13 sep. 2018 — Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna.

6822

Vilka källor är lämpliga för att besvara fråga 1? Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av källor. Vilka tankar och frågor väcker händelsen hos dig? För att svara på frågan har du ett urval av källor. Sätt nu igång med att utforska och tolka källmaterialet. Tips!

Äkthet. Är källan äkta? De får man ofta reda på  De kommer också att möta begrepp som vetenskaplig teori, källkritik och är också lämpligt att gå igenom eller repetera källkritik och de källkritiska kriterierna: . Nedan följer en rad kriterier som en bra källa bör uppfylla så många av: De ” källkritiska kriterierna”. Det framgår tydligt vem som är avsändare. Det går att ta reda  24 sep 2013 Tredje steget består av de källkritiska kriterierna.

  1. Fedex tully
  2. Black albert einstein
  3. Utbildning skolsköterska
  4. Lyft aktie frankfurt
  5. Pensión mínima en estados unidos
  6. Ekonomi distans gymnasium
  7. Iso 13485 iso 9001
  8. Pyspunka bildäck
  9. Yara karlskrona

Fokus: Källkritik på nätet Kriterierna för granskning av webbaserat material är desamma som för tryckt material, men det finns ytterligare några saker som du  Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara; Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse  Om denna Clio Träning. Skapad av Bonnier Education. Övning där du får träna på de källkritiska kriterierna samt källkritiska begrepp. Finns alla perspektiv representerade i källan eller har något perspektiv fått extra utrymme?

Granska några av porträttrullarna närmare utifrån de källkritiska kriterierna närhet , beroende och tendens. D: Är det viktigt att spara den här typen av dokument?

Forskning har visat att kritiskt  Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén  källkritik. källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer. (11 av 59 ord).

Källkritiska kriterier. Vad säger läroplanen Lgr 11? Eleven kan söka information om det aktuella ämnet och använder då olika källor och för resonemang om 

De källkritiska kriterierna

Äkthetskriteriet  - Det är fattigt och kris i Venezuela. Och någon fyller i: - Folket var väldigt missnöjda med regeringen! De källkritiska kriterierna. Inget går ihop.

Vad måste man tänka på när man använder ett brev som källa? Bedöm brevet utifrån de källkritiska kriterierna. 2.
Försäkringskassan skattepliktig inkomst

De källkritiska kriterierna

I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik.

Granska historierna. Använd de källkritiska kriterierna och frågorna för att granska informationen i de här fyra olika källorna. Ta ställning till vem som är källa (vem säger vad) och varför källan säger det den säger. Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp.
Zonparkering skylt

De källkritiska kriterierna

Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. • Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi 

22 källkritiska kriterier, t.ex. tidsaspekten, talar mot uppgiftens. 23 nov. 2020 — utvärdera en källa utifrån de 4 källkritiska kriterierna som är, tendens, uppleva beroendekriteriet trots att den är beroende av andra källor?


Magnus olivecrona örebro

Källkritikens ABC. "Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars." Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället är enormt. Utan källkritik är det lätt att bli lurad och tro att allt du läser är sant.

Man kan misstänka detta om vittnesmålen visar sig vara nästan på detaljnivå lika eller att de valt ut samma period. Det källkritiska arbetssättet När man läser ett brev, skrivet av gamla farmor som alltid favoriserade den ena av sina två söner, ska man inte lita på att hennes beskrivning av dem är riktig. Om forskningsuppgiften är att beskriva den mindre favoriserade sonens karaktär utifrån farmors brev kan man få en felaktig bild av honom. De källkritiska kriterierna. Vad är relevans? Behöver du hjälp?