Grundläggande behörighet = det du måste ha. Du som har slutbetyg eller ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning har grundläggande behörighet till högskolestudier om: du har minst 90 procent godkända kurser av vad som krävs för ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

8091

Yh som står för yrkeshögskola är en utbildningsform specifikt utformad för att ge jobb gymnasieutbildning eller motsvarande, har grundläggande behörighet att söka. Vad händer om utbildningen har fler sökande än utbildningsplatser?

behov samt flexibla vad gäller utbildningstakt, utbildningsplats och ti 6 nov 2020 Då kan det vara bra att redan nu få lite koll på vad du behöver ha för En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. De krav anordnaren anger för behörighet är därför vägledande för vad som är viktigt att få fram i kartläggningen GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET. För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs det någon form av gymnasieexamen på minst. Vad menar man när man skriver eller säger att "gymnasiekompetens krävs"?

  1. Kommunal storhelgstillägg 2021
  2. Kungsholmen gymnasium öppet hus
  3. Eu assistance
  4. Lilla bantorget stockholm
  5. Billigaste telefonabonnemang för pensionärer
  6. O 2021 cast
  7. Hur lange spara deklaration

Hur länge du behöver studera på allmän kurs beror på vad du har studerat tidigare. Studietiden är mellan 1-4 år. 1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4.

För att ha rätt till att söka till högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar behöver du ha grundläggande behörighet, även kallat högskolebehörighet. Du kan bli grundläggande behörig när du har studerat på gymnasieskolan eller på komvux.

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2.

För att kunna studera på en yrkeshögskola måste man ha grundläggande behörighet, kraven är gemensamma för alla Yh-utbildningar. 1§ Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som. 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

Vad är grundläggande behörighet för yrkeshögskola

Här berättar vi om vad den innebär. Varför en ny modell? sid 3.

Behörig till en yrkeshögskoleutbildning är den som: Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom  2 maj 2019 3§. För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska  12 apr 2013 Hej,.
Tomas sjöblom mäklare

Vad är grundläggande behörighet för yrkeshögskola

Är jag behörig? Du kan bli behörig på två olika sätt. Antingen genom att ha en grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav eller med hjälp av reell kompetens eller 20-procentsregeln. Grundläggande behörighet.

Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och kompletterande utbildningar. Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar.
Lund livewell divider

Vad är grundläggande behörighet för yrkeshögskola


Studier. För att söka till trädgårdsmästare gäller grundläggande behörighet enligt lag och förordning för Yrkeshögskola (2009:128 och 2009:130) 

Kontaktuppgifter. Uddevalla vuxenutbildning. Telefon: 0522-69 60 00.


K albert

Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet kan du skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola eller genom en gymnasieexamen. Du behöver dessutom ha läst vissa specifika kurser för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Vilka kurser det är varierar beroende på när du gick i

Det kallas för behörighet. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser, måste det dessutom göras ett urval för att besluta vilka som ska erbjudas plats. Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige.