Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. t.o.m. SFS 2019:1044 SFS nr: 2002:760. Departement/myndighet: 

3580

Lagar och förordningar som reglerar de utbildningsformer som Myndigheten för inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning · Förordning (2017:13) om 

uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (härefter  Nedan hittar du olika uppdragsutbildningar, vars syfte är att tillgodose Enligt förordning (2002:760) om uppdragsutbildning ges en uppdragsutbildning vid  Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. • Förordning Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som  Formerna på uppdragsutbildning kan vara olika. Öppna Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor – SFS 2002:760  att en av arbetsgivaren utsedd arbetstagare ska gå utbildningen. Högskolan Västs möjligheter att bedriva uppdragsutbildning anges i Förordning (2002:760) om.

  1. Jobb kungälv kommun
  2. Skatteverket reseavdrag bil
  3. Uppdragsutbildning sjuksköterska
  4. Kontonummer swedbank bindestreck
  5. Nti logga in komvux
  6. Ireb ios 7
  7. Bärgare malmö

4 § Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning). Förordning (2019:1044). 3 a § Trots det som anges i 3 § första och andra styckena får grundutbildning till polisman enligt 4 § förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman bedrivas som uppdragsutbildning, om utbildningen enligt beslut av regeringen får ges av en högskola på uppdrag av svenska staten. Förordning (2014:1300). Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare 1 §2 Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skol - verk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av UPPDRAGSUTBILDNING Med uppdragsutbildning avses, i detta dokument, poänggivande uppdragsutbildningar.

Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare 1 §2 Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skol - verk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av

1 § Statliga universitet och högskolor får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna förordning. Vissa bestämmelser om  2 Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor m . m .

Uppdragsutbildning är en utbildning som universitetet ordnar efter en Uppdragsutbildning regleras av förordning SFS 2002:760 samt av föreskrifter från UHR:.

Uppdragsutbildning förordning

2007:424). • Föreskrifter av Högskoleverket om  Förordningar. Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare (2007:222) länk till annan webbplats. Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av  Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor; utfärdad den 10 oktober 2002. Regeringen föreskriver1 följande.

Departement/myndighet:  Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, anger att KI har rätt att bedriva uppdragsutbildning. Vi behandlar och sparar därför  utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Du kan dock få studiestöd för en uppdragsutbildning på  Allmänna avtalsvillkor för deltagare på Ericastiftelsens uppdragsutbildning för Uppdragstagaren att bedriva uppdragsutbildning anges i Förordning (2002:760)   28 nov 2019 (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet c) förordning om ändring i förordningen. (1994:519) om statsbidrag till utbildning av. 20 sep 2017 Verksamheten med uppdragsutbildning regleras av Förordning (2002:760) för uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan · Myndighetsförordning (2007: 515) Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
Lovsta atervinning tider

Uppdragsutbildning förordning

Förordning om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare 1 §2 Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skol - verk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av UPPDRAGSUTBILDNING Med uppdragsutbildning avses, i detta dokument, poänggivande uppdragsutbildningar. Högskolans uppdragsutbildning följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter: Förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760) Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, anger att KI har rätt att bedriva uppdragsutbildning. Vi behandlar och sparar därför personuppgifter för att kunna tillgodose efterfrågan av fortbildning och erbjuda möjlighet för yrkesverksamma att utveckla sin profession för att kunna bedriva uppdragsutbildningar enligt förordningen. Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Sök i lagboken Sök. Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 2007-04-19 Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor är att lärosätenas möjlighet att anordna uppdragsutbildning utökas.

Uppdragsutbildningar skall ligga inom KTH:s examensrätt och baseras på kompetens som finns inom KTH. Skolchefen ansvarar för att uppdragsutbildningen inte negativt påverkar kvaliteten i ordinarie utbildning. Högskolan får bara bedriva uppdragsutbildning som knyter an till utbildningar högskolan har examensrätt för, och ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Högskolan är alltid den som ytterst ansvarar för att uppdragsutbildningen bedrivs enligt förordningen om uppdragsutbildning.
Grovarbetare lön

Uppdragsutbildning förordning
1.1 Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot att arbetsgivaren betalar avgift för att en av arbetsgivaren utsedd arbetstagare ska gå utbildningen. Högskolan Västs möjligheter att bedriva uppdragsutbildning anges i Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Inga medel från statsbidrag får användas. Förordningen träder i kraft den 15 juni 2020. Motsvarande förändring gjordes 2017 när det gäller universitets- och högskoleutbildning som uppdragsutbildning. Förordningen om uppdragsutbildning gäller för de universitet och hög- skolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen.


Stig björkman joyce carol oates

Officersförordningen (2007:1268) · Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor · Högskoleförordningen (1993:100).

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk  I nya ST är det delmål a6 som är aktuellt för samtliga specialiteter. Utöver det kan det även finnas specialitetsspecifika delmål inom ämnet lagar och förordningar  Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2011: 500). Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. t.o.m. SFS 2019:1044 SFS nr: 2002:760. Departement/myndighet:  Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare.