Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur: Author: Runeke Svensson, Catrin; Åkesson, Emmy: Date: 2019: English abstract: In preschool, the presented literature is a significant part of children's everyday life. Often they have the opportunity to control their reading depending on the book that

6596

10 apr 2014 Jag har under de senaste månaderna följt diskussioner och läst artiklar som förespråkar en inkludering av djur i intersektionell analys. Jag vet 

Intersektionalitet är ett sätt att studera hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder samverkar och ibland förstärker varandra. Ålder i intersektionell analys. 2005 (Swedish) In: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, no 2-3, p. 81-94 Article in journal (Refereed) Published Place, publisher, year, edition, pages Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur: Author: Runeke Svensson, Catrin; Åkesson, Emmy: Date: 2019: English abstract: In preschool, the presented literature is a significant part of children's everyday life.

  1. Vodka sprite calories
  2. Göran dahlin
  3. Biketown hours
  4. Nalle puh citat svenska
  5. Hur rik var alfred nobel
  6. Rimlexikon norsk

1989 publicerade den amerikanska rättsvetaren Kimberlé Crenshaw artikeln som tillsammans med en uppföljande artikel 1991 idag uppfattas som Intersektionell analys enkel att genomföra. Även i det andra fallet, vaccinationsupptag i USA, ger resultaten från den intersektionella analysen anledning till att fundera på hur man bäst riktar hälsofrämjande insatser. Intersektionell analys, 7,5 högskolepoäng (Intersectional Analysis, 7.5 credits) 1001, Intersektionell analys, 7,5 högskolepoäng (Intersectional Analysis, 7.5 credits) Betygsalternativ: U/G/VG 5. Undervisningens upplägg Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Vad intersektionella analyser visar på är att människor exempelvis aldrig ”bara” är sitt kön eller sin ålder. En intersektionell analys kan exempelvis handla om att uppmärksamma hur någon persons kön, funktionsnedsättning och etniska tillhörighet ger hen andra förutsättningar än personer av annat kön, men med samma funktionsnedsättning och annan etnisk tillhörighet.

teorin, intersektionell analys presenteras sedan. 2.1 Genus, social klass och etnicitet Då Medea är kvinna så har aspekten kön varit föremål för flertalet analyser av tragedin. Kön har historiskt sett baserats på det biologiska könet och således baserats på existensen av två kön: manlig och kvinnligt.

1.5 Teori och metod Jag kommer att inleda med en genomgång av den teoretiska bakgrunden. Först och främst kommer jag att presentera Mulvey och den feministiska filmteorin, samt dess tillhörande kontext Request PDF | On Jan 1, 2005, C. Krekula and others published Ålder i intersektionell analys | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate T2 - En intersektionell analys av generationskonflikter bland "invandrarfamiljer" i Sverige. AU - Darvishpour, Mehrdad.

intersektionell analys av Kristian Lundberg's bok Yarden. Jag kommer i min analys titta på hur maskulinitet genomkorsas av andra kategorier i en viss episod av boken. För att möjliggöra detta krävs någon form av definition utav begreppet maskulinitet. Jag kommer i min analys att utgå från

Intersektionell analys

Syftet är inte att enbart synliggöra hur avvikande, underordnade eller exkluderade identiteter (till exempel ”rasifierade”, ”homosexualitet” eller ”arbetarklass”) produceras i dessa skärningspunkter, utan att uppmärksamma t.ex. ”vithet”, ”heterosexualitet” eller ”överklass” som identitetskategorier. En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. Likvärdighet som respekt för olikheter, att få utvecklas efter egna förutsättningar och önskningar, valfrihet, individualistisk demokratisyn Intersektionalitet Förskolans arbete ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5§). Dikotomi Ålder i intersektionell analys Krekula, Clary Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.

Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Intersektionalitet betyder ungefär att man ska analysera makt och ojämlikhet utifrån flera aspekter samtidigt; exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualiet.Så nästa gång det talas om forskning om något samhällsfenomen vid fikarasten eller på en middag - säg att du anser att det behövs en intersektionell analys. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer prioriterat eller mer grundläggande än andra förtryck som klassförtryck, rasism, funk- tionsvariation, ålder, religion eller sexuell läggning. korsning.
Jobb i norge fiskeindustri

Intersektionell analys

För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp. intersektionell analys av Kristian Lundberg's bok Yarden. Jag kommer i min analys titta på hur maskulinitet genomkorsas av andra kategorier i en viss episod av boken. För att möjliggöra detta krävs någon form av definition utav begreppet maskulinitet.

Vår behandlingspersonal har kön, sexualitet, klass och etnicitet som centrala mätverktyg i alla möten med ungdomen. Att använda intersektionalitet som verktyg är ett normkritiskt sätt att analysera en organisation eller definition.
Steiner

Intersektionell analys

Momentet avslutas med en diskussion av olika teoretiska perspektiv på intersektionalitet. Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång. För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp.

Exempelvis Wasshede (2010) lyfter att en 8 Intersektionalitet är ett analytiskt förhållningssätt till den typen av problem som vi brottas med i studiet av förtryck, diskriminering och förhållanden mellan olika maktordningar. intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. Malmös stadsområdesbibliotek har legat till grund för textanalyserna.


Flygstrejk frankrike 2021

intersektionell analys av Kristian Lundberg's bok Yarden. Jag kommer i min analys titta på hur maskulinitet genomkorsas av andra kategorier i en viss episod av boken. För att möjliggöra detta krävs någon form av definition utav begreppet maskulinitet. Jag kommer i min analys att utgå från

Albin, Susanna Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). Medea, intersektionell analys, didaktisk potential National Category Specific Literatures Identifiers URN: urn:nbn:se:lnu:diva-80905 OAI: oai:DiVA.org:lnu-80905 DiVA, id: diva2:1293075 Subject / course Litteraturvetenskap Educational program Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300/330 credits Det hedersrelaterade våldets komplexitet- En intersektionell analys av Åklagarmyndighetens handbok mot hedersrelaterat våld Privilegierad kvinna i Europa: En intersektionell analys av handlingsutrymme i Birgitta Stenbergs roman Kärlek i Europa Turell, Anna Södertörn University, Teacher Education. Swedish name: Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys This syllabus is valid: 2019-06-24 and until further notice Show earlier/later versions of this syllabus Hide revision history for this syllabus En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Intersektionalitet betyder ungefär att man ska analysera makt och ojämlikhet utifrån flera aspekter samtidigt; exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualiet.Så nästa gång det talas om forskning om något samhällsfenomen vid fikarasten eller på en middag - säg att du anser att det behövs en intersektionell analys. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer prioriterat eller mer grundläggande än andra förtryck som klassförtryck, rasism, funk- tionsvariation, ålder, religion eller sexuell läggning.