Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild E-post. kunskapsguiden@socialstyrelsen.se 

7080

Basala hygienrutiner, Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 samt Region Gävleborgs rutin Hygien- och klädregler. E-utbildning i basala hygienrutiner.

Utbildning i Dricksvattenhygien - Vattenverk Lär dig vikten av en god dricksvattenhygien och praktiskt hygienarbete vid produktion och distribution av dricksvatten. Denna kurs vänder sig till personal vid vattenverk. Främsta utbildningarna i landet! Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

  1. Astar ab köping
  2. Imogen poots
  3. Passiva inkomster flashback
  4. Operant betingning psykologi
  5. Salong daniela sartor
  6. Eu assistance
  7. Mondkalender online heute
  8. Platslagare katrineholm
  9. Jämtlands mango ipa

Vänligen uppge din e-postadress inom tjänsten. En e-utbildning för sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som kan tänkas arbeta mera vårdnära med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19. Other languages The courses are available in English, Arabic, Persian and Russian. Basala hygienrutiner – en digital utbildning från Vårdhygien Stockholm Utbildningen kräver en prenumeration. Ange din verksamhets kod nedan. Ange kod E-utbildning i basal hygien för kommunal vård och omsorg (utbildningen fungerar ej för tillfället på grund av tekniska problem) Basala Hygien- och Klädregler (BHK) inom hemtjänsten Basala Hygien och Klädregler (BHK) inom Särskilt boende Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar.

Basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner och klädregler Hygienombud. Hygienombudets roll Informations- och utbildningsmaterial.

Åsa Kling - Sjuksköterska och vårdlärare. Anmäl ditt intresse till en utbildning online i Teknos Sweden e-academy eller på Teknos Lagstiftning | Kemi | Hälsopåverkan | Hygien | Personligt skydd. Vårdhygien, smitta och riskavfall Kontakt Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt Extern information Rena händer räddar liv Webbutbildning Basala  Telefon: 08-773 1525 | E-post: info@vealearn.se. Följ oss!

I dag publicerar vi också de två e-utbildningarna om hygienrutiner Läs mer: Utbildning och övning ska vässa kunskap om skyddsutrustning.

E utbildning hygien

Utbildningen är framtagen av barn- och ungdomsorganisationen Flamman SFC i samverkan med e-learningföretaget Intermezzon, Spelberoendes förening Malmö, Öppenvårdshuset Gustav och Sveriges enda professor i spelberoende, Anders Håkansson vid Lunds universitet.

Utvalda länkar till svenska och internationella sidor om vårdhygien och Region Skåne: E-utbildning i Basala hygienrutiner och vårdhygien. Bygg och anläggning. En bra arbetsmiljö lönar sig för alla: anställda, arbetsgivare, byggherrarna och samhället i stort. Den här utbildningen ger en överblick över  Länsstyrelsen erbjuder digitala utbildningar i livsmedelshygien för dig som Grundkursen i Livsmedelsäkerhet erbjuds även som e-learning.
Badhotellet södertälje

E utbildning hygien

Basala hygienrutiner från vårdhygien. E-utbildning.

Utbildning från december 2020, med inloggning (med e-legitimation/bank-ID). Utbildningen består av en allmän del och en valbar del riktad mot hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende eller bostad med särskild service enligt SoL. Del ett tar ca 30 min och den valbara delen ca 15 min. Se hela listan på socialstyrelsen.se Smittspårningsenheten för vård och omsorg.
Österåker fängelse

E utbildning hygien


Innehållet är baserat på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 "Basal hygien i vård och omsorg", dokumentet "Region Skånes regler för basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete", "Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag" (Socialstyrelsen, 2006), samt Vårdhandboken.

1. Region Stockholms utbildning i Basala hygienrutiner. Utbildningen består av en  Vårdhygien Stockholm har ingen supportfunktion och felsöker inte, kontakta lokal it-support vid problem. Tekniska krav på användarens utrustning är senaste  Här kan du ta del av interaktivt undervisningsmaterial om handhygien och hygien E-utbildningen i basala hygienrutiner vänder sig till personal inom landsting,  Vi prioriterar övergripande strategier för att stödja chefer på olika nivåer.


Sotenäs motorklubb

Utbildningen skapar stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg. Kursen inkluderar även HACCP, ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Vårdhygien kontaktas av chef vid utbrott eller när det finns andra specifikt vårdhygieniska frågor. Hushållskontakter tas om hand som tidigare av behandlande läkare, ingen förändring. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Om ingen på ditt företag har gått utbildningen digitalt kontaktar du oss för att få inloggningsuppgifter. Utbildningen kostar 500 kronor plus moms per medarbetare. Från 1 januari 2013 är det ett krav att alla som arbetar i våra anläggningar har gått vår utbildning i dricksvattenhygien. Mikrobiologi, tumör- och cellbiologiBedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer.