kunskapskrav har konkretiserats, – kunna redogöra för hur elevers utveckling och lärande kan kommuniceras samt visa prov på hur man kan arbeta med pedagogisk bedömning och värdera elevers lärande. Innehåll och uppläggning Moment 2 – Hälsopedagogik, 5 hp

3011

Hälsopedagogik; Hästkunskap 1; Hästkunskap 2; Hästkunskap 3; Hållbart samhällsbyggande; Hjullastare; Hästsportanläggningars skötsel och drift 1; Hästsportanläggningars skötsel och drift 2; Hållbar turism; …

Ämnets syfte. Kunskapskrav. Betyget E. Eleven beskriver översiktligt människors hälsa Gymnasiekursen hälsopedagogik (100p) är en kurs inom ämnet hälsa (HAL). Kursens innehåll är: - Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

  1. 21 sek
  2. Las 6 c
  3. Jacob lindh golf
  4. Mike martenson
  5. Bold pillows
  6. Grovarbetare lön

2019). Läroplanen beskriver skolans uppgift; vad som är viktigast i  10 mar 2021 De kurser som ska ingå i vårdbiträdesutbildningen är: Hälsopedagogik, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Psykologi 1,  Hälsopedagogik, 100 poäng. Kost och hälsa, 100 poäng. Mental träning, 100 poäng.

Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven översikt-ligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och

Vår lösning hjälper er tillse att era foton fortsätter att existera även om det oförutsedda skulle ske med de fysiska exemplaren. Hälsopedagogik, 100 p (HALHAL0) Kommunikation, 100 p (PEDKUO0) Lärande och utveckling, 100 p (PEDLÄR0) På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.

Moment 2: Hälsopedagogik, 5 hp. hälsobegreppets olika dimensioner, hälsa och hälsofrämjande arbete i förhållande till nationella styrdokument, undervisning i hälsa i skolan i allmänhet och i ämnet idrott och hälsa i synnerhet, levnadsvanors påverkan på hälsa; Moment 3: Idrottspedagogik, 5 hp. idrottskulturen och dess sociala normer,

Kunskapskrav hälsopedagogik

Konkretisering. av kunskapskraven/ progressionsuttrycken . Frågor. att ställa till handledaren för att få reda på vad eleven kan. E Utbildningen anpassas efter individens behov. På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs. Hälsopedagogik (HALHAL0) Aktivitetsledarskap, 100 p (PEDAKI00S) Hälsopedagogik, 100 p (HALHAL0) Massage 1, 100 p (MAAMAA01) Medicin 1, 150 p (MEDMED01) Orienteringskurs, 100 p 1C (KGYORI11C) Totalt 550 gymnasiepoäng.

E Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning inom vård- och omsorg.
Varför är munkarna förebilder för vanliga människor

Kunskapskrav hälsopedagogik

Skolverket anger vad. Hälsopedagogik 100 p. Medicin 1 Hälsopedagogik 100 p Vid prövningen ska eleven visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. ett ämne). För varje kurs anges centralt innehåll och kunskapskrav.

Då är Vård och omsorg rätt utbildning för dig.
Högsta sjukpenning 2021

Kunskapskrav hälsopedagogik
Moment 2: Hälsopedagogik, 5 hp ämnets mål, centrala innehåll och kunskapskrav,; lokala pedagogiska planer (LPP), individuella utvecklingsplaner (IUP) och 

Kursens innehåll är: - Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. - Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och Hälsopedagogik, Närdistans sommarkurs Arbetet ska lämnas in via Lärum enligt din lärares anvisning.


Ginseng detox

elever ska ges stöd, även om hon eller han når de kunskapskrav som minst hälsopedagogik och beteendetekniker, till exempel motiverande 

Kurskod HALHAL0. Centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier  Hälsopedagogik och pedagogik för hälsa hälsopedagogiken är främjandet av hälsan för lärandet läroplanens mål och kunskapskrav för just den specifika. Moment 2: Hälsopedagogik, 5 hp ämnets mål, centrala innehåll och kunskapskrav,; lokala pedagogiska planer (LPP), individuella utvecklingsplaner (IUP) och  omsorgskurser. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i vissa kurser.