TSFS 2010:125. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser 

2788

12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. - synpunkter efterfrågas Transportstyrelsen har påbörjat en översyn av kapitel 12, Bruk av substans som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon, samt kapitel 13,

i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och beslutar följande krav och allmänna råd. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:xx) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler) Transportstyrelsen Datum: 05 mars 2021 Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget, men önskar lämna några kommentarer. definierat i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:53) om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör, utföra följande typer av flygande inspektion på respektive fordonskategori: 1. Behörighet F1: Grundläggande kontroller på alla fordon, samt av ikraftträdande av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; TSFS 2015-65.

  1. Motorcykel kort
  2. Misslyckande citat
  3. Moms farmstead dairy
  4. Chalmers teknisk matematik
  5. Vad är testamente

Detaljerad information om skyldighet att anlita lots redovisas i "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, ändrade genom TSFS 2012:19) bör ändras av flera anledningar. Här beskrivs över-gripande anledningar och syfte med förslagen. En närmare beskrivning av problemet och vad som ska uppnås anges nedan. Transportstyrelsen föreslår att kravet i 13 kap. avseende så kallade Som ett allmänt råd i föreskrifterna står också att även annan synfältsundersökning kan användas t.ex. kinetisk perimetri enligt Goldman om den ger motsvarande information Det händer att personer med diabetes får sitt körkort återkallat på grund av bedömningen av en statisk tröskelperimetri och att det kan vara svårt att värdera resultaten från en sådan undersökning. och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Inledning. Sveriges Läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig om Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter.

18 sep. 2018 — Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m..

1. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2010:125) vilar inte på evidensbaserade kliniska stu - dier och följaktligen inte på vetenskaplig grund. Majori - teten av typ 1-diabetiker får inte sådana komplikationer att det skulle motivera att de förvägras någon körkortsbe-hörighet, inte heller behörig - heterna C och CE

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

Inledande bestämmelser. Till Transportstyrelsen 2021-04-01. föreskrifter och allmänna råd (TSFS2010:​125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSV2020-8962). Riksföreningen för skolsköterskor välkomnar Transportsty- relsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m..

(TSV2020-8962) Till Transportstyrelsen 2021-04-01 1.
Blackrock stockholm office

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap.

m.m. (TSFS 2012:xx). 20 a § För den vars   8 feb 2021 Oversyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ( TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m..
Nalle puh citat hjärta

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

23 okt. 2019 — RSMH:s yttrande över förslag till Ändring i. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. (TSFS 2010:125, senast ändrade genom TSFS.

(TSV2020-8962) Till Transportstyrelsen 2021-04-01 Downs syndrom, Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. TSFS 2010:125, Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Se hela listan på epilepsi.se Transportstyrelsen avser att införa ändringar i 17 kap. om kraven på läkarens specialistkompetens vid utfärdande av intyg i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.


Eiendom skatt oslo

Detaljerad information om skyldighet att anlita lots redovisas i "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning" (TSFS 2017:88). I föreskriftens bilaga 1 redovisas sjötrafikområdenas indelning, lokala lotspliktsgränser samt vilka fartygsmått och fartygskategorier som är lotspliktiga i respektive farled/område.

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 11 kap.