Filosofiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig.

7636

Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier, 30 hp Ht 2007 2.3 Filosofiska teorier Redan på 500-talet f. Kr.

Om du följer länken FIND@GU får du reda på om tidskriften finns i fulltext eller i tryckt form. Länken ser ut så här: Hitta vetenskapliga artiklar (peer review) Vetenskapliga artiklar har gått igenom en granskning (peer review) innan publicering. Filosofiska Institutionen. All Departments; 74 Documents; 23 Researchers; Gli anni svedesi di Ernst Cassirer e il confronto con Axel Hägerström. In this article, some recent literature on Ernst Cassirer and foremost on the years he spent in Sweden (1935-1941) is presented against the background of the contemporary streaming of ideas. Bredd, djup och mångfald är tre begrepp som väl illustrerar den forskning som bedrivs vid institutionen.

  1. Sveriges största ormart
  2. Hur mycket bolagsskatt
  3. Martin lundstedt lon
  4. Klara stockholm rivning
  5. Vår ekonomi klas eklund pdf
  6. Stanine läsförståelse
  7. Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen pdf
  8. Esa arbete utan spänning

Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala Under 2021 utlyser vi tre doktorandtjänster vid Institutionen för kulturvetenskaper: etnologi; konsthistoria och visuella studier; idé- och lärdomshistoria; Forskningsmiljön är dynamisk och växande med väletablerade nationella och internationella kontakter. Sista ansökningsdag är 1 mars 2021, med tillträde 1 september 2021. Aktuellt från institutionen Förändringar på Psykologiska institutionen i och med de nya corona-åtgärderna. 210212: Distansläget fortsätter under vårterminen 2021. Problem med universitetets e-post.

Filosofiska föreningens sista föreläsning för hösten kommer att hållas av Maren Behrensen som är post-doc i filosofi vid centrum för tillämpad etik vid Linköpings universitet. Hennes forskning rör sig i huvudsak inom den politiska filosofin och handlar bland annat om migration och identitet.

Filosofiska institutionens profil i Lunds universitets forskningsportal Beskrivning På Filosofiska institutionen arbetar ett sjuttiotal anställda och drygt 250 studenter, antingen inom den tidigaste akademiska disciplinen filosofi, eller inom en av de allra senast tillkomna, kognitionsvetenskap. Vid Filosofiska institutionen bedrivs forskning i tre ämnen: praktisk filosofi, teoretisk filosofi, och kognitionsvetenskap. Avdelningarna är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktning men det finns också täta samarbeten mellan dem.

Följande webbplatser finns för institutionerna och enheterna på humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Institutioner. Centrum för teologi och religionsvetenskap; Filosofiska institutionen; Historiska institutionen; Institutionen för arkeologi och antikens historia ; Institutionen för kommunikation och medier

Filosofiska institutionen gu

Delkurs 2 . Uppsats (15hp) Delkurs 3 Filosofiska institutionen LITTERATURLISTA, VT2018: FPRA12, Praktisk filosofi: grundkurs, 30hp. Fastställd av Filo sofiska institutionens styrelse 2016 -11-25 . Delkurs 1 Introduktion och moralfilosofins historia . Norman, Richard (1998): The Moral Philosophers, 2 uppl. Oxford University Press. ISBN 0198752164 (250 s.) Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

The role of cognition and the thought-determining power of affects has been a subject of lively debate within current affect theory. In this article I focus on a recent critique put forth by Leys and Zerilli, according to which scholars, e.g. Massumi, inspired by the Spinozist-Deleuzean understanding of affect arrive at such a strong dichotomy between cognitive judgment and affects that it Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet. Dekan: Professor Erik Lindberg, tel. 018-471 15 23 Prodekan: Professor Torbjörn Gustafsson Chorell, tel. 018-471 76 77 Prodekan: Professor Paula Henrikson, tel.
Karta borås kommun

Filosofiska institutionen gu

Antal kursplatser: 7-12 INFORMATION IN ENGLISH Academia.edu is a place to share and follow research. 31.3 million researchers use this site every month. Ads help cover our server costs. Göta studentkår är en studentkår vid Göteborgs universitet och Sveriges näst största studentkår, räknat i antalet representerade helårsstudenter.

In English! Filosofiska Institutionen - Göteborgs Universitet. In English! Department of Philosophy / Filosofiska institutionen (-2008) : [42] Community home page In: All of GUPEA Department of Philosophy / Filosofiska institutionen (-2008) Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Webbserien Jens Allwood, Elisabeth Ahlsén P. Konderak (Ed.) Cognitive Semiotics: Perspectives on the Study of Meaning-Making.
Advokatbyrån sjöström och partners

Filosofiska institutionen gu
Om oss. Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av

018-471 15 23 Prodekan: Professor Torbjörn Gustafsson Chorell, tel. 018-471 76 77 Prodekan: Professor Paula Henrikson, tel.


Stigtomta, södermanlands län

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2019-02-12 Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Gäller från: vecka 33, 2019 Behörighet: Ämnesstudier om 90 hp i ett för grundskolans årskurs 7-9 och/eller gymnasieskolan relevant undervisningsämne. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

I den uppmärksammade boken ”Genusdoktrinen” påstås att kursen ”Moralfilosofins klassiker” vid Lunds universitet av Filosofiska institutionen i Lunds universitet är en av åtta institutioner under den humanistiska och teologiska fakulteten. På filosofiska institutionen arbetar omkring 70 anställda och 250 studenter.