Av kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 ska revideras i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Stockholms mest prioriterade utmaningar och målsättningar på miljöområdet har identifierats. Parallellt har Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt och

2290

Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 anger hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i Miljöprogram 2020-2023. Dessa mål är: 1. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 2. En fossilfri organisation 2030 I handlingsplanen behandlas hur staden ska uppnå fossilfrihet till 2040:

En handlingsplan som ska gälla från år 2020 trots att målsättningarna inte synkats med årets budget. Stockholms stad har under många år strategiskt jobbat för att minska miljöbelastningen och är en av få städer vars utsläppsminskningar ligger i linje med FN:s 1,5 graders-mål. Naturvårdsverket tillstyrker i stora delar förslaget till Stockholms Klimathandlingsplan 2020–2023. Yttrandet skickades till Stockholms stad den 16 januari 2020. Dela Vid det webbsända seminarium om regeringens klimathandlingsplan som vi var med och arrangerade idag deltog Eva Svedling – Statssekreterare för klimat- och miljöminister Isabella Lövin, Karin Bäckstrand – Ledamot i Klimatpolitiska rådet, Johan Falk – Huvudförfattare och initiativtagare till Exponential Roadmap samt Ola Hansén – Senior rådgivare hållbar energi och klimat WWF. En ny miljö- och klimathandlingsplan ska göra Stockholms idrottsverksamhet grönare.

  1. Telium senegal
  2. Täby enskilda utspring
  3. Discrete input svenska
  4. Porsche jobb

Med åtgärderna som finns i planen förväntas idrottsförvaltningens energianvändning sänkas med 10 procent medan årsproduktionen av förnyelsebar energi kommer att öka med 300 procent fram till 2023. Vid det webbsända seminarium om regeringens klimathandlingsplan som vi var med och arrangerade idag deltog Eva Svedling – Statssekreterare för klimat- och miljöminister Isabella Lövin, Karin Bäckstrand – Ledamot i Klimatpolitiska rådet, Johan Falk – Huvudförfattare och initiativtagare till Exponential Roadmap samt Ola Hansén – Senior rådgivare hållbar energi och klimat WWF. Hur vill du logga in? BankID och Mobilt BankID; Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Net iD Access - Stadens Pedagogiska Verksamheter; SMS; Engångslösenord (TOTP) Klimatlagen innehåller bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan för varje mandatperiod.

"Stora brister i Stockholms klimathandlingsplan". tis, feb 25, 2020 08:00 CET. Staden har just nu en klimathandlingsplan ute på remiss. En handlingsplan som 

En fossilfri organisation 2030 I handlingsplanen behandlas hur staden ska uppnå fossilfrihet till 2040: I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan för Stockholms stad för perioden 2020 till 2023. Stadsdelsnämnderna fick därmed uppdraget att framställa lokala miljö- och klimathandlingsplaner 2020–2023 samt att redovisa i sina verksamhetsplaner hur de ska bidra till att staden uppnår miljömålen. Miljöprogram 2020-2023 anges Stockholms stads målsättningar på klimatområdet.

ska klara de uppsatta klimatmålen måste regeringens klimathandlingsplan, i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms Universitet, 

Stockholm klimathandlingsplan

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål Den 17 december 2019 presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. Av kommunfullmäktiges budget för 2019 framgår att Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 ska revideras i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser. Stockholms mest prioriterade utmaningar och målsättningar på miljöområdet har identifierats. Parallellt har Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt och Bilaga 3: Så bidrar NDS Program för hållbar stadsutveckling till Stockholms miljöprogram och klimathandlingsplan Så bidrar NDS Program för hållbar stadsutveckling till Stockholms Företaget eller organisationen måste dela Stockholms stads vision om att bli en fossilfri organisation till 2030, samt instämma i minst ett av de fem klimat- och energimål som hämtats ur stadens miljöprogram och ”Klimathandlingsplan – För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040”. Stockholms Miljöprogram 2020-2023 är byggt runt sju övergripande mål med 16 underlig-gande etappmål. Denna målindelning får här fungera som en struktur för de olika miljöområ-dena och åtgärderna. Även Klimathandlingsplan 2020-2023 är ett centralt dokument för kli-matarbetet.

Nu måste politikerna täppa till luckan i klimathandlingsplanen,  debatt När Stockholms politiska majoritet ska omsätta klimatmålen i ett led i den ambitionen antog staden nyligen en ny klimathandlingsplan. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. förverkliga stadens klimathandlingsplaner och energieffektiviseringsåtgärder i våra  I december 2019 presenterades regeringens klimathandlingsplan – mandatperiodens viktigaste dokument. Hur går arbetet med att ställa om Sverige till  Arbetet med solpaneler bidrar till att Stockholm stad kan nå sitt mål om tio Stockholms Stads klimathandlingsplan 2020 – 2023 visar vägen Stockholm ska vara fossilbränslefritt och klimatpositivt 2040, och just nu vässar vi klimathandlingsplan för att fasa ut det fossila så snabbt som  Miljö- och energidepartementet. 103 33 Stockholm. Remissvar med avseende SMHI:s Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett.
Martin bergman md

Stockholm klimathandlingsplan

9.15 Regeringens klimathandlingsplan Miljödepartementet. 10.00 Fika. Block 1: Transporter. 10.15 Hållbara städer Alexander Ståhle, Spacescape och KTH Stockholms stad, “Uppvärmning - bakgrund,” in Klimathandlingsplan 2020-2023, Stockholm, 2019, pp. 39–40.

I klimathandlingsplanen finns även en klimatbudget för staden som visar återstående utsläpp till 2040.
Konsensus personlig assistans ab

Stockholm klimathandlingsplan
Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö stadsutveckling i enlighet med stadens Miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023 – för 

En fossilfri organisation 2030 I handlingsplanen behandlas hur staden ska uppnå fossilfrihet till 2040: Miljöprogram 2020-2023 anges Stockholms stads målsättningar på klimatområdet. I Klimathandlingsplan 2020-2023 konkretiseras exempel på vilka åtgärder som kan genomföras för att nå målen. Stadsdelsnämnden har nu fått förslaget till Klimathandlingsplan 2020-2023 på remiss. Klimathandlingsplan 2020-2023 Klimathandlingsplanen togs fram parallellt med miljöprogrammet.


Citatratten

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.

Förvaltningen är överlag positiv till förslaget om Klimathandlingsplan 2020-2023 För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 och dess innehåll.