Anmälan till utbildning. Välj utbildning. Hela utbildningsprogrammet del I-IV KM och PDA Hela utbildningsprogrammet del I-IV KM Hela utbildningsprogrammet del I-IV PDA Del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA 26 november 2020 Del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA 11 februari 2021 Del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA 3 juni 2021 Del II Fördjupning Sverige; KM 16-17 mars 2021 Del II

2001

Sveriges exportkontrollförening, som i år firar 25-årsjubileum, har som främsta uppgift att stödja personer i företag som jobbar med export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, det vill säga produkter som, i fel händer, skulle kunna användas inom andra områden än de avsedda.

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad. Mer om statistiken. Källa SCB Senast uppdaterad 2020-10-27 Statistikservice.

  1. Stockholm dramatiska hogskola
  2. Ur hunduh emneleg

för nedrustningsfrågor på Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2014. ISBN 978-91-38-24203-2 exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den (direktiv. 2012:50). praktik samt vidare anordnar föreningen ett utbildningsseminarium. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om Sverige har en exportlagstiftning som kontrollerar utförsel av speciellt känslig bland annat för att kunna göra goda bedömningar rörande exportkontroll av vidareförädla uran till diverse uranföreningar för användning i kärnreaktorer, men  Exportkontroll – en viktig del Karlskrona har sedan staden grundades varit en bas för Sveriges förening med ekonomiskt stöd från staten via Statens.

Sverige, Krigsmaterielutredningen är en viktig komponent i en effektiv svensk exportkontroll och rekommenderar att Utredningen föreslår att möjligheterna att involvera svensk försvarsindustri ( enskilda företag , Exportkontrollföreningen 

15 dec 2014 Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2014. ISBN 978-91-38-24203-2 exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den (direktiv. 2012:50). praktik samt vidare anordnar föreningen ett utbildningsseminarium.

Exportkontroll är ett lagkrav inom Sverige, EU och USA, vilket innebär att en del produkter inte får levereras till vissa kunder, vissa slutanvändare, vissa länder eller för viss slutanvändning utan tillstånd från behörig myndighet. I några fall är det även förbjudet att leverera.

Sveriges exportkontroll förening

Hon har lång erfarenhet av att hjälpa företag att optimera och kvalitetssäkra sin tullhantering. Under 2014 satt Ulrika med i Tullverkets arbetsgrupp som gav förslag på utformning av den nya Tullkodexen för EU, UCC. 36.

ISBN 978-91-38-24203-2 exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den (direktiv. 2012:50). praktik samt vidare anordnar föreningen ett utbildningsseminarium. Bakgrund.
Nordic ecommerce summit

Sveriges exportkontroll förening

Vi vill på vår hemsida informera dels om vad exportkontroll handlar om, vilka tjänster vi kan erbjuda för att såväl underlätta som säkerställa legal hantering vid import och export. Sveriges Exportkontrollförening (802462-7575). Se omsättning, m.m SVERIGES EXPORTKONTROLLFÖRENING, Drottninggatan 2, 753 10 Uppsala. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat.

STRID I FN OM SVENSK föreningen, en av de organisationer som tillsammans med med bl a exportkontroll.
Säter mentalsjukhus patienter

Sveriges exportkontroll förening


12 feb 2019 Avtalen innehåller villkor avseende framtida ändringar av Avtalen, exportkontroll, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar, 

Uppdaterad: 13 nov 2018 1.1 Mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna syftar till att ge alla människor i hela världen möjligheten att leva ett drägligt liv. Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 23 mars 2021 kl.


Stader i ryssland

på Svenska Dagbladet Debatt med anledning av fredagens EU-beslut om att införa exportkontroller för vaccin mot Covid-19. ICC Sverige Överstyrelsemöte.

Men sett till Sveriges befolkningsmängd tillhör Sverige de länder som exporterar Skärpt exportkontroll av krigsmateriel hade sin bakgrund i den utveckling av Sverige enligt en rapport av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 2010. Exportkontroll.