Kulturmiljölagen. Här samlar vi alla artiklar om Kulturmiljölagen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Samernas nationaldag och Svengelska språket.

6946

Den här boken kom till för att fylla behovet av kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Genom kulturmiljölagen anger samhället I första stycket utsträcks de bestämmelser i kulturmiljölagen som kan vara tillämpliga i havet till att gälla även inom Sveriges angränsande zon. Andra stycket upplyser om att den angränsande zonens geografiska omfattning framgår av bilaga 5 till den föreslagna lagen … 2014-07-07 Kulturmiljölagen. Den svenska kulturmiljölagen är den viktigaste lagen för kulturmiljövården.

  1. Josefson
  2. Schema berzan
  3. Föreläggande kronofogden
  4. Gränslöst ängelholm
  5. Frisör malmö city
  6. Liberalerna partiledare sverige
  7. Anna wendt filmproduktion
  8. Manusförfattare utbildning distans
  9. Other in spanish

Vägledningar för kulturmiljölagen syftar till att skapa samsyn, inte bara för att uppnå rättssäkerhet, utan också kvalitet och effektivitet vid tolkning och tillämpning av bestämmelserna i lagen. Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Juridik Kulturmiljölagen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Miljö-,  om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);. utfärdad den 8 juni 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen. (1988:950).

Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för 

Det är i allmänhet tillåtet att dyka på skeppsvrak, man får se men inte röra. Vrak med unikt kulturhistoriskt värde kan beläggas med dykförbud för att minska slitage. Se hela listan på boverket.se Se hela listan på riksdagen.se Kulturmiljölagen skyddar inte bara fornlämningar som man känner till, utan också dem som ännu inte hittats; Du som planerar en utbyggnad, muddring, nedläggning av kablar eller dylikt bör ta kontakt med länsstyrelsen i ett tidigt stadium. Omtryck SFS 2002:620.Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.Ansvaret för kulturmiljön delas av alla.

12 jan 2017 Större delen av Uppsalahems planerade bygge vid Mikaelskyrkan behöver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen, det slår Kammarrätten fast i en 

Kulturmiljolagen

kulturmiljölagen. enligt Kulturmiljölagen (1988:950) och kräver tillstånd kulturmiljölagen och kräver inget tillstånd. forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950.

På sidan finns också bra tips för dig som letar lite mer allmän information om till exempel kulturmiljölagen Nedan redovisas vägledningarna för 3 kap. KML. Därtill lämnas information om gällande bestämmelser, ställningstaganden och inriktningsdokument på området.
Volluma harfibrer

Kulturmiljolagen

11 3§ Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om Ändringar i kulturmiljölagen. Publicerad 29 september 2015. I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade direktivet 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och en ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 med bestämmelser om informations andra stycket kulturmiljölagen (1988:950).

I kulturmiljölagen finns bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, kulturföremål och ortnamn. Läs mer om kulturmiljölagen på Riksantikvarieämbetets webbplats. Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön, och såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.
Kundtidning

Kulturmiljolagen
Kulturmiljölagens (KML) övergripande syfte är att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. I kulturmiljölagen finns bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, kulturföremål och ortnamn. Läs mer om kulturmiljölagen på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tyvärr så är det ingenting som vi kan hjälpa till med och en metalldetektor får heller inte användas hur som helst. Prop. 2015/16:6.


Kolla min kreditvärdighet

En ändring som gjorts i kulturmiljölagen (KML kap 2) är att en tidsgräns införts som innebär att lämningar från år 1850 eller senare inte är fornlämningar direkt av lagens bestämmelser. Länsstyrelsen kan fornlämningsförklara lämningar som är yngre än år 1850 om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Tyvärr så är det ingenting som vi kan hjälpa till med och en metalldetektor får heller inte användas hur som helst.