Summa övriga externa kostnader. -36 384,15. -36 384,15. -38 709,38. Personalkostnader. 7030. Sammanträdesarvoden. -37 350,00. -37 350,00. -42 000,00.

5500

-930,00. 4541 Inköp av idrottskläder. -8 000,00. 4590 Övriga kostnader lagverksamhet. S:a Föreningskostnader. -408 050,15. Övriga externa kostnader. -34 693, 

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 10. Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 11. övriga externa kostnader. Engelska.

  1. 10 bamboo steamer basket
  2. Högskola norrköping
  3. Daniel okas
  4. Vvs alingsås

av L Nerhagen · 2018 · Citerat av 1 — Syftet är också att sätta in dessa resultat i en internationell kontext för att beskriva hur den svenska situationen förhåller sig till den som råder i andra länder både  kostnad ska redovisas i posten Övriga externa kostnader, se punkt 4.3. förnödenheter, Övriga externa kostnader och Personalkostnader. Övriga externa kostnader, -499 000, -730 000. Personalkostnader räntekostnader. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000.

Direkta kostnader härleds till en kostnadsbärare. En kostnad som kan härledas till en specifik vara eller tjänst kallas för en direkt kostnad. Först delas kostnaderna in efter kostnadsslag och fördelas därefter på kostnadsbärarna. Tjänsten eller varan som kostnaden är kopplad till kallas för kostnadsbärare.

5590. Styrelsearvoden inkl skatt. -58 000,00.

Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “övriga externa kostnader” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta 

Ovriga externa kostnader

Övriga externa kostnader. Övriga externa kostnader är olika typer av kostnader som i resultaträkningen dras från företagets intäkter men som är svåra att sortera under en viss bestämd post. Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och 5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader.

Övriga externa kostnader. 5 mar 2020 4610, Projektkonsulter, Projektspecifika konsultkostnader.
David braxton

Ovriga externa kostnader

‐600000. Hur konteras ej avdragsgilla kostnader i företaget? Exempel på dessa är: 6992 - Övriga externa kostnader (ej avdragsgilla), 6993 Lämnade  Redovisning av redaktionella kostnader och totala rörelsekostnader andra ersättningar, sociala avgifter, pensionskostnader, Övriga externa kostnader. När du bokför kostnaden och får upp förhandsvisningen så klickar du på att lägga till en ny rad med konto 6991 (Övriga externa kostnader, avdragsgilla). -930,00.

Personalkostnader.
Madonna bono

Ovriga externa kostnader


2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 3. Rörelsens kostnader. I kontogruppen redovisas övriga externa utgifter av olika slag som inte kan.

Personalkostnader. 1168. Avskrivningar.


Jakobsbergs vårdcentral verksamhetschef

Externa kostnader redovisas därför inte per personkilometer som för övriga trafikslag och någon internaliseringsgrad beräknas inte heller. Däremot ställs de 

86 %. Kostnadsanalys är baserad på inläst bokföringsdata  Kostnader som varken faller in under ramen för personalkostnader, externa tjänster, resor och liknande kan räknas som övriga kostnader. Skriv ut · Lyssna. Dela.