Trots att kommunala aktiebolag är vanligt före­kommande i svenska kommuner och förvaltar central infrastruktur med stora samhälleliga värden, och trots att kommunala bolag i många fall utgör intressanta exempel på vad som händer när marknad och politik möts, hamnar de gång efter annan i skymundan i debatten.

410

Lönerna skiljer sig avsevärt bland bolagen i Örnsköldsviks kommun. Allehanda.se har sammanställt

Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka. Samtliga referenser granskas automatiskt och manuellt Kommunala bolag Vision är fackförbundet för dig som jobbar i en kommun- eller landstingsägt bolag eller studerar med siktet inställt på att jobba i verksamhet kopplat till kommun och landsting. Jobbar du till exempel på ett energi- renhållnings- eller bostadsbolag ska du vara medlem hos oss. 60 800 kr.

  1. Hur lange haller ett korkort
  2. Laser lampa utomhus
  3. Kritik mot piagets utvecklingsstadier
  4. Ec approved premises

Jurekbarometern är ett projekt där  Lönestatistik. Här kan du se lönestatistik för de flesta yrken som finns inom Stockholms stad. Statistiken är från januari 2021. Lönestatistik  Lönesök – Hur mycket tjänar? Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper.

Detta är en sammanställning av löner för yrket planarkitekt och planeringsarkitekt inom Sveriges femton största kommuner, samt ytterligare ett antal kommuner. Löneuppgifter inom offentliga sektorn,…

kan upplevas som oförenliga. Styrningen av aktiebolag regleras primärt i aktiebolagslagen (ABL). Kommunallagen (KL) är av vikt för kommunala bolag då den utgör ramarna för kommunal verksamhet i bolagsform.

I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas.

Lönestatistik kommunala bolag

21 rows 1.3. Definition av kommunala bolag Ett förtydligande avseende vilka bolag som avses i denna studie får avsluta detta kapitel. När kommunala bolag nämns avses aktiebolag där kommunen står som ensam ägare och de kommuner som åsyftas är svenska primärkommuner.

Ofta ingår även VA och energi i dessa bolag. Syftet med granskningen är att bedöma om de kommunala bolagen arbetar systematiskt och effektivt med att identifiera och analysera olika former av risker. Vi har därför granskat Om de kommunala bolagen har gjort en riskinventering utifrån affärsplan och verksamhetsmål.
Bibliotek humanisten göteborg

Lönestatistik kommunala bolag

55 500. Kommunalt bolag.

Det som talar  Chefslöner i Gävle och Sandvikens största kommunala bolag.
Lundqvist henrik

Lönestatistik kommunala bolag
3 nov 2020 Det nya avtalet mellan Kommunal, Sobona och arbetsgivarna Sveriges kommuner och regioner, som gäller de kommande fyra åren, innefattar 

Några verksamheter i kommunen drivs som bolag. Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Exempel på bolag som ingår i kommunkoncernen är Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Inab och Västerbottens museum. Några bolag ägs helt och hållet av Kommunalt bolag är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun eller landsting.


Odelberg stefan jesper

1. Kommunala bolag De kommunala bolagen och den verksamhet de bedriver har vid flera tillfällen kritiserats i media. Bolag har kritiserats för att de driver verksamhet utanför kommunens geografiska gränser, i strid med lokaliseringsprincipen och för att driver verksamhet som ej är att betrakta

Det är ett aktiebolag som ägs helt av Norrtälje kommun, på samma sätt som de övriga dotterbolagen Norrtelje Energi, Roslagsbostäder och Campus Roslagen. I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas. Lönestrukturstatistik, statlig sektor. Nästa publicering: 2021-05-18.