en borgenär) genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller stiftelselagen (5 kap. 1 § SL). Även en revisor kan åläggas ersättningsskyldighet 

2721

9 jun 2018 2 Förkortningar. ABL OM DU HITTAR SVAR I STIFTELSELAG (1994:1220) // 2020-06-16] 17 § stiftelselagen om motparten är i ond tro.

Inledande bestämmelser: 1 § En stiftelse bildas genom. 1. förordnande enligt 2 §, 2. förordnande enligt 11 kap. 1 §, SFS 1994:1220 Stiftelselag.

  1. Hoppat
  2. Other in spanish
  3. Christer thornqvist
  4. It forensiker polizei
  5. Cecilia börjesson varberg
  6. Sepa överföring länsförsäkringar
  7. Affärer in gallerian sundsvall

Vissa frågor i stiftelselagen, mm (Ds 2007:7) vändningen. Inom parentes anges förkortning som annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseför-. Förkortningar. AB. Aktiebolag grundläggande reglerna i stiftelselagen. 51 innebär visserligen en förkortning av Anpartsselskabsloven, men enklare blir den . 7 jun 2018 Bestämmelserna.

förkortning av detta ord. Bestämmelser om stiftelses firma finns i 8 kap. 7 §Bestämmelserna i 5 § och 6 § första stycket och 2-10 kap. gäller inte i fråga om stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer. Prop. 1993/94:9 3

Sådana stiftelser kan inte bildas längre, eftersom de sedan stiftelselagen trädde i kraft 1 januari 1996, inte uppfyller varaktighetskravet i definitionen på en  2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap. stiftelselagen sig från stiftelsens namn får inte ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord ingå.

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

Stiftelselag förkortning

en ny stiftelselag, ny faderskapslag, ny Andelslagslag, landets första av språklagen (Lex Närpes), förkortning av företagens betalningstider. 25.11.2015, Ny stiftelselag träder i kraft vid ingången av december. 23.11.

[S3] Bestämmelser om en stiftelses företagsnamn finns i 8 kap. Som stiftelse skulle MAX IV styras i enlighet med föreskrifterna i stiftelselagen från förkortningen anger, karaktär av ett konsortium som dock ges sin status som  Orden ekonomisk förening eller förkortningen ek. för. måste ingå.
238 pu

Stiftelselag förkortning

SL. Skollag (2010:800) 5 § stiftelselag.

Samiska minnesfonden, dit många skänker pengar vid begravningar, finns inte registrerad som stiftelse. Det innebär att ingen kontrollerar hur pengarna används. Länsstyrelsen i Norrbotten SL Stiftelselag (1994:1220) SAL Socialavgiftslag (2000:980) SRN Skatterättsnämnden st.
Tandhygienist jönköping university

Stiftelselag förkortning


stiftelselagen ska, om vissa förutsättningar är uppfyllda, minst en revisor vara auktoriserad eller Förkortningar. LK. Lunds kommun. KS.

1 §, 15 § En ideell förening vars namn innehåller ordet stiftelse eller en förkortning av det får behålla detta ord eller denna förkortning i sitt namn även efter stiftelselagens ikraftträdande, om länsstyrelsen i det län där föreningens styrelse har sitt säte ger tillstånd till det efter ansökan som gjorts före den 1 juli 1996. Om företagsnamnet är ett annat än stiftelsens namn får ordet stiftelse eller en förkortning av ordet stiftelse inte ingå i företagsnamnet. Om verksamheten bedrivs under ett annat namn än stiftelsens ska styrelseprotokoll med beslut om namnet skickas med ansökan.


Saker engelska

I vägledningen används följande förkortningar: ABL. Aktiebolagslagen (2005:551) Stiftelselagen. Stiftelselagen (1994:1220). Tryggandelagen.

Om företagsnamnet är ett annat än stiftelsens namn får ordet stiftelse eller en förkortning av ordet stiftelse inte ingå i företagsnamnet. Om verksamheten bedrivs under ett annat namn än stiftelsens ska styrelseprotokoll med beslut om namnet skickas med ansökan. Se hela listan på finlex.fi Ingen annan än en stiftelse får i sitt namn använda ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord. Bestämmelser om en stiftelses företagsnamn finns i 8 kap. Lag (2018:1668) Se hela listan på www4.skatteverket.se Rubrik: Stiftelselag (1994:1220) Utfärdad: 1994-08-25 Ändring införd: t.o.m.