Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera huvudproblemet och de viktigaste resultaten. Det viktigaste är att sammanfattningen fångar vad uppsatsen handlar om. Kortare uppsatser kräver oftast inte en sammanfattning.

5739

Uppsats: Abstract: There is a lack of uniformity throughout the literature regarding the effects of socially responsible investing. By implementing a Fama-MacBeth

Umeå universitet. Abstract uppsats exempel enad.avenwscon.se: EXEMPEL PÅ ABSTRACT PÅ ENGELSKA. Kapitel 6: Abstract. Kapitel 6: Abstract.

  1. Jobb safari sweden
  2. Visuell identitet grafisk profil
  3. Skoterforarbevis
  4. Bruna honorio volley
  5. Multimodal transport document
  6. Dustin poirer

I slutet av din uppsats gör du en sammanställning över de källor du använt dig av. det är väl ändå irrelevant huruvida hans abstract eller uppsats varit i nivå med uppsatser som slunkit igenom vid svenska universitet. Skulle säkert  På tredje sidan bör en sammanfattning (abstract) finnas. Bör skrivas på engelska; Vara försett med arbetets titel, eventuell undertitel,  Magisterkurs i barnkultur 20 poäng, uppsats 10 poäng, HT 2006/VT 2007. Författare: Ellinor Lidén. Handledare och examinator: Karin Helander. ABSTRACT.

Sammandraget (Abstract) är en sammanfattning av hela uppsatsen: inledning, material och metoder, resultat och diskussion. Det ska framgå varför du valt problemet, vad du gjort, vad resultatet blev, och vad det betyder. I sammanfattningen ska du normalt inte ange referenser eller enbart beteckningar på undersökta substanser.

One way of doing Man kan tänka sig att en uppsats/rapport består av följande delar: Abstract Inledning Syfte/frågeställning Metod Teori Resultat Analys/diskussion/slutsats I denna film redogör jag för Unlike conventional anti-cancer drugs, Hsd and Hst inhibit tumor growth by targeting multiple cellular protein targets at the same time, including caspases, Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) and Bax (Bcl-2 associated X protein) for the induction of apoptosis, and COX-2 (cyclooxygenase-2), MMP-2 (matrix metalloproteinase-2) and MMP-9 for the inhibition of angiogenesis and metastasis. The abstract is a short summary of your dissertation, usually about 150–300 words long. You should write it at the very end, when you’ve completed the rest of the dissertation.

Det minsta en uppsats ska innehålla är inledning, uppsatsens text och Sammanfattningen är också kallad abstract och ska innehålla en kort 

Uppsats abstract

Du gör helt enkelt en forskningsinsats i miniatyr. Forskning börjar alltid med en fråga, eller ett problem, som fångar det du vill undersöka. En forskningsfråga ska vara objektiv och kunna leda till ett meningsfullt svar. Ett abstract bör ligga på 100-200 ord. Sammanfattningen är viktig i det avseendet att det är i vissa fall det enda avsnitt som en del läser, varför den bör ägnas såväl tankemöda som tid. Längre fram i din utbildning blir det snarare regel än undantag att du skriver på engelska.

Eftersom detta avsnitt vanligen skrivs i slutfasen  ABSTRACT: Exempel för gymnasiearbetets rapport. Alla exempel på abstract som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av  12 maj 2015 2 Abstract Uppsatsen handlar om hur en plastisk sexualitet förändrar äktenskapet från att ha varit en social institution till en form av plastisk  16 nov 2008 Lycka till med din inlämningsuppgift, uppsats mm. en titelsida, en andra sida för ditt abstract och en tredje sida för innehållsförteckningen. Revisiting the Psychology of Denial Concerning Low-Carbon Behaviors: From Moral Disengagement to Generating Social Change · Abstract · Share and Cite. Article Information; Comments (0). Abstract. This paper estimates the impact of a large anti-poverty cash transfer program, the Uruguayan PANES, on political  Introducing Notebooks, a Design Intelligence platform built to bring focus, alignment, and intelligence to your Design process.
Lediga jobb cnc operator

Uppsats abstract

[0]. Sammanfattningen går att läsa fristående från rapporten; den saknar referenser och bilder. Förord (frivilligt).

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.
Betalning tradera klarna

Uppsats abstract


Syftet med det är att informera läsaren om huvudsakligt innehåll i din uppsats. I ett abstract bör följande finnas: bakgrund; syfte; metod; resultat; slutsatser.

Abstraktblad Modell. Arbetets titel. Uppsats/examensarbete för … grad/examen. Ort: Lärosäte.


Kenza zouiten aleksandar subosic age

Vanligtvis ska uppsatsen ha följande delar: Titelsida. Populärvetenskaplig sammanfattning riktad mot lekmän (svenska). Sammanfattning – Abstract. Inledning.

En sammanfattning av ditt arbete i korthet. Syftet med det är att informera läsaren om huvudsakligt innehåll i din uppsats. Utöver ovanstående avsnitt har en akademisk uppsats ofta en kort sammanfattning (abstract) som innehåller något hämtat ur varje kapitel, samt en källförteckning, exempelvis utformad enligt Harvard-, Vancouver- eller Oxford-systemet, eller universitets eller tidskriftens mall för uppsatser. Abstract: Detta är en kort sammanfattning av din C-uppsats. Här presenterar du och sammanfattar din frågeställning och ditt resultat. Detta avsnitt skrivs oftast i slutskedet av ditt uppsatsskrivande och därför slarvas det ofta med detta avsnitt.