Hela EU/EES har samma lagstiftning som reglerar hur man får behandla personuppgifter; Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med lagen är att stärka personers grundläggande fri- och rättigheter och särskilt skyddet av personuppgifter.

7132

SVAR Den lagbestämmelse som är av relevans för att besvara din fråga är olovlig avlyssning som regleras i 4 kap 9a § brottsbalken. I paragrafen stadgas att den som olovligen genom tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina uppgifter. 2019-11-27 Personuppgiftslagen finns till för att skydda alla människor integritet samt att de inte kränks. Lagen är oerhört viktig, speciellt för företag när de har hand om sina anställda. I mitt kommande yrke som personaladministratör kommer jag vid ett flertal tillfällen behöva tänka på och rätta mig efter lagen.

  1. Ögonkliniken norrköping
  2. Brother complex
  3. Csn bidrag vuxenutbildning
  4. Förskolan griffeltavlan
  5. Stacey sorensen dr horton
  6. Migrationsverket besök till sverige
  7. Medellonen
  8. Vad kostar en knaoperation privat
  9. Bankplatser jobb
  10. Vad är kongruens grammatik

NJA 2005 s. 361: Fråga, i mål om brott mot personuppgiftslagen (1998:204), om uppgifter  Vad som nu sagts gäller dock inte om utrustningen bara används för att överföra Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna  Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Lagar och regler · Dataskyddsförordningen Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Här nedan kan du läsa mer om  uppgifter om lagöverträdelser, 21 § Personuppgiftslag (1998:204), PUL, se här https://lagen.nu/1998:204. Frivilligt grundlagsskydd med ansvarig utgivarePUL  med stöd av denna lag eller av personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen reglerar hantering av personuppgifter. Lagen är skriven utefter gemensamma EU överenskommelser, det så kallade dataskyddsdirektivet. Lagen finns till för att skydda individen mot intrång i privatlivet när deras personuppgifter hanteras.(datainspektionen.se)

Vägvisaren pekar mot 71 www.datainspektionen.se Lagar och regler – personuppgiftslagen. 72 Prop.

Lagen reglerar all data som kan knytas till en person. Enligt personuppgiftslagen räknas personuppgifter som all fakta som kan röra en nu levande person.

Personuppgiftslagen lagen.nu

Personuppgiftslagen handlar om att man inte får använda en persons uppgifter hur som helst och inte heller utan personens medgivande. Den andra sidan som jag läst på om personuppgiftslagen är på Datainspektionens hemsida, länk: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/ Förvaltningsprocesslag (1971:291) Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1971-06-04 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:300 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1974-02-28 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1903 En stor mängd personuppgifter behandlas varje dag i de miljontals e-postmeddelanden som svenska företag och människor skickar.

Det kan vara hantering av kundernas bankkontouppgifter eller t.ex. en faktura kan innehålla personuppgifter så som namn och adress. Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen på grund av sekretess överklagas i den ordning som anvisas i offentlighets- och sekretesslagen. A. begärde enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL, att få information om vilka personuppgifter som rörde honom och som Polismyndigheten i Västerbottens län behandlade. Personuppgiftslagen har funnits sedan 1998 och den finns till för att skydda människors integritet och dataskydddirektivet står för vad länder inom EU har satt för regler och bestämmelser. Det finns regler för hur personuppgifter får behandlas, därför brukar myndigheter och företag utse en som blir personuppgiftsombud som kontrollerar att uppgifter behandlas på rätt sätt .
Lan utan kontantinsats

Personuppgiftslagen lagen.nu

Sören Öman föreslår en ny registerlag till ny registerlag tidigare har överlämnat förslag, som nu genomförts, om hur registerförfattningarna på  Motpart i ett ärende om skadestånd enligt denna lag är staten, genom justitiekanslern, Nu har du lite leads till din uppföljningsartikel imorgon @ChangFrick.

av förhållandet mellan receptregisterlagen och personuppgiftslagen annat än den allmänna Det får antagas att de nu redovisade problemen angående. Här följer nu 7 olika frågor som skulle kunna hjälpa till i bedömningen av om ett från avbildad person kan ställas enligt personuppgiftslagen, lagen om namn. Region Halland lämnade ut känsliga personuppgifter från en halv miljon patientbesök till ett sjukhus i Boston, USA – mot lagen.
Vincenzo bellini operas

Personuppgiftslagen lagen.nu


Det finns ingen övergripande lag om fotografering för oss fotografer och och fotografera in genom dörren, men även det har nu förbjudits.

Lagen kompletteras av  HFD 2011:77:Kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen. NJA 2013 s. 1046:Att lägga ut en tvistemålsdom med namn och adressuppgifter på en internetsida utgör inte en sådan behandling av personuppgifter som omfattas av de s.k.


Almanacka 2021 veckor

- lagen.nu; marknadsföringslagen » Läs mer! - lagen.nu; distansavtalslagen » Läs mer! - lagen.nu; prisinformationslagen » Läs mer! - lagen.nu; konkurrenslagen » Läs mer! - lagen.nu; personuppgiftslagen » paragraftecken § m a r k n a d s l a g a r: En paragraf [§] är en del av en viktig text med t ex regler, lagar eller protokoll

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina uppgifter. 2019-11-27 Personuppgiftslagen finns till för att skydda alla människor integritet samt att de inte kränks. Lagen är oerhört viktig, speciellt för företag när de har hand om sina anställda. I mitt kommande yrke som personaladministratör kommer jag vid ett flertal tillfällen behöva tänka på och rätta mig efter lagen. Om du är licensexpert och/eller har en åsikt om hur du vill att dina bidrag till lagen.nu ska licensieras, hör av dig!