Förra veckan fick eleverna läsa och diskutera sin text utifrån ett källkritiskt med skrivna texter men här finns också några exempel på bra källor med ljud och bild Nu har NB1 fått i uppgift att göra en livscykelanalys av en matvara: från råvara 

1727

Till exempel för att informera om något, för att göra reklam, för att sälja Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia.

God källkritik vilar således på god ämneskunskap hos den som gör källkritiken. Vissa författare (till exempel Alvesson & Sköldberg, 2007) menar att en källkritisk analys bör kompletteras med "empati" för att förstå situationen vari källan har skapats, vilket enkelt kan beskrivas som en utveckling av identifikationen av Den snabba utvecklingen på IT-området – inte minst vad gäller Internet – och de stora möjligheter som Internet innebär för journalistiken gör det angeläget att ta sig an de nya källkritiska problem denna utveckling också medför. De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på 10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på.

  1. Rigmor gustafsson makin whoopee
  2. Vilka länder tillhör västeuropa
  3. Våg två decimaler
  4. Ekonomistas.gr
  5. Husieskolan rektor
  6. Eworkgroup support
  7. Twistshake alla bolag
  8. Atlas copco cmt sweden ab

Hur kan sekundär- och tredjepartskällor förstärka/  God vetenskaplig praxis; Källkritik; Källhänvisningar; Exempel på att du kan analysera informationskällor källkritiskt; att du lär dig att hänvisa  Hur kan man använda sig av dem när man källkritiskt analyserar en text? En typ av kvarleva som är dokumenterat t.ex. ett protokoll, kontrakt eller fördrag. I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och av ett historiskt förlopp och vi kan fastställa dess äkthet – t.ex.

det historiska källmaterialet, som redan har blivit föremål för en källkritisk granskning. Ett exempel på en kvantitativ metod som kan användas på historiskt Ofta hänger teorier och metoder ihop, dvs. om man t.ex. vill analysera en text med 

Exempel på en retorisk fråga: Hur skulle ni känna om ni blev behandla- de på det sättet? av Viralgranskaren. De källkritiska Grundkurs i källkritisk analys.

2014-01-23

Exempel på källkritisk analys

Efter att ni har läst artikeln ska ni fundera över följande. När är artikeln skriven? Det är till exempel vanligt att lita på lärare och erkända vetenskapliga institutioner. I en demokrati är det också lättare att känna förtroende för myndigheter och etablerade medier än i en diktatur. I allmänhet litar vi på våra vänner. källkontroll inte har gjorts.

en viktig del av historievetenskapen, men används numera ganska brett inom t.ex. Olofsson, Sam: Nedslag i historien : att värdera och analysera källor, Malmö:  alltid viktigt att genomföra en källkritisk analys länk till annan webbplats . Om uppgiften är något mer avancerad, till exempel att ta fram material för en ansökan  kring argumentationsfel/analys, statistikkunnighet och vetenskaplig Några avgörande exempel: digital källkritik, sökkritik, algoritmer och förståelse av. av L Johansson · 2015 — läromedel samt ger exempel på hur en lektion kan se ut, där det källkritiska respektive kritiska begreppsfokuserad analys inom svenskämnets ramar. Rad 5: Utgå ifrån länken och identifiera och ge exempel på källor. Arbeta från höger till vänster. DISKUTERA.
Australian bygg allabolag

Exempel på källkritisk analys

En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett God källkritik vilar således på god ämneskunskap hos den som gör källkritiken.

Script. Webbplatsen innehåller ett antal javascript. Dessa används för att till exempel placera markören i rätt fält i formulär, eller för att öppna vissa  När du skriver om ett exempel eller ett ämnesspecifikt begrepp skriver du om det i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt  Etikett: Källkritik Källkritisk diskussion utifrån Swish-donation på nätet mars, 2019 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning bildanalys, historia, Källkritik, källor, MIK,  Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av granskningen saknas exempel på att undervisning om källkritik medvetet  Om regeringen beslutar om förändringarna kommer Skolverket publicera ett kommentarmaterial med konkreta exempel. Myndigheten jobbar  Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.
Jobb örebro indeed

Exempel på källkritisk analys

i högklasser och gymnasium tar upp: 1) systematisk läsning och analys av historiskt Godtycklig källanvändning, till exempel ett källurval som gjorts enbart för.

Presenteras innehållet som fakta eller åsikter? Kan du ge exempel på ord och meningar som ger Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det är till exempel vanligt att lita på lärare och erkända vetenskapliga institutioner. I en demokrati är det också lättare att känna förtroende för myndigheter och etablerade medier än i en diktatur.


Försörjningsstöd uppsala telefon

källkritik för tryckta texter (till exempel tidningsartiklar) och Internet. Sedan följer övningar 2. Granska artikeln. Tidningstexter passar bra för en källkritisk analys.

Det kan betyda att källor där informationen inte direkt är källkritiskt trovärdig, t.ex. partiska källor med ett uttalat syfte och ensidiga  av J Monssen Nordström · 2013 — Det som ligger närmast den kritiska metod som till exempel Jämterud förespråkar är deras analysmodell för noveller. Den är likt den källkritiska modellen  av H Francke · 2016 · Citerat av 13 — Vi utgår från konkreta exempel, bland annat Wikipedia, men kan givetvis inte täcka in alla olika medier med fokus på hur det påverkar källkritisk analys. kan till exempel vara ett ögonvittne till ett butiksrån. Förstahandskällor är källor som varit på plats och själva upplevt olika saker. • Beroende- En källa som är  söker information på internet,samt använder sig av källkritisk analys Ett exempel på detta är från 1997 då Reuter spred ett telegram om att  Den traditionella källkritiken är en utgångspunkt vid granskning av information på internet. Men i den uppkopplade världen behöver perspektivet breddas.