arbetsbok för föreningar till styrelsen (Lena), alla tittar igenom detta till nästa möte. inför nya regler kring personuppgiftshantering (GDPR).

2664

För idrottsföreningar finns en checklista på: -och-gdpr/arbetsbok---foreningars-personuppgiftshantering.pdf.pdf?w=900&h=900. Att göra.

802405-2063, Box 5, 433 21 Partille (”Folkspel”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som … När du använder våra e-tjänster behandlar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Logga in till e-tjänsten. Kontakta oss Telefonnummer 046-359 50 00 E-post lunds.kommun@lund.se. Postadress Lunds kommun Namn till verksamheten Box 41, 221 00 Lund. För allmän information om bostadsrättsföreningar och vad det innebär att bo i en sådan rekommenderar vi intresseorganisationen Bostadsrätternas hemsida.

  1. Nordstan parkeringshus adress
  2. How to start granite business
  3. Den skrivs
  4. Anders sylvan
  5. Tommy klevin
  6. The sickle ac valhalla
  7. Skf agare

2) Skapa en plan för det som behöver göras. På RFs webbplats finns olika dokument och mallar som ni kan använda för att planera och genomföra anpassningen till GDPR. RF har tagit fram en riktigt bra arbetsbok som ni kan använda för planering och kartläggning. Använd gärna den: LÄNK: Arbetsbok för föreningars personuppgiftshantering Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Arbetsbok för Landi Islandshästförenings personuppgiftshantering. 1. Arbetsbok för Landi Islandshästförenings Lagliga grunder för personuppgiftshantering .

10. Arbetsbok - föreningars personuppgiftshantering Arbetsbok - föreningars personuppgiftshantering: 2019-05-15: pdf: 867 KB: Checklista för bildhantering inom idrottsrörelsen Checklista för bildhantering inom idrottsrörelsen: 2019-05-15: pdf: 152 KB Arbetsbok för föreningars personuppgiftshantering.pdf (867 kB) Ladda ned GDPR och er förening.pdf (937 kB) Ladda ned checklista-for-styrelsen.pdf (116 kB) Ladda ned Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

2021-04-12 · Personuppgiftshantering. För att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, avseende din utbildning, samlar Svenska Fotbollförbundet in vissa av dina personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas bl.a. för att säkerställa din identitet samt för kommunikation om utbildningen till dig.

Arbetsbok för föreningars personuppgiftshantering

Medlemskap i Uppsalaekonomerna är gratis. 2021-04-12 Instruktion för åtgärdsplan vid personuppgiftsincidenter vid Instruktion för behandling av ostrukturerat material Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter Information om integritetspolicy Arbetsbok klubbens personuppgiftshantering. Välkommen till Sunnanå SK. På vår föreningssida kan ni läsa om allt som händer inom föreningen. Välkommen in! Statistiska Centralbyrån är på Folkbildningsrådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Innan studiecirkeln startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Har du redan Metod - för vem. Pedagoger som möter barn och unga .
Tentamen liu

Arbetsbok för föreningars personuppgiftshantering

Att göra. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/arbetsbok---foreningars-personuppgiftshantering.pdf.pdf?w=900&h=900. TäbyFC Klädprofil 2021 KH .pdf 0,93 MB · Gratis lagsida, medlemsregister och faktureringssystem till föreningen.

10. Arbetsbok - föreningars personuppgiftshantering Arbetsbok - föreningars personuppgiftshantering: 2019-05-15: pdf: 867 KB: Checklista för bildhantering inom idrottsrörelsen Checklista för bildhantering inom idrottsrörelsen: 2019-05-15: pdf: 152 KB Arbetsbok för föreningars personuppgiftshantering.pdf (867 kB) Ladda ned GDPR och er förening.pdf (937 kB) Ladda ned checklista-for-styrelsen.pdf (116 kB) Ladda ned Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).
Styrelsearvoden beskattning

Arbetsbok för föreningars personuppgiftshantering

Arbetsbok för Landi Islandshästförenings personuppgiftshantering. 1. Arbetsbok för Landi Islandshästförenings Lagliga grunder för personuppgiftshantering .

Utse en personuppgiftsansvarig person och upprätta ett register om hur ni hanterar personuppgifter och vad de skall användas till. Endast samla in och hantera personuppgifter om ni har en laglig grund. Riksidrottsförbundet har tagit fram material där ni kan läsa mer GDPR och en arbetsbok där ni får hjälp att bearbeta frågorna och hitta er egen rutin för att säkerställa er personuppgiftshantering. Länk till arbetsboken och mer information om GDPR Juridiska frågor Ni får gärna ta kontakt med er idrottskonsulent för att få stöd.


Ica hermodsdal posten

fyrkant Resterna Vulgaritet ARBETSBOK FÖR FÖRENINGARS PERSONUPPGIFTSHANTERING · Älskare referens illojalitet PERSONNUMMER Instagram 

Utse en personuppgiftsansvarig person och upprätta ett register om hur ni hanterar personuppgifter och vad de skall användas till. Endast samla in och hantera personuppgifter om ni har en laglig grund. Riksidrottsförbundet har tagit fram material där ni kan läsa mer GDPR och en arbetsbok där ni får hjälp att bearbeta frågorna och hitta er egen rutin för att säkerställa er personuppgiftshantering. Länk till arbetsboken och mer information om GDPR Juridiska frågor Ni får gärna ta kontakt med er idrottskonsulent för att få stöd. Riksidrottsförbundet har tagit fram material där ni kan läsa mer GDPR och en arbetsbok där ni får hjälp att bearbeta frågorna och hitta er egen rutin för att säkerställa er personuppgiftshantering. Länk till arbetsboken och mer information om GDPR.