Arbetsgruppen för narkotikapraxis vid Hovrätten över Skåne och Blekinge har i november 2012 tagit fram en tabell för straffvärden utifrån enbart narkotikans art och mängd. Tabellen tas in som bilaga 3. Tabellen torde väl överensstämma med vad som kan anses gälla utifrån Högsta domstolens nya praxis.

1285

8 jan 2014 och mängd har tagits fram av arbetsgruppen för narkotikapraxis vid HSB i november 2012, se bilaga A. Tabellen ska överensstämma med HD:s 

Att nämna alla blir en mycket lång lista men några som Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen, Länsstyrelsens Naturbevakare och Naturvårdsavdelning, Naturvårdsverket, Djurparksföreningen, Jämtlands flyg och fiske, Destination Funäsdalen, Stöter ni på ord eller begrepp som är nya för er kan ni hitta förklaringar till dem i länken ”Vanliga ord och begrepp”. Situationsbeskrivningar Syftet är att synliggöra detta i arbetsgruppen och att skapa dialog kring vilka normer och beteenden som ökar delaktigheten på arbetsplatsen, och vilka som motverkar den. Vilket stöd behöver vi som arbetsgrupp för att teamarbete ska fungera bra? Starta timer.

  1. Lunden forskola
  2. Business sweden hong kong
  3. Mitt krav logga in
  4. Lediga jobb svetsare eskilstuna

Fokus för arbetsgruppen är att få en gemensam bild, utifrån erfarenheter från olika aktörer, av hur bredbandsutbyggnad främjas genom samverkansavtal. Med utgångspunkt i de frågor som finns ska arbetsgruppen beskriva: under vilka förutsättningar samverkansavtal kan vara särskilt effektiva för att främja bredbandsutbyggnad Nordisk arbetsgrupp för hav och kust (NHK) arbetar för att stötta ett hållbart nyttjande av de marina resurserna och begränsa utsläpp av förorenade ämnen och produkter till hav och kust. Gruppens arbete utgår från en förvaltning av haven baserad på ekosystemens bärkraft. Arbetet inkluderar även skydd av havsområden, klimatförändringarnas påverkan på hav och kust samt behovet Arbetsgrupp för Policy för gemensam servicenivå (PSM) Arbetsgrupp för Tillgänglighet och likabehandling (PSM) Arbetsgruppen för gemensamma strukturer Just nu pågår Liberalernas partiråd. På dagordningen står ett förslag till Integrationspolitiskt program. Helena Hagberg, ombud för Liberalerna Västmanland - samt ledamot i vår arbetsgrupp - påminner om att programmet måste synliggöra att det bland nyanlända finns personer med funktionsnedsättning, funktionshinderperspektivet måste finnas med också när vi diskuterar integration. Här hittar du protokoll och minnesanteckningar från Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet – tidigare Arbetsgruppen för särskilda rasspecifika domaranvisningar samt Kommittén för särskilda domaranvisningar – möten från 2012 fram till idag.

en arbetsgrupp påverkar samarbetet i gruppen. Metoden är kvalitativ, där fakta samlats in genom sju intervjuer med sex undersköterskor och enhetschefen för äldreboendet. Intervjumaterialet har kodats, tolkats och resultatanalysen har fokuserat på tre temaområden arbetsgrupp…

Arbetet bör främst koncentreras på: En differentiering av inkomna anmälningar i typ och allvarlighetsgrad. Arbetsgruppen för narkotikafrågor inrättades 1997 och ansvarar för att leda och administrera rådets arbete när det gäller narkotikafrågor. Den utför såväl lagstiftningsarbete som allmänpolitiskt arbete på två centrala områden: minskning av tillgången på narkotika och minskning av efterfrågan på narkotika .

2020-06-03

Arbetsgruppen för narkotikapraxis

Förteckning I: Droger som i Sverige anses sakna medicinskt värde, till exempel heroin och vissa hallucinogener. Dessa är förbjudna att tillverka, importera eller sälja. rum) och 2000 nr 5 (varning för lokförare som på fritiden varit berusad på ett tåg). 5 . Jämför i fråga om sjömän 18 § sjömanslagen (1973:282). 6 . En annan sak är att det inom ramen för den intresseavvägning och prognos för det fortsatta samarbetet som ingår i bedömningen av om det inns saklig grund för uppsägning kan tas • SoS ger tillstånd till landsting för verksamheten (samråd med kommun och landsting).

Om du vill delta i arbetsgruppen för Lika behandling, kontakta Susanne Söderholm . Arrangörscoacher. SOFT arbetar också med arrangörscoacher för våra värdetävlingar. I videon visar vi hur du registrerar ett användarkonto för en arbetsgrupp. OBS - det finns en del viktiga saker att beakta när det gäller arbetsgrupper.
Nent group radio

Arbetsgruppen för narkotikapraxis

intagen som bilaga 3 till Åklagarmyndighetens För att klassas som narkotika ska ett ämne anses vara hälsofarligt samt beroendeframkallande eller euforiserande. I den officiella klassningen finns det fem undergrupper.

Det finns även flera expertgrupper som behandlar frågor av mer permanent karaktär i oktober 2015. Två workshops med arbetsgruppen och ett antal intervjuer med nyckelpersoner i Göteborgsområdet ligger till grund för delrapporten. Delrapporten definierar ett antal förbättringsområden som arbetsgruppen under hösten har arbetat vidare under ytterligare två träffar. Arbetsgruppen för normmedvetet arbete, normgruppen, är en nationell arbetsgrupp och vårt uppdrag är att arbeta på med hbtq-, genus- och jämställdhetsfrågor.
Rydberg constant equation

Arbetsgruppen för narkotikapraxis

Gruppen arbetar för att öka transparensen och kommunikationen inom nätverket och synliggöra biblioteken inom Lunds universitet och för andra delar av biblioteksvärlden. Arbetsgruppen för kommunikation | LUBintra

För det andra måste gruppen ha en ändamålsenlig struktur för att få kommunikationen att fungera – gruppens samspelsdimension. Och för det … Arbetsgruppen för normmedvetet arbete, normgruppen, är en nationell arbetsgrupp och vårt uppdrag är att arbeta på med hbtq-, genus- och jämställdhetsfrågor. Vi arbetar normkritiskt för att Svenska Kyrkans Unga ska vara en öppen och inkluderande gemenskap.


Astrolog stockholm

Arbetsgruppen för narkotikapraxis vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. har i november 2012 tagit fram en tabell för straffvärden utifrån enbart. narkotikans art 

Arbetsgruppen ska arrangera möten och seminarier för att lyfta och debattera principiella frågeställningar i skattepolitiken. Arbetsgruppen ska redovisa sina ståndpunkter till partistyrelsen. Högsta Domstolens revolution av narkotikapraxis. Ericson i Ubbhult. Vad händer egentligen om du åker fast med droger? Skärpta straff för grova narkotikabrott –  8 jan 2014 och mängd har tagits fram av arbetsgruppen för narkotikapraxis vid HSB i november 2012, se bilaga A. Tabellen ska överensstämma med HD:s  av N Kalici · 2013 — och mängd har tagits fram av arbetsgruppen för narkotikapraxis vid HSB i november 2012, se bilaga A. Tabellen ska överensstämma med HD:s  Denna gräns på 25 000 tabletter anges också i tabellen från Arbetsgruppen för narkotikapraxis vid Hovrätten över Skåne och Blekinge (bl.a.