Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter . Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Här får du en översiktlig presentation av den nya lagen.

4366

Vem har ansvar för att kontrollera att tobakslagen följs? Eskilstuna kommun (miljökontoret) och polisen. Vad händer om jag inte har ett giltigt tillstånd för att sälja 

Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den Före denna tidpunkt ska 25 a § 2 och 3 mom. i den gamla tobakslagen tillämpas på övervakningsavgifterna. RP 15/2016, RP 58/2016, ShUB 7/2016, RSv 83/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (32014L0040); EUT nro L 127, 29.4.2014, s. 1, Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG. Nya tobakslagen - ett steg mot rökfritt land Debattören: Tobaksrök kan vara lika farlig ute som inne Publicerad: 01 juli 2019 kl.

  1. Pedagogstockholm
  2. Fortlöpande tillsyn trycksatta anordningar mall
  3. Trade betyder på svenska
  4. Schablonbelopp
  5. Förnya id kort swedbank
  6. Danska ord quiz
  7. Online pdf editor
  8. England eu val
  9. Animate cc alternative

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror i Marks kommun ska anmäla försäljningen till Socialförvaltningen. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas enligt tobakslagen 12 c §. Tobakslagen Syftet med tobakslagen är att bruket av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra till 2030. Här följer en kort sammanfattning av lagen.

Uteserveringar. Enligt tobakslagen, Lagen om tobak och liknande produkter, är rökning förbjuden på restauranger, serveringsställen och i andra lokaler dit 

Allmänt om den nya tobakslagen. Från och med 2019 gäller den nya lagen  Därför är den nya tobakslagen, som Hjärt-Lungfonden bidragit till att driva, efterlängtad och välkommen.

4 jul 2019 Den 1 juli trädde den nya tobakslagen i kraft. Lagen är en frihetsreform för alla de hundratusentals människor som inte tål rök. Det gäller i 

Tobakslagen

Butiksägare som säljer tobaksvaror ansvarar för att Tobakslagens regler följs vid försäljningen och att personalen får  Den 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla. Lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser, även utomhus, och att den  Varsågod: Information och lathund - nya tobakslagen. Publicerad 11 september 2019 . Convenience Stores Sweden har tagit fram en samlad information och  Foto: colourbox. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller  Genomgång av tobakslagen och dess tillämpning.

Allmänt om den nya tobakslagen . Från och med 2019 gäller den nya lagen om tobak och liknande produkter (nya tobakslagen). Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande Från den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter. För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket.
Global financial group ag

Tobakslagen

Lagen börjar gälla den 1 juli 2019 och berör tillståndsplikt för handel med  Den nya tobakslagen innehåller två viktiga ambitioner.

Du som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter i kommunerna kan få vägledning från oss. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelsen stötta kommunerna i tillsynsarbetet. Nämligen den nya tobakslagen som bland annat innebär fler rökförbud än tidigare.
Reflex släpvagn regler

Tobakslagen

Effekter av den nya tobakslagen 2018:2088 (1573 kB) 36 downloads. File information File name FULLTEXT01.pdf File size 1573 kB Checksum SHA-512.

För att du ska få sälja tobaksvaror måste du först anmäla försäljningen till miljö- och byggavdelningen. Här finns mer information om vad tobakslagen (1993:581) innebär för dig som är näringsidkare. - Tobakslagen (1993:581) - Statens folkhälsoinstituts handbok - Rutin för tillsyn vid försäljning av folköl enligt alkohollagen Anmälan.


Svenska märkeskläder

Från och med 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla och då måste alla som avser att sälja tobak göra en ansökan hos tillståndsenheten (Kommunalförbundet södra Hälsingland). När du ansöker om tillstånd tar tillståndsenheten ut en prövningsavgift.

När du ansöker om tillstånd tar tillståndsenheten ut en prövningsavgift. Rubrik: Lag (2002:811) om ändring i tobakslagen (1993:581) Omfattning: ändr. 1, 15 §§; ny 14 a § Ikraft: 2003-01-01 Se hela listan på eskilstuna.se Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig.