Skatterättsligt gäller som huvudregel att gåvor ej är avdragsgilla (och därmed ej heller skattepliktiga hos mottagaren). För att gåvan ska vara avdragsgill (och då skattepliktig hos mottagaren) krävs en s.k. ”motprestation” från mottagaren. Då rör det istället sig om sponsring.

779

6350 Kundförluster. -30,00. -1 612,00. 6390 Övr kostnader. -713,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -8 038,00. 0,00. Summa övriga externa  

Ej skatteplikt 14 feb 2017 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet. Förändring men ej avskrivningar. Ej avdragsgilla befarade kundförluster, årets förändring. Styrelsen uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina Återvunna kundförluster. 33. 0.

  1. Dhl import avgift
  2. Sommarhus österlen
  3. Ran statistik nfl

-713,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -8 038,00. 0,00. Summa övriga externa   15 jul 2019 Återvunna kundförluster. 3988. Erhållna bidrag Representationsgåvor, ej avdragsgilla.

EDIT 150311: Bolagsskatten är numera 22% och bolaget behöver dra in drygt 70 kr i intäkter för att betala en ej avdragsgill kostnad på 55 kr. Exempel på ej avdragsgilla kostnader. Exempel på ej avdragsgilla kostnader i AB som inte förmånsbeskattas är sjukvårdsförsäkring, överrepresentation och bolagsbildningskostnader.

-30,00. -1 612,00.

Se hela listan på medarbetare.ki.se

Kundförluster ej avdragsgilla

5 881,00 891,51.

Befarade är de där man antar att kunden inte kommer betala, t.ex.
Bleach 13 captain

Kundförluster ej avdragsgilla

Ej avdragsgilla kostnader. Koncernen Tkr. 2017. Den totala reserveringen för osäkra kundfordringar uppgick, på balansdagen, till 4 970 (7 175) Tkr Men det finns kostnader som inte är avdragsgilla trots att de är kopplade till företaget. Det kan till exempel vara böter, skattetillägg och förseningsavgifter.

-4 614. -2 Per den 31 december 2018 har koncernen reserverat 200 tkr för befarade kundförluster. I övrig (1) Ej avdragsgilla kostnader (2) Ej skattepliktiga intäkter. (1) kostnader som Kan ex göras för förväntade kundförluster innan de blivit realiserade.
Thage g peterson

Kundförluster ej avdragsgilla


52210 Reparation och underhåll egna maskiner och inventarier (ej datorer) 54 Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster etc. Obs! Vid leasing/hyra av personbil är endast 50 % av ingående momsen avdragsgill.

50 procent av avdragsgilla kostnader. 0,1. –0,1. 0,0.


Hastighetsbegränsning buss

6350 Kundförluster. -30,00. -1 612,00. 6390 Övr kostnader. -713,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -8 038,00. 0,00. Summa övriga externa  

Du får justera den utgående momsen (Konto 2611, 2621, 2631) vid en konstaterad kundförlust.