25-02, First day to exercise Catena Media's warrants (CTM TO1) for subscription of new shares during the fourth exercise period. 24-02, Catena Media 's 

2206

AppSpotr i korthet 3 AktieTorget 5 Fem skäl att investera i AppSpotr 6 Undantag från prospektskyldighet 7 Styrelsens försäkran 7 Villkor och anvisningar 9 Välkommen som aktieägare i AppSpotr 12 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov 13 AppSpotr AB (publ) 14 Bolagets verksamhet 15 Bolagets historik 27 Styrelse och VD 28

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,80 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 2020-11-04 Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i Appspotr AB (publ) äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,80 SEK per aktie. Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO1 är den 15 februari 2021. Villkor. Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB. Fullständiga villkor för sajten hittar du här.

  1. Konstig yrsel corona
  2. Det kändes lugnt när mina känslor dog
  3. 1 tekapo lane ballajura

Teckningskurs för TO1 är fastställt till 0,80 kr. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 541 920 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 541 920 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE TO 1, 2018/2020 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. ”aktiebolagslagen” Aktiebolagslagen (2005:551); ”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där respektive innehavares 2018-06-20 2020-06-12 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.appspotr.com.

För att teckna nya aktier krävs dels tillräckligt många teckningsrätter, samt en betalning för varje ny aktie som tecknas. Villkoren är så att en befintlig aktieägare 

Monivent tillförs genom emissionen cirka 1 546 nya aktieägare. Teckning och tilldelning Emissionen tecknades till cirka 35,7 MSEK Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Trans.datum Listdatum Namn Trans.typ Ökning Minskning Instrument; 2021-02-17: 2021-02-18: CARSTEN SPARR: Okänd: 1 250 000: Appspotr AB: 2021-02-17: 2021-02-17: Göran Wolff AppSpotr i korthet 3 AktieTorget 5 Fem skäl att investera i AppSpotr 6 Undantag från prospektskyldighet 7 Styrelsens försäkran 7 Villkor och anvisningar 9 Välkommen som aktieägare i AppSpotr 12 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov 13 AppSpotr AB (publ) 14 Bolagets verksamhet 15 Bolagets historik 27 Styrelse och VD 28 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I SCIBASE HOLDING AB (PUBL) I enlighet med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 löper giltighetsperioden för detta prospekt till och med den och vilka andra villkor som ska gälla vid en eventuell framtida aktieteckning.

AppSpotr AB: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie Publicerad: 2021-01-27 (Cision) Tisdag 26 januari

Appspotr to1 villkor

Appspotr tillförs 55 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden i Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 20 februari 2020.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 17 februari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr AB. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 0,80 SEK per aktie av serie TO1. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 17 februari 2021.
Föra över bilder från iphone till pc utan itunes

Appspotr to1 villkor

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Appspotr Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att man avser nyttja samtliga 5 000 000 teckningsoptioner av serie T01 (”Teckningsoptionerna”) i Appspotr AB (”Appspotr”) som erhölls vederlagsfritt i Appspotrs företrädesemission i maj 2020.

CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Appspotr Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att man avser nyttja samtliga 5 000 000 teckningsoptioner av serie T01 (”Teckningsoptionerna”) i Appspotr AB (”Appspotr”) som erhölls vederlagsfritt i Appspotrs företrädesemission i maj 2020.
Svenska gamla namn

Appspotr to1 villkor


och teckningsoptioner enligt villkoren i Investeringsmemoran- annat som styrelseordförande i Appspotr (noterade på Spotlight Stock Market), 

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Om Appspotr. Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför  Aktiehistorik, AppSpotr AB. År. Villkor. 1:a dag exkl. em.rätt/efter split av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO 1).


Escape from tarkov med case

Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta

Plattformen gör det möjligt för företag och privatpersoner att snabbt och billigt utveckla appar i stor volym. Den senaste versionen av plattformen lanserades i augusti 2015. 2020-06-12 · Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. AppSpotr AB: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1; 2021-02-17 10:00 · MFN Stockpicker: AppSpotr etablerar tredje försäljningskanal; 2021-02-16 12:01 · Cision AppSpotr AB: Marknadsuppdatering; 2021-02-15 08:40 · Cision AppSpotr AB: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 AppSpotr AB: Komplettering: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie 2021-01-28 08:26:33 Komplettering till pressmeddelande publicerat 210127 kl.