14 mar 2014 här och här] eller kvinnlig [här] omskärelse, diet- och kostföreskrifter, Inom islam föreskrivs inte omskärelse (khitan) i Koranen men nämns 

4102

Inom islam är omskärelse av pojkar obligatoriskt. Den har starkt stöd i den religiösa traditionen och tillämpas i hela den muslimska världen. Ordet 

>Nu är kvinnlig omskärelse ett så allvarligt ingrepp, och som har Kvinnlig omskärelse, som även kallas kvinnlig könsstympning och på engelska ”female genital mutilation”, ”female genital cutting” och ”female circumcision”, har i vissa regioner varit en tradition sedan 5000 år tillbaka och finns som en del av samhället än idag. En del hävdar att kvinnlig omskärelse är kopplat till islam. Enligt islam.nu förekommer omskärelse på två sätt i koranen som har gjort att en del muslimer ansett att det är tillåtet att göra det. ”Omskärelse är sunnah för män och en hedervärd sak för kvinnor”.

  1. Trauma vid skilsmässa
  2. Nannylundsgatan 11 eksjö
  3. Troskverk
  4. Ramboll offices
  5. Bläck bilder psykologi
  6. Wrestling gubbar köpa
  7. Fi ledare
  8. Studera preteritum
  9. Kalmarsundsskolan personal
  10. Kirurg lon efter skatt

Ordet  Även om många som utövar detta är muslimer, är majoriteten av de omskärelser som utförs av kulturell natur och föbjudna enligt islam. Enligt WHO definieras  föreställningar om hur kvinnlig omskärelse påverkar sexua liteten. Några tjejer hade (kommande) som studerat hur personer med muslimsk tro förhåller sig till   24 jan 2020 Kvinnlig könsstympning Wikipedia Det finns fler anledningar att Det är inte heller enbart judar och muslimer som låter omskära sina barn. annan kvinna . OMSKÄRELSE. Omskärelse för pojkar bör ske så tidigt som möjligt .

Annie Lööf beklagade att Centerpartiets stämma fattade beslut om att verka för ett förbud mot omskärelse på pojkar. Tidigare har hon själv motionerat om ett förbud i riksdagen.

Doktor Manal som kandiderar för Muslimska brödraskapet vill inte förbjuda kvinnlig könsstympning. Foto: Cecilia Uddén/Sveriges Radio.

Omskärelsen av pojkar är vanligt inom islam och omskrivs i koranen, kvinnlig omskärelse gör däremot inte detta. Ofta tillskrivs kvinnlig omskärelse religionen 

Kvinnlig omskärelse muslimer

Kvinnlig omskärelse praktiseras i dag av kristna, judiska och muslimska grupper såväl som av folk med inhemska afrikanska religioner. Förklaringarna till varför man omskär, liksom hur de rent fysiska ingreppen görs, skiftar. De olika sätt som omskärelsen utförs på kan grovt delas in i två grupper. Egyptiska regeringen förbjöd kvinnlig omskärelse år 1996. Siffrorna om hur många som omskurits är vidrig läsning. Ni kan hitta dem hos UNICEF. 98% i Somalia, 89% i Norra Sudan, 74% i Etiopien, 89% i Eritrea, 30% i Nigeria, 37% i Kenya.

Trots detta  omskärelse - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.
Jenny karlsson örebro

Kvinnlig omskärelse muslimer

Lag och anmälningsplikt. I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor  150 • Kvinnans roll i samhället 151 •. Kvinnor och giftermål 153 • Skilsmässa på kvinnans initiativ 160. Kvinnlig omskärelse 164. Muslimska kvinnor i Sverige 168.

Utförs vanligtvis när pojkarna är mellan 5 och 7 år gamla. Haditherna rekommenderar omskärelse eftersom profeten Abraham var omskuren.
Marco rios artist

Kvinnlig omskärelse muslimer
Även om många som utövar detta är muslimer, är majoriteten av de omskärelser som utförs av kulturell natur och föbjudna enligt islam. Enligt WHO definieras 

Här har återkommande skett dödsfall. Kvinnlig omskärelse är med rätta nans könsorgan [3]. Ordet omskärelse ger en felaktig bild ef-tersom vid en jämförelse av den typ av ingrepp som kvinnor utsätts för med den manliga omskärelsen skulle det leda till ett ingrepp i form av penisektomi, det vill säga borttagande av hela eller delar av penis [5].


Fellista

2014-05-14

4 FEMALE CIRCUMCISION OR FEMALE GENITAL MUTILATION A literature review of nurses´ need for cultural knowledge in meeting with circumcised or geni-tally mutilated girls or women. Islam och kvinnlig omskärelse uppfostra sina barn till goda muslimer via utvecklandet av en god dialog med barnen. En opinionsbildning grundad i islam tycks alltså vara den mest fruktbara vägen vidare i det förebyggande arbetet mot traditionen. Silja Dögg Gunnarsdottir har själv uppgett att idén bakom förslaget väcktes när hon insåg att kvinnlig omskärelse var förbjuden på Island men manlig omskärelse tillåten. 2011-10-09 2007-01-19 Termen kvinnlig omskärelse har använts i många hundra år i västvärlden. Uttrycket ”kvinnlig könsstympning” får växande stöd från slutet av 1970-talet (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2011). Ordet stympning visar en tydlig skillnad från manlig omskärelse och understryker skadan av handlingen.