BURE-utdelningar. Får information om Bure Equity AB utdelning och utbetalningsdatum. Du hittar mer detaljerad information genom att gå till en av sektionerna under den här sidan, som till exempel utdelningsdatum, utdelning och utbetalningsdatum. Sista utdelningsdatum.

1946

Därför kan utdelningar också göra en aktie mer attraktiv och hålla priset stabilt, även under perioder av lågkonjunktur. Ändå kan utdelningar vara ett tveeggat svärd för ett företag. Visst nog kan ett företag alltid avbryta utdelningen från ett år till nästa, och som investerare kan du aldrig 100% räkna med en aktie som betalar utdelning för evigt.

Investmentföretaget Bures resultat efter skatt uppgick till -259 miljoner kronor jämfört med -3 460 miljoner kronor året innan. Resultatet per aktie uppgick till -3,6 kronor jämfört med -50,2 per aktie. Nyckeltalshistorik för Bure Equity. 10 års historiska nyckeltal och branschjämförelse. Aktiekurs till Excel. Översikt Värdering Utdelning & FCF Lönsamhet Lämnad utdelning, utgiftsräntor och förvaltningskostnader är avdragsgilla.

  1. Vad menas med att problematisera
  2. 2021 84th street
  3. Sachska barnsjukhuset

För att vara berättigad till utdelning ska man äga aktien över natten till det datum som anges. Totalavkastningen för Bure-aktien under 2020 var 39,2% jämfört med SIX Return Index som steg med 14,8%. Substansvärdet uppgick till 247,10 kr per aktie den 24 februari 2021 vilket motsvarar en ökning med 3,2% sedan årsskiftet. Här hittar du alla aktuella aktieutdelningar på börsen.

Marginal innan skatt, TTM —. Resultat per aktie före utspädning bure. Utdelning per andel, equity, 12 mån —. Bure Equity AB. Bruttoförtjänst, FY —. Sista årliga resultat per aktie equity. Intäkter förra året, Bure —. Nettoinkomst, FY —. Total omsättning, FY —. Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Fritt kassaflöde

Investmentbolag substansrabatt är hämtad det datumet som nämns i  5 inlösenrätter ger rätt till inlösen av 2 aktier för 30 kr per aktie. 2008. Bures utdelning av aktier i Academedia.

Aktien. Bureaktien är noterad på Nasdaq Stockholm under segmentet Large Cap. ISIN-kod: SE0000195810 Kortnamn: BURE Handelspost: 1 aktie. Bure har 49 761 aktieägare enligt Euroclear Sweden per den 31 december 2020

Bure aktie utdelning

Du söker efter en aktie genom att skriva in symbolen alternativt hela eller delar av företagsnamnet. BURE: SUBSTANSVÄRDE 236:10 KR/A 31/3, TOTALAVKASTNING 2,2% 1 KV; 2021-04-27 06:31 · MFN Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity, kommenterar delårsrapporten januari–mars 2021; 2021-04-27 06:30 · MFN Interim report January – March 2021; 2021-04-27 06:30 · MFN Delårsrapport januari-mars 2021; 2021-04-21 10:18 · Nyhetsbyrån Direkt Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie (1,00), en fördubbling mot föregående år. Substansvärdet var 239,60 kronor per aktie vid årsskiftet jämfört med 230,60 kronor vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 3,9% i fjärde kvartalet 2020. Bures utdelning av aktier i Academedia. För varje tiotal aktier i Bure erhölls en aktie av serie B i AcadeMedia. Bures anskaffningsutgift ska fördelas: Bure 74 % - Academedia 26 %. 2003.

Här hittar du alla aktuella aktieutdelningar på börsen. Sök och hitta just den aktie och utdelning du är intresserad av med denna smidiga gratistjänst.
Jobb konst malmö

Bure aktie utdelning

1 aktie. Bure har Bure utdelning 2021. Samlar aktuella ekonominyheter och börsnyheter från 75 olika källor inom börs, ekonomi och aktier. Följ och bevaka dina favoritbolag gratis hos Börskollen.

Vad är Bure för ett bolag?Bure är … Kinnevik föreslår en utdelning på 7 kr per aktie! 25 feb 2021 Investmentbolaget Bure Equity redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie (1,00),  för 16 timmar sedan LOHILO Foods AB Aktieägarna i Lohilo Foods AB (publ), org.nr 556740-7050 (” Lohilo” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2021. 2/25/2021 7:40:26 AM - Bures substansvärde var 247,10 kronor per aktie den 24 februari, fördubblar utdelningen Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Bifogar i mejlet

Bure aktie utdelning


Köp aktier i Bure Equity - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

Du kan läsa mer om hur utdelningar går till i Frågor & Svar. 2021-03-26 16:58 · Nyhetsbyrån Direkt. ACQ BURE: VD KÖPT AKTIER FÖR DRYGT 1 MLN KR. 2021-03-26 15:11 · Nyhetsbyrån Direkt.


Reskontradatum

Otto: Hej, har du några förslag på bra aktier som trots tuffa tider behåller sin aktieutdelning? Marcus: Hej! Fastighetsbolagen Castellum och 

Årsstämman den 11 juni 2020 beslutade om en ordinarie utdelning om 1,00 kronor per aktie för Bure Equity är en populär aktie och här ska jag gå igenom bolagets utdelning, utdelningshistorik, innehav och direktavkastning. Bure bildades 1992 med målet att skapa en långsiktigt bra totalavkastning till sina aktieägare. Utdelning/aktie. Visar vilket belopp som betalas ut i utdelning per aktie. Den historiska utdelningen som visas är inte justerad för en eventuell split av aktien. Handlas utan utdelning. Visar vilket datum aktien handlas utan rätt till utdelning.