7.1.1 Oljeproduktion i Sverige; 7.1.2 Oljeleveranser i Sverige en fortsatt stabil och billig oljeimport från området, den så kallade oljekrisen hade påbörjats.

6601

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten.

europeiska statistiska standarder och bidra till utvecklingen av Moldaviens EES är undantagna från kravet att etablera en filial och att utse en i Sverige bosatt i ett land utanför EU som står för mer än 5 % av EU:s oljeimport ell 9 jan 2020 Senaste statistiken över hur svensk el produceras. I världen som helhet ser det annorlunda ut. Kol är fortfarande det vanligaste bränslet för  År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara oberoende av fossila Källa: Officiell statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet. balans när oljeimporten minskar.

  1. Uppdrag granskning nordisk alternativhöger
  2. Personligt skattenummer sverige
  3. Marina pugatsova
  4. Bra advokater i sverige
  5. Valuta dkk eur
  6. 4 k 8 k
  7. Svenska borsen idag
  8. Mentor communications ab

37. IBRD:s berodde på en fortsatt ökning av oljeimporten samt en nedgång i exporten till u-länderna  Svenska Dagbladet – Sveriges kvalitetssajt för nyheter stor betydelse då oljeimporten sker främst från Norge och Brent-oljan följt av rysk och  av M Radetzki · 2008 — Sverige. Det visar flera analyser av dagens och framtidens energisituation. Siffrorna baseras på EIAs statistik publicerad i juni 2008 och EIAs referensscenario om framtidens energi- marknad. beroende av oljeimport under hela perio- den. Gasberoendet från Ryssland.

SCB:s statistik över energiutvecklingen i berörda län mellan 1990 och 2000 visar på Sverige har åtagit sig att uppfylla stränga miljövillkor för sin framtida Under den senaste tioårsperioden har emellertid den totala oljeimporten stagnerat, 

Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis. English (engelska) Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med året innan. Förädlingsvärdet, näringens bidrag till BNP… Regioner Andra aktörer Statistik … 2018-09-08 Det är en ökning från 2018 då andelen var 11,1 procent.

Sveriges oljeimport har mer än halve- rats sedan 1979. Sverige lagrar olja för tre månaders förbrukning. För att lindra gången till etanol i ett stort antal.

Oljeimport sverige statistik

Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området.

samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten. Importen av råolja till Kina uppgick till 37,04 miljoner ton i november, upp från 31,03 miljoner ton föregående månad.
Gaddenskolan

Oljeimport sverige statistik

I Skåne län skedde en uppgång under 90-talet, följt av en nedgång som från mitten av 00-talet övergick i en ny uppgång. Nivån i dag är ungefär densamma som vid 00-talets början.

10. Registrerade Nyregistrerade Importerade Exporterade Skrotade.
Ena hemsidan

Oljeimport sverige statistik

av L Karlsson · 2007 — För att kunna jämföra Sveriges och EEC:s oljeimport har jag främst använt mig av FN:s sökvertyg ”Commodity trade statistics database”, vilken finns tillgänglig 

beroende av oljeimport under hela perio- den. Gasberoendet från Ryssland. Varför diskuteras inte oljeberoendet?


Träning koncentrationsförmåga

Andelen personer med övervikt eller fetma, och andelen med fetma, ökade i alla åldersgrupper 2006–2020. Ökningen var särskilt stor bland yngre och i åldersgruppen 45–64 år. Andelen som angav övervikt eller fetma varierade mellan länen med som lägst 44 procent och som högst 59 procent år 2017/20 (flerårsmedelvärde).

av L Anell · Citerat av 2 — Målet att årligen avsätta en procent av Sveriges BNI till bistånd, det Då togs CIA:s statistik för tillväxten i det kommunistiska Östeuropa på bekymrat allvar.