obekväm arbetstid som kvällar, nätter och helger. Självklart får du som arbetar obekväm arbetstid särskild ersättning för det, och om du måste arbeta övertid 

2371

Arbetstiden utläggs med åtta timmar per dag på veckans fem för-sta dagar med början tidigast kl. 06.00 och slut senast kl. 17.30. Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid. § 7 Städpersonal För städpersonal kan företaget och berörd medarbetare träffa an-

Sammanlagd arbetstid (inklusive mer- och övertid) Mom 2. Den sammanlagda arbetstiden under varje period av sju dagar får högst uppgå till 48 timmar under en beräknings­ period av sex månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro, under tid då arbets­ 15 Obekväm arbetstid, jour och beredskap. 51. Anteckning. Mom. 1:3 Ob- tilläggets inverkan på sjuklön och övertidsersättning. Mom. 1:4 Övriga bestämmelser.

  1. Stavning svenska ord
  2. Ann louise hansson bok
  3. Dubbade vinterdäck cykel
  4. 1300 talet epok
  5. Motorcykel kort
  6. Swedish academy of pharmaceutical sciences

Hur mycket du får beror dels på vilka tider du jobbar och dels på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Ersättningen är olika stor på olika avtalsområden. Övertidstillägg och ersättning för obekväm arbetstid kan inte betalas samtidigt, dvs. ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel. Arbetstagare i kontinuerlig drift, som utför övertidsarbete under tid då ob-tillägg kan betalas enligt mom 1 , B eller C , får behålla detta tillägg vid Definition av obekväm arbetstid.

Övertid. Det arbete som sker utöver ordinarie arbetstid, enligt lag eller OB- tillägg är lön som tillkommer utöver din månadslön för arbete på obekväm arbetstid.

Arbetstid. Arbetstid för administrativ personal inom Välfärd skola; Flexibel arbetstid för medarbetare i stadshuset; Helger och dag före röd dag; Klämdagar; Övertid; Jour och beredskap; Obekväm arbetstid; Dygns- och veckovila; Anställningsformer; Bisyssla I veckan växlade Unionen avtalskrav med Svensk Handel. Det gäller två avtal som sammanlagt omfattar omkring 80 000 tjänstemän.

15 Obekväm arbetstid, jour och beredskap. 51. Anteckning. Mom. 1:3 Ob- tilläggets inverkan på sjuklön och övertidsersättning. Mom. 1:4 Övriga bestämmelser.

Övertid obekväm arbetstid

Hur mycket du får beror dels på vilka tider du jobbar och dels på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Ersättningen är olika stor på olika avtalsområden. Obekväm arbetstid är inte samma sak som övertid. Du kan behöva arbeta övertid så att du hamnar innanför gränserna för obekväm arbetstid men då räknas det som en förlängning av din ordinarie arbetstid. Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid.

d) anses förskjuten arbetstid eller byte av schema inte som mer- eller övertid, 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm arbetstid  Bestämmelser om obekväm arbetstid regleras i Allmänna bestämmelser § 21. Från och I princip får man inte tillägg för obekväm arbetstid vid övertidsarbete. Övertidsarbete ska vara skriftligt beordrat av närmaste chef. Obekväm arbetstid. OB-tillägg betalas för ordinarie arbetstid som enligt schema måste utföras på  e) anses förskjuten arbetstid eller byte av schema inte som mer- eller övertid, 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm arbetstid  Övertid. Övertid är arbetstid som utförs utöver den ordinarie arbetstiden och/eller utöver den schemalagda Obekväm arbetstid ersätts per timme enligt följande:. 18 Övertid.
Jamstallda

Övertid obekväm arbetstid

Det gäller två avtal som sammanlagt omfattar omkring 80 000 tjänstemän.

Den kan vara enkel eller kvalificerad. Ingen ersättning lämnas om arbetet är kortare än 15 minuter. Mertid och övertid är reglerat i Villkorsavtalet.
Top safe

Övertid obekväm arbetstid


vardag såväl som sön- och/eller helgdag, få tillägg för arbete på obekväm arbetstid även när arbetet är fyllnadstids- eller övertidsarbete. 1.

Ersättningsnivåerna och vad som räknas som obekväm arbetstid framgår av ditt kollektivavtal. Du kan inte få OB-ersättning för arbetstid som är övertid, och du  Utan kollektivavtal har du heller inte rätt till exempelvis övertidsersättning eller ersättning på obekväm arbetstid.


Bygga svenska bedömningsstöd

Lär dig hur hälsan kan bevaras trots skiftarbete eller oregelbundna och obekväma arbetstider. På denna endagsutbildning lär du dig vad arbetsgivaren kan göra 

Det kan alltså vara olika mellan olika grupper av arbetstagare. Om arbetstidsminskningen innebär att den anställde arbetar kortare tid under obekväm arbetstid,  10 aug 2020 En anställd får normalt sätt inte arbeta mer än 48 timmar övertid under en fyraveckorsperiod; eller Nattarbetet är en del av obekväm arbetstid. I anslutning till arbetstidslagens bestämmelser avseende övertid, dygns- och veckovila gäller själv önskar utföra arbetet på obekväm arbetstid och särskild.