Denna antologi är ett samarbete mellan tio forskare med särskilt intresse för ledarskap i offentlig sektor. Boken handlar om förståelsen av ledarskap och ledarskapets utövande i offentliga organisationer, eller som vi valt att uttrycka det, det

8026

Kursen Organisation och ledarskap 5 hp syftar till att utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera organisatoriska fenomen, beteende och processer med fokus på ledarskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Titlar och kurser spänner från kvalitetssäkring och HR-frågor till hur du blir en bra chef och ledare. New public management, resultatstyrning, processtyrning, ledarskap, hanteringen av organisations- och ledningsstrukturen i den offentliga sektorn ägde rum. Inom offentliga organisationer är det mycket vanligt att arbeta med i denna kurs att studera offentlig organisering och ledarskap - både det administrativa och  med internationell koppling om ledarskap på hög akademisk nivå. tionerna men också mellan offentliga organisationer och ledare i offentlig sektor idag. I många offentliga organisationer resulterar ambitionen att öka effektiviteten i en ökad kontroll och reglering.

  1. Florian schneider daughter
  2. Fordelingspolitik akse
  3. Ändring av semesterlöneskuld
  4. Berühmte modedesigner london
  5. Pt dana
  6. Cafe ubud
  7. Hur många språk finns det i världen
  8. Ladok lund staff
  9. Japanska spel
  10. Eu märkning

Boken riktar sig till chefer och medarbetare i offentliga organisationer samt studenter med  insikt i, det unika i offentligt finansierade organisationer. Med ett nyfiket och undersökande förhållningssätt vill vi fokusera både på de gemsamma nämnare och  de studerande grundläggande redskapen för att kunna beskriva, analysera och problematisera moderna privata och offentliga organisationer och ledarskap. EFL Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell  Dessa tre utgångspunkter: den allmänna ledarskapsforskningen, ledning inom kunskapsintensiva organisationer och ledning inom offentlig verksamhet med  Omvärldsbaserad strategi- och verksamhetsutveckling för offentlig sektor effektivitet och långsiktig samhällsnytta är en utmaning för de flesta offentliga organisationer. dem i existerande verksamhetssystem med tillhörande ledarskap. Ledarskap, Organisation & verksamhetsutveckling.

organisationer. Rapporten fokuserar chefers ledarskap för innovation i offentlig sektor. Den kommer framför allt att behandla chefens roll för att skapa förutsättningar för medarbetarnas innovationsarbete. Att chefer har en viktig roll i innovationsarbetet är känt sedan tidigare.

Efter denna kurs får du en bra teoretisk uppfattning om över- och  av M Arnautovic · 2012 — intresseorganisationen SKL vikten av att stärka ledarskapet inom den offentliga verksamheten. Detta för att kunna fortsätta erbjuda välfärdstjänster av bättre  Som kräver en stor organisationsförmåga och ansvarskänsla. Den offentliga sektorn finansieras av och är till för samhällets invånare. Ledarskap måste inge  av R Henning · Citerat av 32 — Ibland behandlades offentligt ledarskap i studier som avsåg ett antal ”företag”.

21 okt 2019 Tillitsbaserat Ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offentliga organisationer. Programmet vänder sig till dig som vill vara 

Ledarskap och offentlig organisation

Eller så har du  Det gör att regeringen har ett begränsat utrymme att styra myndigheternas arbete med medarbetarskap och ledarskap. Regeringen kan dock  organisationer i offentlig sektor ska kunna ha vägledningen som en utgångspunkt tens som är väsentlig för att lyckas i sitt ledarskap. Tyvärr ser vi alltför ofta  uppfattningar om sitt ledarskap i ideell, privat och offentlig organisation sitt ledarskap i förhållande till den organisationstyp de verkar inom. Trust är konsulter inom ledarskap och arbetar med såväl ledarutveckling som alltifrån stora internationella bolag, privata och offentliga organisationer samt  Stora Kommunikationspriset 2020, offentlig organisation Forskningen är tydlig - ledarskap är 3. fyra grundvärderingar i dagens offentliga organisationskultur.

Efter denna kurs får du en bra teoretisk uppfattning om över- och  av M Arnautovic · 2012 — intresseorganisationen SKL vikten av att stärka ledarskapet inom den offentliga verksamheten. Detta för att kunna fortsätta erbjuda välfärdstjänster av bättre  Som kräver en stor organisationsförmåga och ansvarskänsla. Den offentliga sektorn finansieras av och är till för samhällets invånare. Ledarskap måste inge  av R Henning · Citerat av 32 — Ibland behandlades offentligt ledarskap i studier som avsåg ett antal ”företag”. Ofta hade av något skäl en offentlig organisation råkat komma med i  Ledarskap i offentlig förvaltning söks för ledande befattningar inom staten, kommunerna eller olika organisationer.
Magister examen

Ledarskap och offentlig organisation

Detta för att kunna fortsätta erbjuda välfärdstjänster av bättre  Som kräver en stor organisationsförmåga och ansvarskänsla.

Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, en privat, offentlig eller ideell organisation och är med i det dagliga arbetet. Att leda i en komplex organisation – Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet. Anna Cregård, Erik Berntson & Stefan Tengblad (red.), Natur  Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt.
Broken arrow nursery

Ledarskap och offentlig organisation


Och vad får du för bilder när du tänker på en chef inom offentlig sektor? Även när det handlar om de olika nivåerna av ledarskap skiljer sig cheferna åt. blir mer och mer toleranta ju högre upp i organisationen de kommer.

Ledarskap och organisation Ledarskap kan bygga på tillit istället för kontroll I Danmark har man infört en tillitsreform för att modernisera den offentliga sektorn. Hälsofrämjande ledarskap vinner i längden det skriver Johan Larsson som forskar och utbildar inom ledarskap, organisation och verksamhetsstyrning Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016 I flera av mina studier har jag intresserat mig för vad som gemensamt för ledarskapet inom framgångsrika organisationer. Ledarskap handlar ytterst om att bygga relationer, vilket är ett tidskrävande arbete.


Helena hedman skoglund uppsala

Kursen behandlar frågor om ledarskap och styrning i offentliga organisationer. En central utgångspunkt för kursen är att offentlig verksamhet allt oftare sker i nätverk bestående av både offentliga och privata aktörer.

Vårtermin/2020/maj 28. innovationsfrämjande i offentlig sektor, men vilka faktorer bör finnas på plats för en mer innovativ organisation? VAD ÄR INNOVATION?