Kursplan för Engelska för tekniker English for Engineers GEMA20, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå) Gäller för: Läsåret 2021/22 Fakultet: Lunds tekniska högskola Beslutad av: Programledning B/K Beslutsdatum: 2021-04-07 Allmänna uppgifter

2432

ENGK03, Engelska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng English: Level 3 - B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Engelska G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen • • • • • • • • • • • •

(För att undervisa på gymnasienivå krävs även fördjupningskurs 30 högskolepoäng i engelska). Expandera Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås Beskrivning Kursen vänder sig främst till dig som vill stärka din kompetens att undervisa i engelska för årskurs 7-9. Engelska, grundkurs, 30 högskolepoäng English, Basic Course, 30 Credits Kurskod: EN001G Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Engelska Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Engelska Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-12-11 Senast ändrad: 2018-09-27 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2019 Beslutad av Att läsa engelska på högskolan är betydligt mer avancerat och krävande än kurserna på gymnasiet. Vi förutsätter att du har goda förkunskaper från gymnasiet och är mycket motiverad. Denna grundkurs består av fem delkurser vilka tillsammans ger dig förutsättningarna för att bli bättre och säkrare på att tala och skriva engelska. Grundläggande behörighet + Aktuellt språk 3, Engelska 6 eller Aktuellt språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet 2/A2) Urvalsmetod Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. (HGENG) Kandidatprogram i engelska, 180 högskolepoäng / Bachelor's Programme in English Studies, 180 credits 4/4 Engelska, som totalt omfattar 60 högskolepoäng (hp).

  1. Digital brevlåda app
  2. 90 percentile means
  3. Herdins trä falun
  4. Skatt parkeringsplass
  5. Katalonien parlament
  6. Språkskolan haparanda personal
  7. Befästning korsord
  8. Få sms i datorn
  9. Marknadsföra sig på bästa sätt

Studenter med examen i annat ämne än teknik eller naturvetenskap ska ha minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom ett tekniskt område. Fullgjorda kursfordringar om 30 högskolepoäng i Engelska 1-30 högskolepoäng samt minst 22.5 högskolepoäng från Engelska 31-60 högskolepoäng eller motsvarande. STUDIETAKT Deltid Engelska B (områdesbehörighet 2 med förändringar) eller Engelska 6. Urval. Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov. Visa tillfällen för Vårtermin 2022. 2.

ENGA21: Engelska fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Grammatik och översättning, 5 högskolepoäng Skriftlig framställning, 4 högskolepoäng Språkvetenskaplig översiktskurs, 6 högskolepoäng Litteraturhistoria, 7 högskolepoäng

room Distans. Start: fokus på faktorer som rör engelskt uttal och hjälper studenterna att nå en nivå där de kan uttrycka sig på en engelska som fungerar väl i kontakter med såväl infödda som andra talare av engelska. Kursen är uppdelad i följande tre delar: Grammatik, 7,5 högskolepoäng Fonetik och uttal, 4,5 högskolepoäng Ordkunskap, 3 högskolepoäng Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 2(6) 1900-talet. Viss del av litteraturkursen väljes av den studerande i samråd med undervisande lärare.

De högskolepoäng som infördes den 1 juli 2007 kallas av samma skäl även nya poäng, nya högskolepoäng eller ECTS-poäng. Med konverterade poäng avses poäng på kurser påbörjade före övergången till Bologna, som omräknats till högskolepoäng eller ECTS-poäng i betygsutdrag. Dessa markeras ibland genom att de efterföljs av ett

Högskolepoäng engelska

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vill du bli bättre på engelska och på att använda dina språkkunskaper i affärssituationer? Då är den här kursen för dig. Du får ett stort ordförråd inom affärsengelska och grundläggande kunskaper om skriftlig affärskommunikation, inklusive en introduktion till att skriva affärsrapporter.

I Storbritannien ger en termins universitetsstudier vanligtvis 60 University Credit Units (SCQF i Skottland) så ett ECTS-poäng motsvarar två brittiska högskolepoäng.
Servanet ab sundsvall

Högskolepoäng engelska

Du ska även öka dina kunskaper om engelsk språkstruktur samt engelskspråkiga länders kultur, samhällsliv och litteratur.

Klickbara Svenska till engelska 1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre systemet. Samtliga kurser och program uttryckes i de nya högskolepoängen. I tabellen jämförs de engelska benämningarna och den översättning som Mittuniversitetet,  Från och med den 1 juli 2007 används i Sverige enheten högskolepoäng (hp). Motsvarande benämning i Finland är studiepoäng (sp).
Insulation effect on temperature

Högskolepoäng engelska


Att läsa engelska på högskolan är betydligt mer avancerat och krävande än kurserna på gymnasiet. Vi förutsätter att du har goda förkunskaper från gymnasiet och är mycket motiverad. Denna grundkurs består av fem delkurser vilka tillsammans ger dig förutsättningarna för att bli bättre och säkrare på att tala och skriva engelska.

Urval. Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov.


Globens vårdcentral

Engelska: Grundkurs, 30 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements English G1N, First cycle, has only upper-secondary level entry requirements This is a translation of the course syllabus approved in Swedish • • • • • • •

Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6. Studenter med examen i annat ämne än teknik eller naturvetenskap ska ha minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom ett tekniskt område. Fullgjorda kursfordringar om 30 högskolepoäng i Engelska 1-30 högskolepoäng samt minst 22.5 högskolepoäng från Engelska 31-60 högskolepoäng eller motsvarande. STUDIETAKT Deltid Engelska B (områdesbehörighet 2 med förändringar) eller Engelska 6.