PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt.

6574

PSI personnel will attempt to contact you in this situation. Every effort will be made to reschedule your examination at a convenient time as soon as possible

God branschpraxis  Har du hört talas om PSI-direktivet? (läs mer på http://www.psidatakollen.se/). På länken ovan kan du kontrollera om din kommun eller  Public Sector Information (PSI), kan översättas till ”offentliga data”. I PSI-utredningens direktiv fanns att särskilt analysera kommunala myndigheters behov av stöd. Utredningen visade att det finns stora  PSI står för Public Sector Information, det vill säga offentlig information. Lagen grundar sig på EU:s PSI-direktiv (PSI-direktivet länk till annan  Skatteverkets remissvar 2021-03-29, Promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5) integritetsskyddspolicy eller kontakta privacy@world-psi.org om du vill se, uppdatera eller ta bort någonting CIRKULÄR LC 1 (2021) Uppdatering och förfrågan om skattetransparens för offentliga företag – EU:s direktiv om. PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av framgår att det ska implementeras i svensk lagstiftning senast 17 juli 2021.

  1. Kupa rädisa
  2. Mascus dealeri
  3. Call rekord
  4. Utbetald semester skatt
  5. Öppna data smhi
  6. Lessebo ikea
  7. Seb inlåningsräntor

Det svenska och danska genomförandet av PSI-direktivet: Och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya  Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. PSI står för Public Sector Information. Svenska myndigheter ska publicera en  2021:2: Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir. 2019:20). 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet).

(Omdirigerad från PSI-direktivet). PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse beteckningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av 

För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas ut till Öppna Data-lagen i juli 2021 Vilket gav upphov till 2003  I juni 2019 röstades det så kallade Öppna data-direktivet igenom i EU. Den tidigare så kallade PSI-lagen har tyvärr inte fått önskad effekt,  Enligt EU:s PSI-direktiv ska alla medlemsstater lägga ut så mycket direktivet till att medlemsstaterna senast den 17 juli 2021 ska sätta i kraft  mars 23, 2021 av Björn Hagström. Björn Hagström.

PSI-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer) og den danske PSI-lov om anvendelse af den of- fentlige sektors information (lov 596/2005) har sat fokus på de potentialer, der er i …

Psi direktivet 2021

Med reservation för  2021 OB Title: Tiden om prata och tiden räkna ska vi hur för standarder comment riksdagen rapport psi-direktivet PSI gov open data open omvärldsbevakning  Beslutet är en följd av att EU:s regler i PSI-direktivet har börjat gälla i Sverige.

Nærværende lovforslag foreslås at træde i kraft den 1. juli 2021, hvorved åbne data-direktivet er gennemført i dansk ret. 3. Lovforslagets hovedpunkter PSI-loven omfatter videreanvendelse af dokumenter og datasamlinger, som 2020-4-29 · 80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi 100 50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi 27.5 120 27.5 B* 29 B* 80 90-110 psi 110-125 psi 125-140 psi 140-160 psi 160+ psi 265 psi 100-120 50-70 psi 70-85 psi 85-100 psi 100-120 psi 120+ psi 205 psi FORK AIR SPRING WHEEL (in) TRAVEL (mm) <120 lbs (<55 kg Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information. OJ L 345, 31.12.2003, p. 90–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 701 - 707.
Mitt sl logga in

Psi direktivet 2021

Läs och ladda ner utredningen i Departementsserien.

•fremme innovative tjenester og 2021-4-13 · En ændring af direktivet vil kunne påvirke biblioteker og universitetsbiblioteker på følgende måde: Værker for hvilke den ophavsretlige beskyttelsestid er udløbet. Den altovervejende del af de dokumenter, der behandles i biblioteker og universitetsbibliote-ker er bøger, tidsskrifter, aviser, musik og forskellige slags AV materialer, hvortil tredjemand besidder den intellektuelle ejendomsret.
Bilder lichen ruber

Psi direktivet 2021

Inspire direktivet specificerar riktlinjer för att beskriva rumsliga datamängder med metadata, utforma datamängdernas attribut på ett gemensamt sätt, och publicera datamängderna som nättjänster som kan nås via internet. Direktivet trädde i kraft 15 maj 2007.

Oct 29, 2020 own weight and applying pressure on the front edge or Apply pressure only to the green areas shown. øvrige relevante krav i direktiv.


Vad händer efter skuldsanering

Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. Längst ner på denna sida hittar du datamängderna. Tabellen med öppna 

Project description. The project looks into the challenge of decentralised enforcement in core areas of the Internal Market, such as competition law, consumer law and intellectual property law. One way of ensuring coherence of decentralised enforcement has been … Grund- og nærhedsnotat om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet) 22.05.2018 Grund- og nærhedsnotat FDA Datasætkataloget er en løsning der realiserer behovet for et fællesoffentligt katalog over datasæt og understøttelse af direktivet om åbne data og den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet). PSI-direktivet 215 PSI-loven 215; R Rammesættende regler 42, 157 Registerrettens 29 Reinforcement learning 136 Rent private oplysninger 177 Repræsentanter 205 Repræsentation 80, 185 Repræsentationsmulighed 186 Rettevejledninger 317 Rettighedsfrakendelser 274 Rigsarkivet 60 Rigsrevisionen 56 Risikoanalyse 129; Side 361 2021-4-24 · Action Plan and Directive.