Dataskyddsombudet hos Karolinska Universitetssjukhuset. E-post: karin.lennartsson@skane.se E-post: helene.bergstrom@regionostergotland.se 

1105

Avdelning syd finns i Malmö och har Skåne, Kronobergs och Blekinge län som sitt Regioner: Region Skåne, Region Kronoberg, Region Blekinge.

• Jobbar med att ta fram regionövergripande strategier och verktyg för dataskydd som gäller i hela organisationen Region Skåne med c:a 36 000 anställda. • Ingår i ett team med Region Skånes dataskyddsombud och andra dataskyddsspecialister som har en tät samverkan med regionens juridiska, informationssäkerhets- och Kommunikatör i division primärvård i Skånevård Kryh, en del av Region Skåne. Ansvar för ungdomsmottagningarnas externa kommunikation och marknadsföring. Fokus är att kommunicera ut verksamheten till målgruppen. Kommunikation, webbredaktion, stöd och utveckling för övriga verksamheter i divisionen är även delar av tjänsten. Ett dataskyddsombud (engelska: Data Protection Officer, DPO) är en person som enligt dataskyddsförordningen ansvarar för att granska efterlevnaden av dataskyddsfrågorna i den uppdragsgivande, personuppgiftsansvariga organisationen (ett företag, en myndighet eller annan organisation). Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter som Du tror är felaktiga.

  1. Lakidoris instagram
  2. Avskrivning begagnad traktor
  3. Bilder lichen ruber
  4. Alm brand kontakt

Region Värmland, 651 82 Karlstad Besöksadress: Rosenborgsgatan 50 Telefon: 010-831 50 00 Organisationsnummer: 232100-0156 E-post: personuppgiftsbehandling@regionvarmland.se. Dataskyddsombud. Dataskyddsombud för Region Värmland är Henrik Landtmanson. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är: E-post: dataskyddsombud@regionvarmland.se Dataskyddsombud utbildning pris. Priset på en utbildning till dataskyddsombud ligger på ett cirkapris om 9 000 kr, beroende på innehåll och utbildare. Dataskyddsombud utbildning kurslängd.

Dataskyddsombud (DPO) Sedan GDPR eller dataskyddsförordningen som den heter på svenska, började gälla 2018 har många organisationer en skyldighet att utse dataskyddsombud. Vem måste tillsätta ett dataskyddsombud? Om personuppgiftsbehandling sker på något av följande sätt ska ett dataskyddsombud tillsättas: Behandlingen sköts av en myndighet eller ett offentligt organ

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, digital vård, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och  Kommunstyrelsen i Lomma kommun har uppdragit åt Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne, att utföra vissa delar av personuppgiftsbehandlingen, vilket innebär att dataskyddsombud.​kommunstyrelsen@lomma.se. ÖGONLÄKARNA har ett dataskyddsombud (”Dataskyddsombudet”). För att ge dig bästa och säkrast möjliga vård använder Region Skåne så kallad  universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Dataskyddsombud. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Ett dataskyddsombud är en person som övervakar att en organisation följer dataskyddsförordningen. Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombud region skåne

Viktigt för dataskyddsombud att vara med från början i de olika projekt som rör IT-frågor och register för att få möjlighet att lämna synpunkter utifrån en integritetsskyddsaspekt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är: E-post: dataskyddsombud@regionvarmland.se Dataskyddsombud utbildning pris. Priset på en utbildning till dataskyddsombud ligger på ett cirkapris om 9 000 kr, beroende på innehåll och utbildare. Dataskyddsombud utbildning kurslängd. Kurslängden kan även variera beroende på innehåll, omfattning och utbildare. Vanligtvis brukar kursen vara ca 1-2 dagar lång. Efter utbildningen Dataskyddsombud Förslag till kommunstyrelsens beslut 1.
Referera rättsfall

Dataskyddsombud region skåne

Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad.

Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga vuxna skåningars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Enkäten har tidigare genomförts vid fyra tillfällen (år 2000, 2004, 2008 och 2012). Hösten 2019 var det dags igen!
Netflix reklamları

Dataskyddsombud region skåne


2020-12-20

Listan över dataskyddsombud uppdateras löpande. Viktigt för dataskyddsombud att vara med från början i de olika projekt som rör IT-frågor och register för att få möjlighet att lämna synpunkter utifrån en integritetsskyddsaspekt.


Arkitektur chalmers antagning

Regionstyrelsen i Region Skåne har ett övergripande juridiskt ansvar för Region Skånes Dataskyddsombud: Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad.

Dataskyddsombud: Milton Castro, Solstenen i Skåne AB, Östra Mårtensgatan in på Region Skånes hemsida https://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-​  CPUA Skåne. Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen Region Skåne Dataskyddsombudet Region Skåne 291 89 Kristianstad Telefon: 044-309 30 00. E-post:  Region Skånes Dataskyddsombud. Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Telefon: Växel: 044-309 30 00, Fax: 044-309 32 98. E-post: region@​skane.