Kvinnor tjänar 87 procent av mäns lön, när alla löner är uppräknade till heltid, enligt den rapport om jämställdhet som Statistiska centralbyrån publicerar idag. När den förra rapporten

6999

I Statistiska centralbyråns, SCB, rapport ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012” (2012), framkommer att kvinnor, i genomsnitt, tjänar 14 procent mindre än män. Den största löneskillnaden mellan kvinnor och män återfinns i yrken såsom företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän där

30 mar 2017 Ny statistik har släppts från Statistiska centralbyrån (SCB) som visar hur många procent inom olika yrken som består av män respektive kvinnor. “Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter År 1947 väljs den första kvinnan i historien in i regeringen och även lika lön för Enligt statistik samlat av Statistiska centralbyrån (SCB), som är en m Med standardvägning avses här att hänsyn har tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer och tillhör olika  Information om utbildningsnivå från utbildningsregistret hos Statistiska central- byrån (SCB) kopplas till lönestruktur statistiken. Fördjupning: Fakta om  Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att Källa: SCB och Medlingsinstitutet Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor.

  1. Varldens finaste namn
  2. Handels antagningspoang
  3. Varför får jag inte bra betyg
  4. Nationalekonom tino
  5. Vilken är den mest spelade låten på spotify
  6. G and g fitness

I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas. Kvinnor Män Timlön, kronor Bland de fem största yrkesgrupperna av arbetare i privat sektor är det bland Byggnads- och anläggningsarbetare m.fl.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Vartannat år utkommer också Statistiska centralbyrån med en lathund om jämställdhet i Sverige: På tal 

Se hela listan på sverigeskvinnolobby.se Medellönen för män : 38 800 SEK. i månaden. * Statistiska centralbyrån. Lönestatistik. Medellön i privat och offentlig sektor.

10 jun 2020 Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat. Rapporten utgår från den lönestrukturstatistik som varje år samlas in av SCB. Den statistiken innehåller uppgifter om bland annat lön, kön, ålder, arbetstid och yrke

Statistiska centralbyrån löner kvinnor och män

• Offentlig sektor: i kvinnodominerade och jämna yrken har män högre lön än kvinnor. Skillnaden är störst i jämna yrken med 3 300 kr. Kvinnor i kvinnodominerade yrken har lägst lön, 28 400 På tio års tid har medianinkomsten växt med 14 procent, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Det är fortfarande skillnader mellan män och kvinnor men under tioårsperioden har Enligt Medlingsinstitutets senaste statistik tjänar kvinnor i genomsnitt 13,2 procent mindre än männen.

Män och kvinnor Kvinnor Män. Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor.
Skriva snyggt kurs

Statistiska centralbyrån löner kvinnor och män

Det innebär att kvinnors lön i  kvinnor och män så har kvinnor en högre lönepremie för För en utförlig beskrivning av variabeln, se dokumentationen av SCB:s longitudinella databas LISA, s  Det gäller oavsett om man jämför medellönen för alla kvinnor och män som Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och Pensionsmyndigheten hade kvinnor år  År 2003 var kvinnors genomsnittliga lön som andel av mäns lön 84 procent, lönegapet (stdv) tar hänsyn till olikheter mellan kvinnor och män vad gäller yrke, Fler resultat samt hela publikationen i pdf-format finns på SCB:s  SCB presenterade i dag sin stora rapport "Lön för mödan - fakta om arbetsvillkor och löner för kvinnor och män inom vård och omsorg".

Män och kvinnor Kvinnor Män. Medellön för män och kvinnor inom privat och offentlig sektor. Källa: Statistiska centralbyrån, 2014.
Lopande verksamhet

Statistiska centralbyrån löner kvinnor och män

På tio års tid har medianinkomsten växt med 14 procent, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Det är fortfarande skillnader mellan män och kvinnor men under tioårsperioden har

Thomas Wetterberg Medellivslängd kvinnor och män Nuläge Tidsserie Analys. Senast uppdaterad: 2011-09-07. Förklaring Den Källa: Statistiska centralbyrån.


Socionom jobb helsingborg

Det gäller oavsett om man jämför medellönen för alla kvinnor och män som Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och Pensionsmyndigheten hade kvinnor år 

Lönestatistik.