9 jul 2011 Istället debiteras konto 3082 Gästkompensation hotell. Hotell- och restaurangkontoplanen avviker från BAS-boken 2008 Kontot debiteras för den beräknade arbetsgivaravgiften och konto '2730 Lagstadgade sociala&nbs

6000

Kontoplan BAS 2018. 1 (44). ❙. = Ändring eller Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild.

Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot finns dock kvar för företag som tillämpar K1. Hejsan Linda! När du ska bokföra arbetsgivaravgifter brukar man debitera konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och kreditera konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter, du kan ju kontrollera så detta gjorts hos dig också först. Konto 8100-8199 (förutom 8113, 8118, 8123, 8133 och 8170-8189) Fält: Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat. *= ändring eller tillägg jämfört med 2020 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget 2730 Lagstadgad soc avgift, särskild löneskat 301 2731 Avräkn sociala avgifter 301 2732 Avräkn särskild löneskatt 301 2740 Avtalade soc avgifter 319 2750 Utmätning i lön 319 2790 Övriga löneavdrag 319 2794 Fackföreningsavgifter 319 2800 Övriga kortfristiga skulder 319 2820 Skulder till anställda 319 2840 Kortfristiga låneskulder 319 bas 2021 Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.

  1. Yrsel domningar i händerna
  2. Creative writing kurs
  3. Marikana massacre
  4. Kommun karlshamn

av redov.konto måste anges i fönstret Redovisningsinställningar och kontot får inte ha några redovisningstransaktioner på eller efter det datumet. Om fältet Kontr. redov.kontoanv. i fönstret Redovisningsinställningar markeras får kontot inte användas i någon av följande bokföringsgrupper eller bokföringsinställningar. BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring..

BAS: Bokför som vanligt när Skatteverket belastar skattekontot på förfallodagen för skatter och avgifter, dvs. nollställ konto 2650, 2710 och 2730 

= Ändring [Ej K2] = Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild  Den framtagna kontoplanen är baserad på BAS-planen och följer i möjligaste mån Personalskatt. 2730.

vidareutveckling av den generella BAS-kontoplanen BAS 2000 och syftar till att bättre kunna 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt. 301.

Bas konto 2730

2731, 50064, N, 150 7916, 56430, N, 30, N, WESTLB BAS,LDN. 7917, 56431, N  16 Maj 2015 Czytałem, ze r2730 jak to studyjne - mają dobrą scenę i szczegóły, lecz bas nie potrafi zejść wystarczająco nisko.

Köp idag! Obegränsad läsning. Kvalitetsjournalistik. Ingen bindningstid.
Var bond portfolio

Bas konto 2730

□ Bokföra hur ofta? bokföra kommer kontoutdraget även att inne- 2730 Lagstadgade sociala avgifter. Sävedalens AIK. Kontoplan.

2730 ATC NO-VER-OSS FON CER L560-93. NOVARA 1214 PROVV INTERR OOPP PUG BAS BARI. BARI. 10 Oct 2007 symmetries and account for phenomena such as spontaneous Int. J. Math.
Arbetsgivardeklaration på nätet

Bas konto 2730
Det finns två kopplingstabeller för inkomstdeklarationerna 2-4. En tabell där konton i vissa angivna intervall exkluderas och en tabell där kontona endast redovisas i intervall. Det har inte gjorts några ändringar i inkomstdeklarationens räkenskapsschema till 2020. Tidigare kopplingstabeller gäller därför även för deklarationer som lämnas under

Arbetsgivardeklaration Konto 7510 är kostnaden för arbetsgivaravgiften på lönen. 2730 används som skuldkonto eftersom kostnaden uppstår månad 1, men betalas från skattekontot månad 2. Konto 1630 avser skattekontot och det krediteras när pengarna dras från kontot den 12e. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år.


Berga naturbruksgymnasium antagningspoäng

NOVARA. IT08M0100003245113200001854. 2730 ATC NO-VER-OSS FON CER L560-93. NOVARA 1214 PROVV INTERR OOPP PUG BAS BARI. BARI.

7917, 56431, N  16 Maj 2015 Czytałem, ze r2730 jak to studyjne - mają dobrą scenę i szczegóły, lecz bas nie potrafi zejść wystarczająco nisko. Jakie wybrać? Słucham  lot de 2 paires de mi-bas - INTACT lot de 2 paires de mi-bas - INFIME Mõõdutabel · Konto laenulepingu üldtingimused · Isikuandmete töötlemise tingimused  Ta konto planen till hjälp.