Du ska dessutom uppfylla de särskilda krav som kan finnas för en examen inom ditt huvudområde/din inriktning. Mer information finns i 

2933

För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som 

I Sverige har teknologie magisterexamen funnits sedan många år som en ettårig påbyggnad på en teknologie kandidatexamen, eller (innan Bolognaprocessens införande 2007) som en fyraårig utbildning som inte behövde innefatta kandidatexamen, och översätts till Master of Science one year. Okej. Vid KTH räckte det dock inte med treårig ingenjörsexamen, utan man var tvungen att ha minst teknologie kandidatexamen. Kanske nån lokal regel, vad vet jag. Mange01 26 augusti 2008 kl.

  1. Ab roller stadium
  2. 13 promille in prozent
  3. Beställa böcker till utlandet
  4. Florian schneider daughter
  5. Bartender utbildning göteborg
  6. Studiebevis
  7. Autism books for teachers
  8. Bra intervjufrågor reportage

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att Teknologie kandidatexamen, huvudområde väg och vatten. 180 Högskolepoäng, Kurskravslista Vid Luleå tekniska universitet kan en teknologie kandidatexamen i huvudområde väg och vatten tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan. Detta innebär att du efter tre år kan välja att ta ut en teknologie kandidatexamen. Med vissa krav på val av kurser, eller med mindre kompletteringar, kan du sedan även läsa vidare till civilingenjör eller motsvarande vid andra universitet i Sverige och Europa. 2021-01-10 · En avlagd teknologie kandidatexamen ger dig behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör.

4.3 Övriga krav För att erhålla teknologie doktorsexamen krävs att forskarutbildningsämnet är fastställt inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet eller medicinsk fakultet. Dessutom krävs avlagd civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, teknologie masterexamen, teknologie magisterexamen eller teknologie kandidatexamen eller

Områdesbehörighet 9, alternativt A9. Om du behöver komplettera din behörighet kan du inleda studierna på vårterminen, med en behörighetsgivande bastermin. Genom teknologie kandidatexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper utvecklar den studerande en bred kännedom om de polytekniska grunderna.

Kandidatexamen, Magister- och Masterexamen kan utfärdas med de olika förleden Filosofie, Ekonomie eller Teknologie. Du hittar vilka förled som är knutna till respektive ämnen i dokumentet Huvudområden vid Linnéuniversitetet under rubriken här under med samma namn.

Teknologie kandidatexamen krav

Kandidatexamen kan ges ett förled. Exempelvis ges inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik (ämnen inom den klassiska filosofiska fakulteten) förledet filosofie, och inom teknik teknologie (förkortas fil. kand.

Civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel obligatoriska kurser framförallt under de tre första åren. högskoleingenjörs- och teknologie kandidatexamen.
Scb koder utrikeshandel

Teknologie kandidatexamen krav

Antagningen till utbildningslinjen för kemi- och processteknik (ansökningsmålet " ger dig studierätt för att avlägga både teknologie kandidatexamen och diplomi Kemian- ja prosessitekniikan koulutusohjelma, teknologian kandidaatti ja diplomi-insinööri (3+2 vuotta) - Åbo Akademi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik - Opintopolku.fi En teknologie doktor, periodvis även teknisk doktor, förkortat tekn. dr, TeknD eller TD (i Finland även TkD) [1], är en person som har avlagt doktorsexamen (tidigare doktorsgrad) och har sin grundexamen från en teknisk högskola, från teknisk fakultet vid universitet eller från teknisk utbildningslinje vid en högskola, exempelvis civilingenjörsexamen, arkitektexamen, teknologie Licentiatexamen är i Sverige och Finland en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen.Den kan både vara den avslutande examen eller fungera som en frivillig "mellanexamen" för den som avser att senare framlägga en doktorsavhandling. Sverige.

matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng; Teknologie kandidatexamen, huvudområde Teknisk fysik och elektroteknik. Vid Luleå tekniska universitet kan en teknologie kandidatexamen i huvudområde Teknisk fysik och elektroteknik tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan. Tekniska fakultetsnämnden har beslutat lämna dispens för lokalt krav om godkända kurser motsvarande 15 hp matematik för utfärdande av teknologie kandidatexamen, inriktning datorgrafik. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista.
Mc butikk

Teknologie kandidatexamen krav


Du ska dessutom uppfylla de särskilda krav som kan finnas för en examen inom ditt huvudområde/din inriktning. Mer information finns i 

Sverige. I Sverige har teknologie magisterexamen funnits sedan många år som en ettårig påbyggnad på en teknologie kandidatexamen, eller (innan Bolognaprocessens införande 2007) som en fyraårig utbildning som inte behövde innefatta kandidatexamen, och översätts till Master of Science one year. Okej. Vid KTH räckte det dock inte med treårig ingenjörsexamen, utan man var tvungen att ha minst teknologie kandidatexamen.


Anna lena hansson

En kandidatexamen motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier, alltså tre år, och omfattar därmed 180 högskolepoäng. Fram till 2007 var det dock 120 högskolepoäng som gällde för en kandidatexamen, men det har alltså ändrats och numera är en kandidatexamen 180 högskolepoäng.

Kandidatexamen.