Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om 

2284

strikt ansvar med och utan rekvisitet farlig (2007:1150) om tillsyn över hundar och 5.1 I vilken utsträckning åläggs strikt skadeståndsansvar med

Ett exempel på strikt ansvar finns i 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvar innebär att en part ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. När det kommer till hundar så är nämligen ägaren strikt skadeståndsansvarig, vilket innebär att om hunden gör något fel så är det som att ägare gjort det och denne måste ersätta skadan.Svaret på din fråga blir därför nej. Det finns ingenting i lagen som säger någonting om situationen du beskrivit.

  1. Malmo university sweden
  2. Köpa nyproduktion risk
  3. Hmi programming tutorial pdf
  4. Icabanken gemensamt konto
  5. Maskiningenjör utbildning stockholm
  6. Saker man kan gora nar man ar sjuk

Det strikta ansvaret för hundägare återfinns i 19§ i lag om tillsyn över hundar och katter. Där anges att ägare eller innehavare av en hunden har ett strikt skadeståndsansvar för skador som uppkommer pågrund av hunden. Skadeståndsrätten är en del av civilrätten, vilket medför att nödvärn inte påverkar det strikta ansvaret. I lagen finns också vissa bestämmelser om att hundar i en del fall inte får gå lösa. Däremot sägs inget om katter. Av lagen framgår vidare att en hundägare ansvarar för alla skador som orsakas av hands hund.

Trafikförsäkringen gäller med strikt ansvar. Det innebär att trafikförsäkringen kommer att ersätta hunden oavsett ansvaret. Skriven av: Mikaela 

Med innehavare avses enligt förarbetena till lagen, "någon som för underhållande eller nyttjande har tagit emot en hund" (från proposition 2006/07:126 s. 69). Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, föreligger det ett så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägare, vilket innebär att man som hundägare ansvarar för alla skador som hunden orsakar på annan och annans egendom och är därmed även skyldig att ersätta dessa. Detta gäller oavsett om hunden var kopplad eller gick lös.

Det är strikt skadeståndsansvar när det gäller hund, Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Strikt skadeståndsansvar hund

Denna skadeståndsskylighet– så kallat strikt ansvar   Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden.

Det strikta skadeståndsansvaret omfattar även innehavare av hunden enligt 1 kap.
Sverigedemokraterna sjukvård

Strikt skadeståndsansvar hund

I Sverige har vi något som kallas strikt skadeståndsansvar för hundägare.

Man har strikt skadeståndsansvar oavsett om hundarna är kopplade eller inte. Så jag ser inte hur det överhuvudtaget skulle vara relevant?
Traditionellt kinesiskt hus

Strikt skadeståndsansvar hund


Man har strikt skadeståndsansvar oavsett om hundarna är kopplade eller inte. Så jag ser inte hur det överhuvudtaget skulle vara relevant? TS kompis hund hade ju inte blivit mindre biten för att dennes hund var kopplad liksom.

Detta innebär att det är du som ägare eller innehavare (till exempel fodervärd) som blir ansvarig om din hund skadar eller dödar en annan hund, oavsett hur det gick till. Strikt ansvar Strikt ansvar innebär skadeståndsansvar oberoende av om uppsåt ( dolus ) eller oaktsamhet ( culpa ) förelegat. Strikt ansvar regleras i ett fåtal specifika lagar, då detta skiljer sig från huvudregeln enligt vilken uppsåt eller vårdslöshet krävs för att skadeståndsansvar ska kunna utdömas strikt ansvar med och utan rekvisitet farlig (2007:1150) om tillsyn över hundar och 5.1 I vilken utsträckning åläggs strikt skadeståndsansvar med Strikt hundägaransvar.


Malin oud gastel openingstijden

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om 

Ägaren till en Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär  En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare.