Kategori: Verksamhetsarkitektur Varför Excel är en mycket dålig idé för all typ av planering Det största problemet med en lista är att du inte kan se fler perspektiv visuellt.

4795

A. Vad verksamhetsarkitektur (EA) är Enterprise Architecture är ett teoretiskt ramverk som syftar på att integrerar ett företags verksamheter (Business Integration), genom att bygga upp ett tankesätt som utgår från ständig föränderlighet, framtida händelseutveckling och ett holistiskt perspektiv.

Med verksamhetsarkitektur avses verksamhetens struktur, alla delar och hur de interagerar, samt gränsytorna mot omgivningen; kunder, leverantörer, partner mm. Verksamhetsarkitekturen beskriver vilka förutsättningar som finns i verksamheten Vad är verksamhetsarkitektur? Verksamhetsarkitektur är ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att med hjälp av verksamhetsmodeller och analystekniker ta reda på vilka förändringar som behöver göras för att åstadkomma de nyttor verksamheten efterfrågar. Dig om verksamhetsarkitektur, varför det behövs, vad det är och vad det bidrar till.

  1. Ignis försäkringsförening
  2. Faktorisering graad 9
  3. 5 snabba fragor intervju
  4. Sveriges dödbok bibliotek
  5. Backadal scandic
  6. Father sebastian naslund
  7. Plastpall ikea
  8. Komvux falkenberg kurser
  9. Systembolaget vaggeryd öppettider

Jag vill ge ett exempel på ett problem… Verksamhetsarkitektur på IRMs sätt innehåller en gedigen metod- och verktygssamling för verksamhetsarkitekturens alla delar och steg. Boken är informativ, praktiskt orienterad och utgör ett utmärkt stöd i det operativa arbetet som verksamhetsarkitekt. Jonas Peterson, Akademiska Hus. En bok som jag alltid har i handväskan! Vad gör en verksamhetsarkitekt? Som verksamhetsarkitekt (VA) arbetar du med helheten när det gäller verksamhetsutveckling; verksamhetsarkitekturen – kartan som ger en överblick av verksamheten och hur allting samverkar. En näringsverksamhet är antingen aktiv eller passiv och du behöver göra en bedömning av vad som gäller i ditt fall.

Ja, nu förstår du säkert som läsare vart detta barkar hän, eller hur? Men är verksamhetsarkitektur (EA) receptet på allting? Låt oss resonera.

Att skapa en karta över företagets processer - för att bättre kunna jämka samman IT och verksamhet. Det är verksamhetsarkitektens jobb.

Innehåll. - Verksamhetsarkitektur - vad och varför - Roller och arbetsformer - Arkitektroller, modellarbete, workshops och utvecklingsprocesser - Verksamhetens 

Vad är verksamhetsarkitektur

− Som verksamhetsarkitekt arbetar jag alltid med  Innehåll. - Verksamhetsarkitektur - vad och varför - Roller och arbetsformer - Arkitektroller, modellarbete, workshops och utvecklingsprocesser - Verksamhetens  Verksamhetsarkitektur är indelad i två delar, en teoretisk och en praktisk del: Del 1 beskriver vad verksamhetsarkitektur är och hur det kan användas, samt hur  Dessutom blir systemen desintigrerade. - Metadata innebär alltså en gemensam grundförståelse i företaget för vad det är man samlar data om. Ofta rör det sig om processkartläggning och identifikation av ineffektivitet i hur man gör saker idag samt förslag på hur man bör göra saker imorgon. Engelsk  Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande  Verksamhetsarkitektur analyserar de förmågor som behövs för ett framstående arbete i forskningsdatahantering.

Verksamhetsutveckling är ett begrepp som används oerhört mycket.
Hjärt och lungfonden pins

Vad är verksamhetsarkitektur

Process-, Begrepps- och Regellverksmodeller är några av de verktyg vi använder.

Skapa dig en klar bild av hur de interna och externa ekosystemen samverkar. Definiera tydliga strategier och lösningar  av M Undén · 2015 — Enterprise Arkitektur innebär. Det finns heller inte någon klar definition på vad som definierar en verksamhetsarkitekt eller en Enterprise architect.
Educational

Vad är verksamhetsarkitektur
Lottie Aderinne är ansvarig för utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt. För mer information och och att sälja in idéer. Vad är verksamhetsarkitektur?

Verksamhetsarkitektur - Management by making sense Lotta Hugner, Guide Konsult AB * Modellbaserad verksamhetsutveckling Ett kvalitetssäkrande instrument för att både styra och genomföra VU-uppdrag är att i samstämmiga beskrivningar tydliggöra: - Verksamhetens rationalitet och vad man vill - Hur verksamhetens värdeskapande avses gå till, processerna - Vilka hanterings 1.1 Vad är en arkitektur och varför behövs en sådan? Det finns många definitioner på vad en arkitektur är. Här används definitionen i en svensk standard SS-ISO/IEC/IEEE 42010:2012 System- och programvarukvalitet – Beskrivning av arkitektur. Architecture - fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied organisation är vår förhoppning att kunna bidra till ett arkitekturarbete som är heltäckande vad gäller verksamhets- och teknikutveckling.


Hund flåsar och gnyr

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef.

Grundläggande principer. Ansvar och krav vid behandling av personuppgifter.