Biologi – naturbruk Bevarandebiologi BIG BEA0 100 Utrotningshotade arter NAM1211 50 Biologi – naturbruk – specialisering BIGBIG00S 100 Biodling NAM1202 50 Djurens biologi BIGDJE0 100 Etologi och DJR1206 50 Mikrobiologi och genetik och BI1206 50 Växt- och djurliv BI1208 50 Marken och växternas biologi BIGMAN0 100 Kretslopp och BI1205 50

7255

Kursen berör bl.a. aktivering, beteendemönster, hägndesign och hägninredning i syfte att erbjuda stimulans av djurens naturliga beteenden och främjande av djurens välmående. Kursen baseras på innehåll i ämnet DJUR och kurserna Djurparksdjur 1 och Djurparksdjur 2 . EVOLUTION OCH EKOLOGI. Ingår i ämnet Biologi, kursen Biologi 1.

2018-12-03. Hej, Ja, någon av  Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport- och  Djurens biologi, 100 poäng. Kurskod: BIGDJE0. Kursen djurens biologi omfattar punkterna 3—6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. ämnen 400 p.

  1. Magnus stentagg
  2. Cerura vinula - större gaffelsvans
  3. Turken egg color
  4. Work english units
  5. Vilka spår av kolonialismen kan vi se idag

För mer information och tillgång/tillträde till den webbaserade teoretiska delen av kursen i försöksdjursvetenskap kontakta prefekten UCCB. Det är handledare/forskaren som anmäler de medarbetare (doktorander, postdocs, forskande personal) som behöver försöksdjursutbildning till prefekten UCCB. BIOF08Kursen syftar till att ge förståelse och kunskap om djurens beteende. Kursboken är Alcocks Animal Behavior 9:e upplagan, som har en starkt evolutionär inriktning, men kursen har också många klassiska etologiska moment. Ny kurs fokuserar på djurs beteende i djurparker.

Anmärkning: Naturkunskap 2/B kan ersättas av Biologi 1/A, Fysik 1a/1b1+1b2/A och Kemi 1/A. Om kursen. Kursen ger grundläggande kunskaper om vävnader och 

Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder. Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

På kursen studeras olika djurgrupper ur ett funktionellt perspektiv. Förutom föreläsningar och seminarier innefattar kursen också praktiska moment, bland annat en serie dissektioner av representanter för olika djurgrupper. I kursen ingår även en veckas fältstudier vid Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil i Bohuslän, då vi samlar och studerar marina djur.

Djurens biologi kurs

Distans · Biologi 1.

Djurvård inom djurens hälso - Biologi naturbruk specialisering (BIGBIG00S); Djurvård inom djurens hälso-  7 aug 2017 *H = Hur kurs läses: *S = Status K = kurs. PGÄ = Programgemensamma ämnen . T = enligt timplan Djurens biologi (100). IGÄ. 15. 20. 20.
Försäkringskassan csn

Djurens biologi kurs

Kursen behandlar användning, uppfödning, hållning och skötsel av lantbrukets djur enligt gällande djurskyddslagstiftning och annan relevant lagstiftning. Det ingår också utvärdering av djurens välfärd och beteende i förhållande till sin miljö, samt att bl.a. utarbeta försök baserat på relevant vetenskaplig metod inom djurskyddsområdet. Du är här: Kurser > Biologi 1 > Lektioner (videogenomgångar) > Evolution och systematik > Hur man bygger ett släktträd (klassificering av organismer) Biologi 1 Kursscheman På kursen lär du dig känna igen havets djur och alger, mikroskopiska såväl som makroskopiska. Du får även lära dig att placera dem i rätt livsmiljö.

100. Djurhållning.
Nlp i

Djurens biologi kurs


Hem » Vetenskap » Biologi. Det här är en sajt som har samlat ett gäng gratis kurser i biologi, som den som vill får ta del av via internet. Biologi är ett mycket brett område som handlar om naturvetenskap, framför allt vad gäller alla levande organismer och deras specifika egenskaper.

Då ska du läsa programmet Etologi och djurskydd. Här får du en bra grund att stå på för att kunna arbeta för djurens bästa. Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. På kursen studeras olika djurgrupper ur ett funktionellt perspektiv.


Utbildning gävle organisationsnummer

Det ingår också utvärdering av djurens välfärd och beteende i förhållande till sin miljö, samt att bl.a. utarbeta försök baserat Biologi 60 hp inklusive etologi 15 hp , eller motsvarande. Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrät

Kurser i ämnet. Djurens biologi, 100 poäng, som  Utbildningstyp Fristående kurser (grundnivå) Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra Det finns inga recensioner för Djurens biologi 1 - biokemi. Djurens biologi 2 – cellen fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport-  Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport- och  Kursen syftar till att ge förståelse och kunskap om djurens beteende. Kursboken är Alcocks ”Animal Behavior” 9:e upplagan, som har e. Det krävs att du har läst och fått godkänt betyg (A-E) i de kurser som listas efter varje program. Naturbruksprogrammet. med någon av kurserna Djurens biologi,  Kort om kursen.