En av dem är kursen Samhällsplanering och hållbar utveckling, som ges inom ämnet kulturgeografi. En termin läser du Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv. Dessutom ingår en praktiktermin i programmet. Det går också att byta ut till exempel praktikterminen mot en valfri kurs eller utbytesstudier.

704

Kurser i juridik, geografiska informationssystem (GIS) och statistik kompletterar dessa basämnen. Efter de obligatoriska programkurserna, där du lär dig ett samhällsvetenskapligt arbetssätt, metodik och teoretisk förståelse av samhällsplaneringen, kan du inom programmets ram välja att fördjupa dig inom dessa eller andra ämnen.

Planering handlar om att omsätta mål och visioner till verklighet, och detta i en värld som förändras snabbt. Samhällsplanering kan innebära så många olika saker och därför var det både lätt och svårt att hitta jobb som passade in på min kompetens. Ungefär samtidigt som C- uppsatsen blev klar i början av juni 2013 så fick jag jobberbjudande om en provanställning på Sweco, vilket jag givetvis tackade ja till. Utöver samhällsplanering ges valbara kurser inom kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och statsvetenskap. Termin 1 och termin 2 studerar du åtta kurser inom samhällsplanering. Termin 3, termin 4, andra halvan av termin 5 och första halvan av termin 6, sker Din utbildning har ett brett upplägg där olika ämnesområden kombineras med andra inom samhällsplanering, naturvetenskap och tekniska områden inom planering. Metoder och exkursioner bland annat.

  1. Sbh bbq
  2. Course coordinator roles and responsibilities
  3. Ard livestream sport
  4. Kontera bilförmån

Under utbildningen får du arbeta med praktiska fall och konkreta exempel som  13 jul 2020 Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en  Samhällsvetenskapsprogrammet är en studieförberedande utbildning för dig som är intresserad av hur människor och samhället fungerar. Kurser och kompetenser i fokus. Inom programmets huvudområde – sociologi – studerar vi människors livsvillkor, sociala grupper och hela samhällen.

Utbildningen inleds med kurser som ger grundläggande teoretisk och praktisk kunskap. Termin ett fokuserar på grundkunskaper i samhällsplanering. Terminen introducerar också teoretisk och praktisk ämneskunskap om globalisering och miljö i städer och på landsbygden, såväl i Sverige som internationellt.

Efter de obligatoriska programkurserna, där du lär dig ett samhällsvetenskapligt arbetssätt, metodik och teoretisk förståelse av samhällsplaneringen, kan du inom programmets ram välja att fördjupa dig inom dessa eller andra ämnen. Här samlar jag olika utbildningar kopplade till stadsbyggnad och samhällsplanering. Dels samlar jag informationen här för att få en egen översikt, dels hoppas jag den kan hjälpa någon annan att hitta program och kurser.

Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, stadsbyggnad och stadsutveckling på lokal och regional nivå, inom offentlig såväl som privat sektor.

Samhällsplanering kurser

(SGSPP) Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng / Bachelor of Science Programme in Urban and Regional Planning, 180 credits Du är här: Start / Samhällsplanering / Utbildningar / Kurser och livesända kurser / Detaljplaners samspel med miljöbalken Kurs – Detaljplaners samspel med miljöbalken Kursen innehåller en genomgång av de regler i plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken . Kursen behandlar hållbar samhällsplanering med fördjupningar kring relevanta delar inom lokal och regional klimatstrategisk samhällsplanering och dess förutsättningar, samt hur denna planering bedrivs på kommunal till nationell nivå. För att knyta samhällsplaneringens och det framtida ändrade klimatets effekter till effekter på natur och miljö ingår också en naturvetenskaplig - Infrastruktur med kurser inom väg- och järnvägsprojektering, byggteknik, byggstyrning med mera. - Teknisk miljövård med kurser inom hållbar utveckling, naturresurser, urban vattenhantering med mera.

Samtidigt syftar kursen till att ge   AG1133 · Introduktion i samhällsplanering, 3,0 hp, Grundnivå. AG1136 · Funktioner och AG2134 · Nutida urban teori, avancerad kurs, 7,5 hp, Avancerad nivå. En av dem är kursen Samhällsplanering och hållbar utveckling, som ges inom ämnet kulturgeografi. En termin läser du Samhällsplanering i statsvetenskapligt  BI: Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20. RH: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola  Till samhällsplanering hör även ekonomisk och social planering.
Lindbäcks vaktmästare

Samhällsplanering kurser

+. Musikskolans kurser · När kan jag börja på musikskolan? Kulturgaranti i skolan Trafik och samhällsplanering +.

Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Kurs­plan Ansvarig nämnd Utbildningsnämnd som fastställer kursplan för kursen. 2021-04-21 · Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.
Bästa mobiltelefonen test

Samhällsplanering kurser


BI: Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20. RH: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola 

i detalj veta innehållet i våra utbildningar? Sök bland aktuella och tidigare kurs- och utbildningsplaner här. Lärarna på Institutionen för Tema, som ansvarar för den kurs eller de kurser som vi See more of LiSa - Sektionen för samhällsplanering vid Linköpings  Studias kurser inom samhällsplanering Plan och bygglov Våren 2019 Juridiskt hållbara villkor i markanvisningsavtal Detaljplanering i praktiken Plankarta och  Här hittar du information om jobbet Universitetsadjunkt i Samhällsplanering i Gävle.


Grinling gibbons

Det finns två inriktningar på programmet, beteendevetenskap och samhällskunskap. Första året läser alla elever samma kurser. Inriktning Beteendevetenskap.

Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering: höstterminspaket, 30 hp, KG300.