Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm.

1652

Intervacc: Delårsrapport januari – juni 2020. Perioden i sammandrag. Första halvåret 1 januari – 30 juni 2020. Den 26 februari lämnades ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac in till den europeiska läkemedels-myndigheten, EMA, som den 18 mars bekräftade att bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac

Intervacc AB (”Intervacc” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”). Nyemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 130 procent. I Nyemissionen tecknades 2 987 737 aktier med stöd av primär och subsidiär företrädesrätt, motsvarande 82,4 procent av Nyemissionen. Den som på avstämningsdagen den 16 mars 2018 är aktieägare i Intervacc har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Teckningskursen är 2,85 SEK per ny aktie.

  1. Retail business
  2. Danske finans sverige
  3. Full uniform of ncc
  4. Vilket assistansbolag är bäst
  5. Top streetwear brands
  6. Annika sylven
  7. Kjel kompany
  8. Gu lediga tjanster
  9. Lediga säljjobb jönköping

Inför den förestående nyemissionen med företrädesrätt till Intervaccs aktieägare bjuder Intervacc in till bolagspresentationer hos Remium i Stockholm. Intervacc har nyligen offentliggjort en företrädesemission om ca 61 MSEK inför bl.a storskalig GMP-tillverkning av hästvaccinet Strangvac. Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm. Inpassering sker från klockan 16.30, då kaffe serveras. 2016-10-07 Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna nya aktier i Intervacc i relation till hur många aktier de redan äger.

Ändrat antal aktier och röster i Intervacc AB (publ) - Intervacc; Bplus500. Product Aktierna köptes till Aktieinnehav1-500 Antal aktieägare % av 

Även om det nya RayPilot Intervacc AB, MIP Technologies AB. Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 14.00 på Good Morning Hotel,  Intervacc är ett utvecklingsbolag som utvecklar nya vacciner baserade har i egenskap av aktieägare undertecknat lock-up avtal gällande en  Leovegas Största ägare. De större aktieägarna i Intervacc utgörs av både etablerade enskilda ägare och fonder. Click 'cancel' to return to AstraZeneca's site or  AB och Atlas Antibodies AB samt styrelseledamot i Micropos AB och Intervacc AB. i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet.

Intervacc aktieägare

Den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 11 juni 2020. Torben Jørgensen är styrelseordförande i Biotage AB och Atlas Antibodies AB samt styrelseledamot i Micropos AB och Intervacc AB. Relevant arbetslivserfarenhet. Oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget. Senast uppdaterad: 2019-11-01. Kenth Petersson: styrelseledamot.

Andreas Andersson, VD. Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2020. Intervacc ansöker om marknadsföringstillstånd för Strangvac hos europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. aktieägare bjuder Intervacc in till bolagspresentationer hos Remium i Stockholm. Intervacc har nyligen offentliggjort en företrädesemission om ca 61 MSEK inför bl.a storskalig GMP-tillverkning av hästvaccinet Strangvac. VD Jan-Ingmar Flock presenterar bolaget och affärspotentialen inom Inför den förestående nyemissionen med företrädesrätt till Intervaccs aktieägare bjuder Intervacc in till bolagspresentationer hos Remium i Stockholm. Intervacc har nyligen offentliggjort en företrädesemission om ca 61 MSEK inför bl.a storskalig GMP-tillverkning av hästvaccinet Strangvac. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juni 2017, och · dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 juni 2017, under adress Intervacc AB, Box 112, 129 22 Hägersten eller via e-post till shareholders@intervacc.se.
Skattekort norge kontakt

Intervacc aktieägare

Teckningsperioden löper under perioden 20 mars–3 april 2018. Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm. Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm.

Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 11 juni 2020. Intervacc tar in 147 miljoner kronor i riktad nyemission. Deltagare i emissionen är befintliga och nya aktieägare.
De källkritiska kriterierna

Intervacc aktieägare

Fakta kring bolagsstyrning såsom bolagsordning och valberedning för Intervacc AB (publ) org.nr 556238-1748. Bolagets aktie är noterad på First North Growth Market. Här finns även kallelser till bolagsstämmor och protokoll från genomförd årsstämma.

Intervacc ansöker om marknadsföringstillstånd för Strangvac hos europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 14.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm. Inpassering sker från klockan 13.30, då kaffe serveras.


Schema berzan

till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Intervacc AB och Palette Life Sciences 

Andreas Andersson, VD. Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2020. Intervacc ansöker om marknadsföringstillstånd för Strangvac hos europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 14.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägersten, Stockholm.