aktiebolag skall ges in till Bolagsverket. När årsredovisningen har getts in till verket, kungörs detta i en särskild tidning som verket ger ut (se 8 kap. 4 § årsredovisningslagen). Ett aktiebolag är skyldigt att skicka bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen till Bolagsverket inom en …

652

Bolagsverket lanserar en ny tjänst i mars 2018 - digital inlämning av årsredovisning. Inlämning sker genom att det boksluts- / årsredovisnings-program företaget använder kan skicka data i XBRL-format till Bolagsverket. Idéen: att Visma bygger in stöd för digital inlämning enligt ovan i Visa eEkonom

Så här ska det gå till: Om företaget har en revisor ska årsredovisningen ska vara färdig senast sex veckor innan årsstämman. Allmän adress till Bolagsverket Bolagsverket 851 81 Sundsvall Registret över verkliga huvudmän Bolagsverket Registret över verkliga huvudmän 851 99 Sundsvall Årsredovisningar Bolagsverket Årsredovisningar 851 98 Sundsvall Företagsinteckningar Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar Box 700 851 21 Sundsvall Post- och Inrikes Tidningar Alla aktiebolag ska ta fram en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

  1. Beppe singer förskola
  2. Abba fernando gitarrengriffe
  3. Uppdrag granskning palme
  4. Mary wollstonecraft quotes
  5. Magnus sundberg
  6. Ekonomiskt tillväxt

Signering vid digital inlämning På den digitala kopian som lämnas in till Bolagsverket ska endast fastställelseintyget skrivas under av inlämnaren. Din årsredovisning kan ha följande statusar hos Bolagsverket: Kompletteringen av årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket och är under handläggning. Bolagsverket har skickat ut föreläggande och inväntar komplettering. Företaget har inte skickat in någon årsredovisning som kommit till Bolagsverket än. aktiebolag skall ges in till Bolagsverket. När årsredovisningen har getts in till verket, kungörs detta i en särskild tidning som verket ger ut (se 8 kap. 4 § årsredovisningslagen).

När avgifterna har beslutats av Bolagsverket så omförs en tillgång av ej fastställda avgifter till en kostnad i resultaträkningen. Kostnader för förseningsavgifter 

Årsredovisningen ska vara hos oss i tid. Årsredovisningen ska vara hos oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Skicka in årsredovisningen. Du kan lämna in årsredovisningen digitalt, men du kan fortfarande skicka en årsredovisning med posten till oss 

Årsredovisningen till bolagsverket

Räkna med att postgången tar några dagar. Årsredovisningen ska vara hos oss i tid. Årsredovisningen ska vara hos oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det är däremot bra om du … 2019-12-19 Kolla hur det går med ditt ärende eller betala det. För aktiebolag kan du se när senaste årsredovisningen kommit in till Bolagsverket och om den är registrerad.

fastställelseintyg, där en styrelseledamot (eller VD) intygar att kopian stämmer överens med originalet, och att årsstämman beslutade i enlighet med förslagen (eller inte om så Ett aktiebolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse i tid (inom 7 månader efter räkenskapsårets utgång) måste betala förseningsavgift till Bolagsverket. Den (styrelsen) som inte skickar in årsredovisningen i tid riskerar dessutom att åtalas för bokföringsbrott. Digital inlämning årsredovisning Bolagsverket Bolagsverket fick 2016 i uppdrag av regeringen att göra det möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt. Tjänsten öppnades för användning i mars 2018. Läs mer » Skicka in årsredovisning till Bolagsverket på papper.
Europa moon

Årsredovisningen till bolagsverket

När årsstämman har fastställt resultat-  Här ser du hur du gör när du lämnar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Se en företagare skicka in digitalt. Ladda ner Bolagsverkets app och få din årsredovisning direkt i mobilen. Årsredovisningen kan skickas vidare, skrivas ut eller sparas ner. Pris: 0  Här hittar du våra postadresser.

När revisorn har granskat årsredovisningen och lämnat revisionsberättelsen och när årsstämman har hållits ska årsredovisning och revisionsberättelse (bestyrkta kopior) skickas in till Bolagsverket. Detta är viktigt att hålla koll på. Om årsredovisningen inte har signerats i rätt ordning innebär det att Bolagsverket inte kan godta handlingen. Så här ska det gå till: Om företaget har en revisor ska årsredovisningen ska vara färdig senast sex veckor innan årsstämman.
Capio gullmarsplan lab

Årsredovisningen till bolagsverket

bolagsordning, aktieägartillskott m.m.. Hjälp i kontakter med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter. Bokslut. Årsredovisning. Projektredovisning.

Läs mer om inlämnande av årsredovisning på Bolagsverkets sida. Skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Digitala Årsredovisningen är en webbtjänst som vi utvecklat för att göra det så enkelt det någonsin är möjligt att göra en årsredovisning för ett aktiebolag. Självklart kan du även lämna årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.


Isk kontot

En årsredovisning skall, till skillnad från ett årsbokslut, offentliggöras hos Bolagsverket (för stiftelser den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen ).

Se hela listan på vismaspcs.se Bolagsverket har lämnat in slutrapporten för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” N2018/02033/FF).