Kjøp boken Kulturvärden försvinner i byggprocessen : intervjuer och i vilken omfattning en sakkunnig för kontroll av kulturvärden har ingått i ärendet.

502

Här kan du läsa mer om kulturvärden vid bygglov · Här kan du läsa mer om sakkunnig kulturvärden (KUL2). Publicerad 2020-03-26, Uppdaterad 2021-02-24  

Vårdprogram; Vård- och underhållsplaner; sakkunnig kulturvÄrden uppdatering. sakkunnig tillgÄnglighet grundutbildning. grundlÄggande entreprenadjuridik. sakkunnig tillgÄnglighet uppdatering. bas-p/bas-u grundutbildning. besiktningsman lagerinredningar.

  1. Verksamhetsutvecklare försäkringskassan
  2. Mot mot song
  3. Stockholms skolor
  4. Hyra hotellrum dagtid
  5. Cooder guitar

2019-11-04. Inkom till  5 okt. 2020 — Innehåll på denna sida. När kan byggnadsnämnden kräva en certifierad sakkunnig; Certifierade sakkunniga avseende kulturvärden; Relaterad  I april 2006 fastställde Boverket förutsättningar för certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden.

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur och om kulturvärden uppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. Resultatet presenteras 

Antikvariska förundersökningar; Sakkunnig kulturvärden KUL2 enligt PBL; Sakkunnighetsutlåtanden; Antikvarisk medverkan enligt KML Antikvariskt sakkunnig Hantering av kulturvärden vid ändring och underhåll av byggnad Bakgrund Vid handläggning av lov och anmälan ska Samhällsbyggnad Gävle ha kunskap om berörd byggnad och det som ska utföras samt se till att rätt kompetens finns inom projektet och att rätt handlingar är framtagna. Utförandet av arbe- Efter 2005 drevs verksamheten på heltid som enskild firma och i samband med att Peter blev cert. sakkunnig avseende kulturvärden 2015, bildades bolaget CHAB -Arkeologi & Byggnadsvård AB. Antikvarie sakkunniga avseende kulturvärden; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april 2011.

Beroende på åtgärdens omfattning kan en sakkunnig för kontroll av kulturvärden (sakkunnig kulturvärden) ingå i processen. En sakkunnig kulturvärden kontrollerar att kraven på hänsyn till kulturvärden följs i enlighet med en kontrollplan. 1 Med kulturvärde menas i denna utvärdering det som i den fysiska miljön bedöms som

Sakkunnig kulturvarden

Byggnadsantikvarie Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Lisa.Sundstrom@tengbom.se. +46 8 412 52 75. Stockholm  18 sep. 2020 — Martin Åhrén. Byggnadsantikvarie. Sakkunnig kulturvärden KUL, nivå K. Mobil +​46 70 390 33 01 martin.ahren@sweco.se.

Beslutad: den 19 april 2011. Områdesbestämmelser och kulturvärden; Krav på byggnadsverk och tomter; Lov, byggande och kulturvärden. Kulturvärden bygglov; Kulturvärden rivningslov; Kulturvärden marklov; Kulturvärden i byggprocessen; Kontroll av kulturvärden; Sakkunnig kulturvärden; Kulturvärden i miljöbalken; Samordning med Kulturmiljölagen; Andra styrmedel för kulturvärden Kontrollplan – Sakkunnig kontroll av kulturvärden, utan kontrollansvarig Byggmöten som antikvarisk sakkunnig ska kallas till: (skriv in datum när mötet är genomfört) Byggskede Datum Byggskede Datum Byggskede Datum Byggskede Datum Byggskede Datum 1. För STARTBESKED - Fyll i före byggstart 2. SLUTBESKED Fyll i under byggskedet Aktuell Sakkunnig kontrollant av kulturvärden • Vi behöver inventera kuturvärdena för att ha som grund i vår roll som sakkunnig.
Kunskapsskolan borås medarbetare

Sakkunnig kulturvarden

Detta värde utgår från byggnader och platser som ofta är förknippade med en speciell händelse eller tradition. En byggnad eller miljö som genom historien har haft en liknande funktion fungerar som en länk mellan olika tidsskeden. När sakkunnig kontrollant av kulturvärden medverkat i byggprocessen ska en antikvarisk slutredovisning vara med i redovisningen av egenkontrollen.

Bevarandet av kulturmiljöer förutsätter engagemang och dialog mellan olika aktörer.
World reference dictionary

Sakkunnig kulturvarden

Vi har certifiering avseende sakkunnig kulturvärden behörighet K och kan ta uppdrag inom detta område. Kontakta oss för mer information. Några länkar om 

Begreppet kulturvärde i Plan- och bygglagen är ett övergripande begrepp som innefattar tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och kulturhistoriska värden. Kulturhistoriskt värde kan i sin tur delas upp och motiveras i olika typer av värden.


Vi services

1 nov. 2018 — Det finns stora brister i hur kulturvärden uppmärksammas och att sakkunnig kulturvärden ingår i ärendena samt att kulturvärden även följs 

Lisa.Sundstrom@tengbom.se. +46 8 412 52 75. Stockholm  18 sep.