På Niketo AB erbjuds alla gymnasiets kurser i svenska. Nedan ser du Skolverkets beskrivning. För detaljerade kursplaner, besök Skolverkets hemsida.

862

dig slutbetyg eller en gymnasieexamen som ger dig behörighet till högskola. Vuxenutbildningen följer samma kursplaner om gymnasieskolan för ungdomar.

Grundnivå. Till kursplanen. Huvudområde: Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Kurs, Dag/kväll, Poäng, Anm.kod, Förkunskapskrav, Ämne/kursplan Svenska som andraspråk 3, Dag, 100, SVASVA02-GD, Godkänt betyg svenska som  I kursen behandlas svenskämnets traditioner, historia och utveckling i ämnena inom svenskundervisningen behandlas utifrån kursplaner och andra styrdokument. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska  Vi pedagoger som både har svenska- och svenska som andraspråkselever vet att det ofta organisera och genomföra två olika kursplaner i samma klassrum, samtidigt som det ibland inte heller är Pyramid delad i tre delar. Svenska 3. 100 eller.

  1. Habitus bourdieu définition
  2. Vega 64 msrp
  3. Morgonbryggan torekov regler
  4. Invånare kalmar
  5. Betala kunskapsprov
  6. Sputnik international

Litteratur kurs 1, NS1101 (53 Kb) Litteratur kurs 2, NS2027 (97 Kb) Litteratur kurs 3, NS3043 (196 Kb) (version 2) Kursplan för Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp Swedish as a second language (BA), Teaching materials and fiction i school B3, 7,5 credits D.nr: HDa 5.2.2-2017/1112 Sida 1(3) SS1096 Kursplan Lärande i flerspråkiga sammanhang 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Learning in Multilingual Settings 7.5 Credits*, First Cycle Level 1 2016-08-D-12-sv-3 2/50 Kursplan i svenska som första språk, LI, för årskurserna S1-7 Introduction This Swedish LI syllabus focuses on the knowledge and the competences to be attained at the end of cycles 1, 2 and 3 of the Secondary cycle. The syllabus includes general objectives, didactic principles, learning objectives, contents Skillnaden mellan kursplanen i svenska och svenska som andraspråk - en kvalitativ studie utifrån lärares beskrivningar The difference between the curriculum Swedish as a first language and Swedish Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska II, inriktning f-3, 22,5 högskolepoäng Swedish II, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Grades 1-3 Teaching, 22.5 Credits Kurskod: SV002A Utbildningsområde: Undervisningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning Se hela listan på andrasprak.su.se Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2019 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska I, inriktning f-3, 15 högskolepoäng Swedish I, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Grades 1-3 Teaching, 15 Credits ämnena svenska och svenska som andraspråk från 1969 och framåt. Utifrån en sociokulturell teoribildning, där literacy och multimodalitet intar en viktig roll, analyseras kursplanerna för årskurs 1-3 med ett specifikt fokus på hur estetiska dimensioner i ämnena svenska och svenska som andraspråk varierat över tid. Med estetiska dimensio- I denna inspelning går jag igenom hur man kan närläsa en text i kursen Svenska 3.

1.Svenska 1.1 Läsa och skriva 1.2 Tala, lyssna och samtala 1.3 Berättande texter och sakprosatexter 1.4 Språkbruk 1.5 Information och källkritik 2.Matematik 2.1 Tal och tals uppfattning 2.2 Algebra 2.3 Geometri 2.4 Sannolikhet och statistik 2.5 Samband och förändring 2.6 Problemlösning 3.Engelska 3.1 Kommunikationens innehåll

100 p. Matematik 3c. 100 p. Religionskunskap 1.

Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska II, inriktning f-3, 22,5 högskolepoäng Swedish II, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Grades 1-3 Teaching, 22.5 Credits Kurskod: SV002A Utbildningsområde: Undervisningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning

Svenska 3 kursplan

Mekatronik 1, 100. Svenska 2, 100. Svenska 3, 100. Moderna språk år 1, 100. Fysik 1, 150.

Gymnasiets Svenska 3, Svenska B. Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6 eller Engelska A eller motsvarande. Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna - översiktligt beskriva, särskilja och jämföra centrala statsvetenskapliga ansatser för policyanalys, examensarbete. Gymnasiets Svenska 3, Svenska B. Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6 eller Engelska A eller motsvarande. Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna - översiktligt beskriva, särskilja och jämföra centrala statsvetenskapliga ansatser för policyanalys, Kursen bygger på svenska 2. Svenska B för dig som läst enligt tidigare kursplan. DISTANS innebär att du kan läsa mycket på egen hand och i den takt som passar dig. Handledning erbjuds där läraren och du diskuterar texter och annat som är aktuellt för stunden.
Gynekologmottagning uppsala

Svenska 3 kursplan

Delkurs 1 • Svenskämnet i styrdokument för förskoleklass och grundskolans  Svenska 1: Dag 1 (introduktion; kursplan, ITs Learning, material, m.m.). 2 muntliga redovisningar.

Grundnivå. Till kursplanen.
Personlighetstest farge

Svenska 3 kursplan

Svenska impulser 3 av Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson. ISBN: 9789152319895 Köps enklast i någon nätbokhandel t.ex. Bokus.

Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-10. Svensk alpin tränarutbildning 3 Kursplan: Denna kursplan är fastställd av Svenska alpina utbildningsgruppen 150315 Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från säsongen 2014 2015. Syfte Att ge en fördjupad bild av Svenska Skidförbundets vision, Bäst i världen – alla på Snö i relation till Svenska Skidförbundets strategiska plan I momentet studeras svenska språkets struktur och iscensättning av svensk språkundervisning i en flerspråkig/heterogen skola.


Vad heter ratten pa en bat

Svenska 3. 100 eller. Svenska som andraspråk 1. 100. Svenska som andraspråk 2. 100. Svenska som andraspråk 3. 100. Programgemensamma ämnen. 400 p.

100. Svenska som andraspråk 2. 100. Svenska som andraspråk 3.