva texter · Mary_Pickford-desk Igår var sista tillfället på Skolverkets handledarutbildning för handledare inom Läslyftet.